PL EN
ORIGINAL ARTICLE
A schoolchild with type 1 diabetes in the opinion of physical education students
 
More details
Hide details
1
Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2019-08-01
 
 
Final revision date: 2019-12-02
 
 
Acceptance date: 2020-03-16
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Anna Jadwiga Ławnik   

Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):43-52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Celem badań było poznanie wiedzy studentów wychowania fizycznego na temat: - cukrzycy typu 1, - sytuacji dziecka z cukrzycą typu 1 w szkole, - udziału dziecka z cukrzycą typu 1 w lekcjach wychowania fizycznego, - obowiązków nauczyciela wychowania fizycznego wobec ucznia z cukrzycą. Material and methods: Badania przeprowadzono w 2018r. wśród 92 studentów wychowania fizycznego kończących studia na AWF w Białej Podlaskiej. Zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Results: Dane przedstawiają wiedzę badanych na tematy związane z uczniem chorym na cukrzycę typu 1. Conclusions: Wiedza badanych na temat cukrzycy typu 1 jest na niewystarczającym poziomie. Większość badanych zna sytuację i potrzeby chorego dziecka w szkole. Przekonanie, że dziecko z cukrzycą może uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego zadeklarowała niespełna połowa studentów. Badani studenci uważają, że nauczyciel wychowania fizycznego powinien umieć zdiagnozować stany zagrażające zdrowiu ucznia z cukrzycą i udzielić mu pomocy oraz zachęcać go do systematycznego uczestnictwa w lekcjach wychowania fizycznego.
 
REFERENCES (23)
1.
Aycan, Z., Önder, A., Çetinkaya, S., Bilgili, H., Yıldırım, N., Nijat Baş , V., Nur Peltek Kendirci, H., Yılmaz Ağladıoğlu, S. (2012). Assessment of the Knowledge of Diabetes Mellitus Among School Teachers within the Scope of the Managing Diabetes at School Program. J Clin Res Pediatr Endocrinol, 4(4): 199-203. doi: 10.4274/Jcrpe.756.
 
2.
Chmiel-Perzyńska, I., Derkacz, M., Grywalska, E., Kowal, A., Nowakowski, A. (2012). Skąd nauczyciele czerpią wiedzę na temat cukrzycy? Current Problems of Psychiatry, Vol. 13 Issue 2, 138-141.
 
3.
Chobot, A., Polanska, J., Brandt, A., Deja, G., Glowinska-Olszewska, B., Pilecki, O., Szadkowska, A., Mysliwiec, M., Jarosz‐Chobot, P. (2017). Updated 24-year trend of Type 1 diabetes incidencein children in Poland reveals a sinusoidal pattern and sustainedincrease. Diabet Med, 34: 1252–1258.
 
4.
Dz. U. 2019 poz. 1078. Ustawa z dnia 12 kwietna 2019. O opiece zdrowotnej nad uczniami. Warszawa 11.06.2019.
 
5.
Ensaf, S., Abdel, Gawwad, (2008). Teacher's Knowledge, Attitudes and Management Practices about Diabetes. J Egypt Public Health Assoc, Vol. 83 No. 3 & 4.
 
6.
Gaweł, A. (2016). Szkoła i nauczyciel wobec współczesnych wyzwań promocji zdrowia dzieci i młodzieży. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 35, No 3, s.137-152.DOI: 10.17951/lrp.2016.35.3.137.
 
7.
Gormanous, M., Hunt, A., Pope, J., Gerald, B. (2002). Lack of knowledge of diabetes among Arkansas public elementary teachers: Implications for dietitians American Dietetic Association. Journal of the American Dietetic Association, Tom 102, Nr 8, Chicago, 1136.
 
8.
Jarosz-Chobot, P., Otto-Buczkowska, E. (2009). Epidemiologia cukrzycy typu 1. Przegląd Pediatryczny, Vol. 39 Issue 4, 229-234.
 
9.
Kalbarczyk, WP. (2018). Cukrzyca gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Raport Instytutu Ochrony Zdrowia.
 
10.
Kołton, R. (2018). Nauczyciele boją się opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu 1. Wywiad z Moniką Zamarlik, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. https://www.mp.pl/cukrzyca/wyw... (dostęp11.06, 2018r.).
 
11.
Manchón, GM., Carrasco, GJA., Ramírez, J., Díez, FT., Frías, GE. (2008). Special needs of schoolchildren with diabetes mellitus. Point of view of parents and teachers. Anales de Pediatria, 70(1):45-52. doi: 10.1016/j.anpedi.2008.07.004.
 
12.
Morgulec-Adamowicz, N., Kosmol, A., Molik, B. (2015). Adaptowana aktywność fizyczna dla fizjoterapeutów. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa, 193-195.
 
13.
Nowacka-Kłos, M., Studzińska, K., Drozd A., Hansdorfer-Korzon, R., Korzon-Burakowska, A., Orłowska-Kunikowska, E. (2012). Możliwości kompleksowej fizjoterapii w profilaktyce i leczeniu chorych na cukrzycę. Diabetologia Kliniczna, T1, nr 3, 104-113.
 
14.
Nowakowski, A. (2002). Epidemiologia cukrzycy. Diabetologia Praktyczna, tom 3, nr 4ISSN 1640–8497, 181-185.
 
15.
Pinelli, LS., Zaffani, M., Cappa, V., Carboniero, F., Cerutti, V., Cherubini, et al. (2011). The ALBA Project: an evaluation of needs, management, fears of Italian young patients with type 1 diabetes in a school setting and an evaluation of parents' and teachers' perceptions. Pediatric Diabetes, Volume 12, Issue 5, 461-52.
 
16.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (2019). Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2019. Diabetologia Praktyczna, tom 5, nr 1, DOI: 10.5603/DK.2019.0001.
 
17.
Riddell, M,C., Gallen, I,W., Smart, C,E., Taplin, C,E., Adolfsson, P., Lumb, A,N., et al. (2017). Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement. Diabetes & Endocrinology, Vol.5, ISSUE 5, 377-390.
 
18.
Sikora, M., Zwierzchowska, A., Jaworska, M., Solich-Talanda, M., Mikołajczyk, R., Żebrowska, A. (2018). The effects of physical activity on glycaemic control in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus participating in diabetes camps. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 10(4): 151:161.
 
19.
Skyler, JS. (1999). Podstawowe zasady leczenia i opieki w cukrzycy typu 1. Tłum. III wydania: Wąsikowska R. B. American Diabetes Association, Wyd. D. W. Publishing-Poland.
 
20.
Szalecki, M., Wysocka-Mincewicz, M., Ramotowska, A., Mazur, A., Lisowicz, L., Beń-Skowronek, I., Sieniawska, J., Klonowska, B., Charemska, D., Nawrotek, J., Jałowiec, I., Bossowski, A., Jamiołkowska, M., Pyrżak, B., Miszkurka, G., Szypowska, A. (2018). Epidemiology of type 1 diabetes in Polish children: A multicentre cohort study. Diabetes/Metabolism Research and Reviews, 34(2). doi: 10.1002/dmrr.2962.
 
21.
Urbańska-Kosińska, M., Czapracka, A., Marcinkowski, JT. (2009). Opieka nauczycieli nad dzieckiem chorym na cukrzycę typu 1 w szkole i przedszkolu w świetle obowiązujących w Polsce przepisów-spojrzenie lekarza i prawnika. Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna, Vol 9, No1, 1-7.
 
22.
Wiśniewski, A., Poliszczuk, T., Pańkowska, E. (2010). Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę. Pediatric Endocrynology Diabetes and Metabolism, T.16;3, s.171-175.
 
23.
Witkowski, D., Pietrusińska, J., Szewczyk, A., Wójcik, R. (2009). One są wśród nas. Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Centrum Medyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top