PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Religiousness and Cultural Competences among Nurses in the Context of Social Changes
 
More details
Hide details
1
Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska
 
2
Doktorantka w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Katedra Socjologii Kultury i Religii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
4
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
5
Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Submission date: 2020-01-02
 
 
Acceptance date: 2020-03-06
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Jadwiga Małgorzata Bąk   

Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Gębali 6, 20-093, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):98-109
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The main objective is to search for a correlations between spiritual traits of nurses and cultural competences Material and methods: The study was conducted on the group of 238 nurses with the validated NCCS scale conceived by Perng S. and Watson R., and Your Religiousness scale by Socha P. Results: Research with using of the P-NCCS scale showed an average level of cultural competence of nurses. The lowest results were observed in the Cultural Sensitivity Scale (M=29.83). Among the studied group, the highest intensity of religious orientation was in the subscale of Seeking Religious Orientation (M=35.90). It has been observed that the bigger the efficients of External Religion Orientation and Seeking Religion Orientation, the higher the levels of cultural competences. Conclusions: The results of the study show that more religious nurses obtained higher scores in the cultural competence scale, and that prior contact with a patient from a different culture aids to build cultural competenes
 
REFERENCES (40)
1.
Badora, B., Roguska, B. (2004). Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. W: Komunikat z badań CBOS. Warszawa, 2-18.
 
2.
Best, M., Butow, P., Olver, I. (2015) Do patients want doctors to talk aboutspirituality? A systematic literaturę review. Patient Education and Counseling, 98(11), 1321-1380.
 
3.
Besta, T., Błażek, M. (2012). Religijność poszukująca i fundamentalizm religijny: Dwa wymiary religijności w badaniach empirycznych. Roczniki Psychologiczne, 15(4), 117-134.
 
4.
Boguszewski, R. (2016). Kapitał społeczny a religijność. Zeszyty Naukowe Katolicki Uniwersytet Lubelski, 59 (4), 117-131.
 
5.
Cruz, J., Machuca Contreras, F., Ortiz Lopez, J., Zapata C., Vitorino, L. (2017). Psychometric assessment of the cultural capacityscale Spanish version in Chilean nursing students. International Nursing Review, 65, 262–269, DOI: 10.1111/inr.12388.
 
6.
Dobrowolska, B., Ozga, D., Gutysz-Wojnicka, A., Zelenikova, R., Jarosova, D., Nytra, I., Filej, B., Kaucic, B., Breznikjulie, K., Benbenishty, J., Barkestad, E., Harth, I., Satosek, D., Fabellinni, S., Thomas, G., Miłkosz, M., Kałapa, Ł. (2017) Kompetencje i potrzeby edukacyjne pielęgniarek OIT w zakresie opieki wielokulturowej. Raport projektu: 2016-1-PL01-KA202-026615. Pobrane z: http://mice-icu.eu/wp-content/... (dostęp: 20.11.2019).
 
7.
Duda, A. (2017). Knowledge of nurses in Poland and Great Britain on providing a culturally appropriate nursing care for dying and deceased Muslimpatients. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 7(4), 263–267.
 
8.
Esposito, C. (2013). Provision of Culturally Competent Health Care: An Interim Status Review and Report. Pobrane z: https://www.nysna.org/sites/de... (dostęp 02.12.2019).
 
9.
Hart, T. (1994). The hidden spring: The spiritual dimension of therapy. New York: Paulist Press, 23-30.
 
10.
Henderson, S., Kendall, E., See, L. (2011). The effectiveness of culturally appropriate interventions to manageor prevent chronic disease in culturally and linguistically diverse communities: A systematic literature review. Health & Social Care in the Community, 19(3), 225–249.
 
11.
Hufford, D. (2005). Ananalysis of the field of spirituality, religion and health. Pobrane z: htpp://www.metanexus.net/tarp/pdf/TARP-Hufford.pdf (dostęp 30.11.2019).
 
12.
Jeznach, A., Piekarska, R. (2018). Kompetencje międzykulturowe studentów kierunku pielęgniarstwo, studiów II stopnia – próba diagnozy. Rozprawy Społeczne, 12(2), 37-50, DOI:10.29316/rs.2018.15.
 
13.
Kasik, M. (1998). Religijność a osobowość : typy postaw religijnych a obraz siebie. Studia Włocławskie, 1, 169-178.
 
14.
Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 9.12.2003.
 
15.
Koenig, H., King, D, Carson, V. (2012). Handbook of Religion and Health. United Kingdom Oxford University Press.
 
16.
Krok, D. (2009). Religijność a duchowość – różnice i podobieństwa z perspektywy psychologii religii. Polskie Forum Psychologiczne, 14(1), 126-141.
 
17.
Lankau, A., Krajewska-Kułak, E., Bejda, G., Guzowski, A., Baranowska, A., Cybulski, M. (2017). Effects of religious beliefs on the assessment of nurses’ work in the perception of patients, nursing students and nurses. Progress in Health Sciences 7(1), 122-130.
 
18.
Lankau, A., Krajewska-Kułak, E., Wrońska, I. (2016). Wpływ przekonań religijnych pielęgniarek na ich pracę oceniany przez studentów pielęgniarstwa. Piel. Zdr. Publ. 2016, 6(3), 205–213.
 
19.
Leininger, M., McFarland, M. (2002). Transcultural nursing: Concepts, theory, research and practice. New York: McGraw-Hill,71–116.
 
20.
Lin, C., Mastel-Smith, B., Alfred, D. Lin, Y. (2015). Cultural Competence and Related Factors Among Taiwanese Nurses. The Journal of Nursing Research, 23(4), 252-261, DOI: 10.1097/JNR.0000000000000097.
 
21.
Majda, A., Zalewska-Puchała, J. (2011). Intercultural sensitivity in the nursing care. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 253-258.
 
22.
Marzilli, C. (2016). Assessment of cultural competence in Texas nursing faculty. Nurse Education Today, 45, 225-229, DOI: 10.1016/j.nedt.2016.08.021.
 
23.
Meraviglia, M. (2004). The effect of spirituality on well-being of people with lungcancer. Oncol. Nurs. Forum, 31, 89–94.
 
24.
Moreira-Almeida, A., Koenig, H., Lucchetti, G. (2014). Clinical implications of spirituality to mental health: review of evidence and practical guidelines. Revista Brasileira de Psiquiatria, 36(2), 177–178.
 
25.
Motak D. (2010). Religia – religijność – duchowość. Przemiany zjawiska i ewolucja pojęcia. Studia Religiologica, 43, 201-218.
 
26.
Nishikito, E. (2018). Medical Interpreters' Knowledge and Communication Skills for Effective Teamwork with Doctors and Nurses: Based on a Study of Japanese-Thai Interpretersat Three Private Hospitals in Chiang Mai. Japanese Studies Journal, 35(2), 42-65.
 
27.
Parker, M., Roff, L., Klemmack, D., Koenig, H., Baker, P. (2003). Religiosity and mental health in southern, community – dwelling older adults. Aging Ment. Health, 7, 390–397.
 
28.
Pawlikowski J., Marczewski K. (2008). Religia a zdrowie – czy religia może sprzyjać trosce o zdrowie? Część 1 – wartość zdrowia w wielkich religiach świata. Kardiologia po Dyplomie, 7(10), 96-103.
 
29.
Pruszyński J. (2007). Buddyści podczas choroby i w schyłku życia. Gerontologia Polska, 15(1), 40–45.
 
30.
Rogiewicz, M. (2008). Trwoga u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Medycyna Paliatywna w Praktyce, 2(3), 108–110.
 
31.
Romanowicz, W. (2012). Religia i religijność jako przedmiot badań socjologicznych. Rozprawy Społeczne, 6(2), 101-114.
 
32.
Socha, P. (1999). Ways religious orientations work: A Polishreplication of measurement of religious orientations. The International Journal for the Psychology of Religion, 9, 209-228.
 
33.
Sołtys, M., Basińska, M. (2014). Prężność i orientacje religijne a postawy życiowe kobiet. Polskie Forum Psychologiczne, 19(4), 438-456.
 
34.
Stefańska, M., Majda, A. (2019) Religijność i akceptacja choroby wśród osób z cukrzycą. Pielęgniarstwo Polskie, 72(2), 158-164.
 
35.
Uzun, Ö., Sevinç, S. (2015). The relationship between cultural sensitivity and perceived stress among nurses working with foreign patients. Journal of Clinical Nursing, 24(23–24), 3400–3408, DOI:10.1111/jocn.12982.
 
36.
Woźniak, B. (2012). Zaangażowanie religijne a stan zdrowia osób w wieku podeszłym: mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań. Przegląd Socjologiczny, 61(2), 207-242.
 
37.
Wróbel, A., Majda, A. (2015). Religijność i akceptacja choroby wśród pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Problemy Pielęgniarstwa, 23(2), 220- 226.
 
38.
Yilmaz, M., Toksoy, S., Direk, Z., Bezirgan, S., Boylu, M. (2017). Cultural Sensitivity Among Clinical Nurses: A Descriptive Study. Journal of Nursing Scholarship, 49(2), 153-161, DOI:10.1111/jnu.12276.
 
39.
Ździebło, K., Nowak-Starz. G., Makieła, E., Stępień R. (2014). Intercultural competences in nursing. Problemy Pielęgniarstwa. 22 (2): 367–372.
 
40.
Żołnierz, J, Sak, J. (2017). Modern research on religious influence on human health. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 100-112, DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top