PL EN
THE INTERRELATION OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC RESULTS AMONG STUDENTS FROM PRIMARY SCHOOLS IN BIAŁA PODLASKA
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):146-173
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of this study was to discover existing connections between physical fitness and academic results among the IV - VI grade students of primary schools in Biała Podlaska. The study was conducted in the school year 2008/2009, using the diagnostic poll method and the International Physical Fitness Test. 740 students from 26 classes of IV, V and VI grade students took part in the study. The results showed that most of the students displayed average physical fitness. Moreover, among the girls, the older the individuals, the lower the percentage with above-average physical fitness and the higher the percentage with below-average physical fitness. Among the boys, the percentage of students with above -average physical fitness increased proportionally to their age. The students had mostly average and above-average academic results. The percentage of boys with above-average academic results decreased in higher grades, the opposite can be said about the girls. The percentage of students with below-average academic results increased in the group of VI grade students. The girls with above-average physical fitness had a higher general grade average than boys with above-average physical fitness. Female students with below-average physical fitness also had a higher general grade average than did boys.
 
REFERENCES (17)
1.
Bielski J. (2005), Wartości, cele, kompetencje ucznia, podstawy programowe (w wychowaniu fizycznym). „Lider”, 12.
 
2.
Czechowski M. (2009), Związek sprawności fizycznej uczniów z ich wynikami w nauce szkolnej. W: J. Nowocień (red.). Społeczno-edukacyjne oblicza współczesnego sportu i olimpizmu. Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży. Tom I. AWF Warszawa, PAOL, Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”, Warszawa.
 
3.
Dąbrowska M. (1978), Z badań nad przyczynami rezygnacji młodzieży z treningu sportowego. „Kultura Fizyczna”, 3.
 
4.
Grabowski H. (2004), Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
5.
Guszkowska M. (1997), Wyniki w nauce a poziom intelektualny uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, „Psychologia Wychowawcza”, 4.
 
6.
Kosińska E. (2000), Ocenianie w szkole. Rubikon, Kraków.
 
7.
Łobocki M. (2003), Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
8.
Maszorek A. (1994), Współzależność między wynikami w nauce i sporcie. „Lider”,10.
 
9.
Niemierko B. (1999), Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa.
 
10.
Nowocień J. (2005), Współzależność między sprawnością fizyczną i sprawnością umysłową uczniów w wieku 11-13 lat. W: A. Klim-Klimaszewska (red.), Pedagog jednej czy wielu dróg? Cz.2, Akademia Podlaska, Siedlce.
 
11.
Olejniczak T. (1975), Organizacja klas sportowych na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu. Zeszyty Naukowe nr 19, AWF, Wrocław.
 
12.
Pilicz S. (1997), Pomiar ogólnej sprawności fizycznej. Studia i Monografie, nr 65, AWF, Warszawa.
 
13.
Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S. (2004), Punktacja sprawności fizycznej młodzieży polskiej wg Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Studia i Monografie nr 86, AWF, Warszawa.
 
14.
Przewęda R. (1977), Klasy sportowe w polskich szkołach. Cz.I, „Kultura Fizyczna”, 12.
 
15.
Trześniowski R. (1990), Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna młodzieży szkolnej w Polsce. Z Warsztatów Badawczych. AWF, Warszawa.
 
16.
Wlazło E. (1993), Wpływ zwiększonej liczby godzin wychowania fizycznego i sportu szkolnego na sprawność umysłową uczniów z klas sportowych. Zeszyty Naukowe nr 55, AWF, Wrocław.
 
17.
Żak S. (1996), Somatyczne i rozwojowe uwarunkowania sprawności motorycznej – aspekty teoretyczne i implikacje praktyczne. W: J. Szopa, E. Mleczko (red.). Podstawy Antropomotoryki. AWF, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top