PL EN
PIELGRZYMKI I MIEJSCA ŚWIĘTE W ROSJI – KRÓTKI RYS HISTORYCZNY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):119–132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Potrzeba obcowania z sacrum, chęć duchowego doskonalenia się, wiara, że są miejsca, gdzie modlitwa szybciej dociera do Boga – wszystko to przyczyniło się do powstania i ukorzenienia się zjawiska pielgrzymowania. Na Rusi, wprowadzonej w krąg kultury wschodniego chrześcijaństwa, także podtrzymywane były tradycje pątnicze. W artykule ukazano krótki zarys rozwoju peregrynacji w Rosji z uwzględnieniem pielgrzymek poza granice kraju i do własnych narodowych sanktuariów. Zwraca się uwagę na czasy współczesne, w których zmiana systemu politycznego, otwarcie granic i wolność wyznania wpłynęły na odrodzenie zwyczaju nawiedzania miejsc świętych. W artykule przedstawiono również cztery monastery, pozostające do dnia dzisiejszego głównymi centrami rosyjskiego prawosławia.
 
REFERENCJE (24)
1.
Bazylow L. (1982), Historia Rosji. PWN, t. I, Warszawa.
 
2.
Britannica - edycja polska (2003). Wyd. Kurpisz, t. 36, Poznań.
 
3.
Chelini J., Branthomme H. (1996), Drogi Boże. Historia pielgrzymek chrześcijańskich. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
4.
Jackowski A. (2003), Pielgrzymki oraz turystyka religijna – problemy terminologiczne. W: J. Bergier, J. Żbikowski (red.), Turystyka a religia. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 11- 26.
 
5.
Kosiewicz J. (2003), Turystyka pątnicza – perspektywa teoretyczna i historyczna. W: J. Bergier, J. Żbikowski (red.), Turystyka a religia. Wyd. PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 27- 34.
 
6.
Lanzi F. i G. (2006), Miejsca święte chrześcijan. Najsłynniejsze sanktuaria i pielgrzymki świat. Wyd. Jedność, Kielce.
 
7.
Madej Z. (1993), Rosyjskie zmagania cywilizacyjne. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
8.
F. Nieuważny (red) (1994), Słownik pisarzy rosyjskich. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 
9.
Nizioł M. (2004), Dylematy kulturowe międzynarodowej roli Rosji. Wyd. UMCS, Lublin.
 
10.
Piekarska-Winkler D. (2007), Idea Świętej Rusi a reformatorska działalność Piotra Wielkiego. W: Przegląd Humanistyczny, Nr 2, s. 21-34.
 
11.
Poppe A. (1968), Państwo i kościół na Rusi w XI wieku. PWN, Warszawa.
 
12.
Uspienski B. (1999), Percepcja historii w dawnej Rusi i doktrynie „Moskwa – Trzeci Rzym”. W: Konteksty, Nr 4, s. 66-75.
 
13.
Самойленко А. А. (2006), География туризма. Изд. Феникс, Ростов-на-Дону.
 
18.
 
22.
 
23.
 
eISSN:2657-9332