PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Intensive use of Facebook and social competences and understanding of emotions among young adults
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Polska
 
 
Submission date: 2019-12-15
 
 
Final revision date: 2020-03-16
 
 
Acceptance date: 2020-03-17
 
 
Publication date: 2020-06-01
 
 
Corresponding author
Wojciech Marcin Czerski   

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Narutowicza 12, 20-004, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):26-42
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to evaluate the intensity of Facebook usage by young adults in relation to their social competences and understanding of emotions. Material and methods: In the presented research the diagnostic survey method was used. The questionnaire included: Facebook Use Intensity Questionnaire (KIUF) by Kuś and Szulżycki, Social Competence Profile (PROKOS) by Matczak and Kartowska, Test of Understanding Emotions (TRE) by Matczak and Piekarska, and demographic characteristics. Results: The obtained results indicate that most people do not subordinate their lives to Facebook. Social competences and the respondents' understanding of emotions are usually at levels below the average, which may lead to excessive involvement in some online activities. The statistical analysis showed that social competences have the greatest impact on Facebook celebrities and social competences on Players. Conclusions: Because of the demonstrated low social competences and understanding of emotions among young adults, more attention should be paid to these issues in education.
 
REFERENCES (39)
1.
Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. Psychological Reports, 110(2), 501–517. https://doi.org/10.2466/02.09.....
 
2.
Babik, W., & Cholewiak, S. (2012). Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook. W J. Morbitzer & E. Musiał (Red.), Człowiek-Media-Edukacja (s. 27–36). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 
3.
Bakonyi, J. (2016). Kompetencje informatyczne—Z perspektywy pracowników. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 17(2), 29–43. https://doi.org/10.5604/189986....
 
4.
Baraniak, B. (2005). Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Cz. 2. Pedagogika Pracy, (46), 41–49.
 
5.
Błachnio, A., Przepiórka, A., & Pantic, I. (2015). Internet use, Facebook intrusion, and depression: Results of a cross-sectional study. European Psychiatry, 30(6), 681–684. https://doi.org/10.1016/j.eurp....
 
6.
Brailovskaia, J., Velten, J., & Margaf, J. (2019). Relationship Between Daily Stress, Depression Symptoms, and Facebook Addiction Disorder in Germany and in the United States. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(9), 610–614. https://doi.org/10.1089/cyber.....
 
7.
Carr, N. G. (2013). Płytki umysł: Jak internet wpływa na nasz mózg (K. Rojek, Tłum.). Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
8.
Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci (Wyd. 2., dodr. 1.; M. Marody, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Czerski, W. (2017). Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
10.
Czerski, W. M., & Gonciarz, E. (2017). Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(4), 133–152. https://doi.org/10.17951/lrp.2....
 
11.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168. https://doi.org/10.1111/j.1083....
 
12.
Elphinston, R. A., & Noller, P. (2011). Time to Face It! Facebook Intrusion and the Implications for Romantic Jealousy and Relationship Satisfaction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 631–635. https://doi.org/10.1089/cyber.....
 
13.
Evans, D., Robertson, N., Lively, T., Jacobson, L., Llamas-Cendon, M., Isaza, H., … Martin, K. M. (2012). Facebook’s 8 Fundamental Hooks and 6 Basic User Types: A Psychographic Segmentation. The Four Peaks Review, 2(1), 36–54. https://doi.org/10.7152/fpr.v2....
 
14.
Furmanek, W. (2007). Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki. W W. Furmanek & M. Ďuriš (Red.), Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki: Studia porównawcze polsko-słowackie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
15.
Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Harbor Point Media Rodzina.
 
16.
Greenwood, D. N. (2013). Fame, Facebook, and Twitter: How attitudes about fame predict frequency and nature of social media use. Psychology of Popular Media Culture, 2(4), 222–236. https://doi.org/10.1037/ppm000....
 
17.
Jaworowska, A., & Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
18.
Junttila, N. (2010). Social competence and loneliness during the school years—Issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission. Pobrano z https://www.utupub.fi/handle/1....
 
19.
Knopp, K. A. (2010). Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
20.
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53(9), 1017–1031. https://doi.org/10.1037/0003-0....
 
21.
Kuś, J., & Szulżycki, M. (2014). Kwestionariusz Intensywności Użytkowania Facebooka (KIUF) – opis procedury konstrukcji oraz przedstawienie wyników badania pilotażowego. W M. Wysocka-Pleczyk & K. Tucholska (Red.), Człowiek zalogowany. 2, Wirtualne społeczności (s. 59–67). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 
22.
Matczak, A., & Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Stare Kościeliska: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Redakcja Liberi Libri.
 
23.
Matczak, A., & Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
24.
Matczak, A., & Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
25.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W P. Salovey & D. J. Sluyter (Red.), & M. Karpiński (Tłum.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: Problemy edukacyjne (s. 23–69). Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis.
 
26.
McFall, R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills. Behavioral Assessment, 4(1), 1–33. https://doi.org/10.1007/BF0132....
 
27.
Melosik, Z. (2013). Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku). Studia Edukacyjne, (26), 99–117.
 
28.
Rosalska, M. (2015). Kompetencje społeczne dorosłych w kontekście pedagogiki przeżyć. Dyskursy Młodych Andragogów, 16, 23–34.
 
29.
Rubin, K. H., & Rose-Krasnor, L. (1992). Interpersonal Problem Solving and Social Competence in Children. W V. B. Van Hasselt & M. Hersen (Red.), Handbook of Social Development (s. 283–323). https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
30.
Satici, S. A., & Uysal, R. (2015). Well-being and problematic Facebook use. Computers in Human Behavior, 49, 185–190. https://doi.org/10.1016/j.chb.....
 
31.
Sheridan, S. M., & Walker, D. (1999). Social skills in context: Considerations for assessment, intervention, and generalization. W C. R. Reynolds & T. B. Gutkin (Red.), The handbook of school psychology, 3rd ed (s. 686–708). New York: John Wiley & Sons Inc.
 
32.
Sowa-Behtane, E. (2016). Konsekwencje aktywności na portalach społecznościowych (na przykładzie Facebooka). World Journal of Theoretical and Applied Sciences, (1(4) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej-teoria i praktyka), 13–26.
 
33.
Stanley, C. (2015). Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na sukces w sprzedaży: Zrozum klientów i osiągaj świetne wyniki. Warszawa: ICAN Institute.
 
34.
Sternal, E. (2014). Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych. Przegląd Pedagogiczny, (2), 86–97.
 
35.
Szorc, K. (2013). Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
36.
Śmieja, M., & Orzechowski, J. (2008). Inteligencja emocjonalna: Fakty, mity, kontrowersje. W M. Śmieja & J. Orzechowski (Red.), Inteligencja emocjonalna: Fakty, mity, kontrowersje (s. 19–45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
37.
Tomczyk, J. (2014). Inteligencja emocjonalna: Jak panować nad uczuciami. Warszawa: Edgard.
 
38.
Uysal, R. (2015). The predictive roles of social safeness and flourishing on problematic Facebook use. South African Journal of Psychology, 45(2), 182–193. https://doi.org/10.1177/008124....
 
39.
Wróblewska, H. M. (2018). Kompetencje społeczne przestrzenią i doświadczaniem dialogu. Studia z Teorii Wychowania, (2 (23)), 41–60.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top