PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Intensywność użytkowania Facebooka a kompetencje społeczne i rozumienie emocji wśród młodych dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wojciech Marcin Czerski   

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Narutowicza 12, 20-004, Lublin, Polska
Data nadesłania: 15-12-2019
Data ostatniej rewizji: 16-03-2020
Data akceptacji: 17-03-2020
Data publikacji: 01-06-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(1):26–42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest ocena intensywności użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych w odniesieniu do ich kompetencji społecznych i rozumienia emocji. Materiał i metody: W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. W skład kwestionariusza ankiety wchodziły: Kwestionariusz Intensywności Użytkowania Facebooka (KIUF) autorstwa J. Kusia i M. Szulżyckiego, Profil Kompetencji Społecznych (PROKOS) autorstwa A. Matczak i K. Kartowskiej, Test Rozumienia Emocji (TRE) autorstwa A. Matczak i J. Piekarskiej oraz metryczka. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują na to, że większość osób nie podporządkowuje swojego życia Facebookowi. Kompetencje społeczne oraz rozumienie emocji przez badanych są zazwyczaj na poziomach poniżej przeciętnego, co może prowadzić do nadmiernego angażowania się w niektóre aktywności online. Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że największy wpływ na Facebookowych celebrytów mają kompetencje towarzyskie, a na Graczy - kompetencje społecznikowskie. Wnioski: Ze względu na wykazane niskie kompetencje społeczne i rozumienie emocji wśród młodych dorosłych, należy w toku kształcenia poświęcić więcej miejsca tym zagadnieniom.
 
REFERENCJE (39)
1.
Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S., & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. Psychological Reports, 110(2), 501–517. https://doi.org/10.2466/02.09.....
 
2.
Babik, W., & Cholewiak, S. (2012). Korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook. W J. Morbitzer & E. Musiał (Red.), Człowiek-Media-Edukacja (s. 27–36). Kraków: Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN.
 
3.
Bakonyi, J. (2016). Kompetencje informatyczne—Z perspektywy pracowników. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, 17(2), 29–43. https://doi.org/10.5604/189986....
 
4.
Baraniak, B. (2005). Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej. Cz. 2. Pedagogika Pracy, (46), 41–49.
 
5.
Błachnio, A., Przepiórka, A., & Pantic, I. (2015). Internet use, Facebook intrusion, and depression: Results of a cross-sectional study. European Psychiatry, 30(6), 681–684. https://doi.org/10.1016/j.eurp....
 
6.
Brailovskaia, J., Velten, J., & Margaf, J. (2019). Relationship Between Daily Stress, Depression Symptoms, and Facebook Addiction Disorder in Germany and in the United States. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 22(9), 610–614. https://doi.org/10.1089/cyber.....
 
7.
Carr, N. G. (2013). Płytki umysł: Jak internet wpływa na nasz mózg (K. Rojek, Tłum.). Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
8.
Castells, M. (2011). Społeczeństwo sieci (Wyd. 2., dodr. 1.; M. Marody, Tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Czerski, W. (2017). Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
10.
Czerski, W. M., & Gonciarz, E. (2017). Ryzyko uzależnienia studentów od mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(4), 133–152. https://doi.org/10.17951/lrp.2....
 
11.
Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook “Friends:” Social Capital and College Students’ Use of Online Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168. https://doi.org/10.1111/j.1083....
 
12.
Elphinston, R. A., & Noller, P. (2011). Time to Face It! Facebook Intrusion and the Implications for Romantic Jealousy and Relationship Satisfaction. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 631–635. https://doi.org/10.1089/cyber.....
 
13.
Evans, D., Robertson, N., Lively, T., Jacobson, L., Llamas-Cendon, M., Isaza, H., … Martin, K. M. (2012). Facebook’s 8 Fundamental Hooks and 6 Basic User Types: A Psychographic Segmentation. The Four Peaks Review, 2(1), 36–54. https://doi.org/10.7152/fpr.v2....
 
14.
Furmanek, W. (2007). Kompetencje kluczowe. Przegląd problematyki. W W. Furmanek & M. Ďuriš (Red.), Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki: Studia porównawcze polsko-słowackie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
15.
Goleman, D. (2007). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Harbor Point Media Rodzina.
 
16.
Greenwood, D. N. (2013). Fame, Facebook, and Twitter: How attitudes about fame predict frequency and nature of social media use. Psychology of Popular Media Culture, 2(4), 222–236. https://doi.org/10.1037/ppm000....
 
17.
Jaworowska, A., & Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
18.
Junttila, N. (2010). Social competence and loneliness during the school years—Issues in assessment, interrelations and intergenerational transmission. Pobrano z https://www.utupub.fi/handle/1....
 
19.
Knopp, K. A. (2010). Inteligencja emocjonalna oraz możliwości jej rozwijania u dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
20.
Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American Psychologist, 53(9), 1017–1031. https://doi.org/10.1037/0003-0....
 
21.
Kuś, J., & Szulżycki, M. (2014). Kwestionariusz Intensywności Użytkowania Facebooka (KIUF) – opis procedury konstrukcji oraz przedstawienie wyników badania pilotażowego. W M. Wysocka-Pleczyk & K. Tucholska (Red.), Człowiek zalogowany. 2, Wirtualne społeczności (s. 59–67). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.
 
22.
Matczak, A., & Knopp, K. A. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Stare Kościeliska: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów Redakcja Liberi Libri.
 
23.
Matczak, A., & Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
24.
Matczak, A., & Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
25.
Mayer, J. D., & Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W P. Salovey & D. J. Sluyter (Red.), & M. Karpiński (Tłum.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna: Problemy edukacyjne (s. 23–69). Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis.
 
26.
McFall, R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills. Behavioral Assessment, 4(1), 1–33. https://doi.org/10.1007/BF0132....
 
27.
Melosik, Z. (2013). Facebook i społeczne konstrukcje narcyzmu (o tożsamości zamkniętej w celi wizerunku). Studia Edukacyjne, (26), 99–117.
 
28.
Rosalska, M. (2015). Kompetencje społeczne dorosłych w kontekście pedagogiki przeżyć. Dyskursy Młodych Andragogów, 16, 23–34.
 
29.
Rubin, K. H., & Rose-Krasnor, L. (1992). Interpersonal Problem Solving and Social Competence in Children. W V. B. Van Hasselt & M. Hersen (Red.), Handbook of Social Development (s. 283–323). https://doi.org/10.1007/978-1-....
 
30.
Satici, S. A., & Uysal, R. (2015). Well-being and problematic Facebook use. Computers in Human Behavior, 49, 185–190. https://doi.org/10.1016/j.chb.....
 
31.
Sheridan, S. M., & Walker, D. (1999). Social skills in context: Considerations for assessment, intervention, and generalization. W C. R. Reynolds & T. B. Gutkin (Red.), The handbook of school psychology, 3rd ed (s. 686–708). New York: John Wiley & Sons Inc.
 
32.
Sowa-Behtane, E. (2016). Konsekwencje aktywności na portalach społecznościowych (na przykładzie Facebooka). World Journal of Theoretical and Applied Sciences, (1(4) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej-teoria i praktyka), 13–26.
 
33.
Stanley, C. (2015). Inteligencja emocjonalna i jej wpływ na sukces w sprzedaży: Zrozum klientów i osiągaj świetne wyniki. Warszawa: ICAN Institute.
 
34.
Sternal, E. (2014). Kompetencje społeczne w obliczu przemian społeczno-gospodarczych. Przegląd Pedagogiczny, (2), 86–97.
 
35.
Szorc, K. (2013). Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
36.
Śmieja, M., & Orzechowski, J. (2008). Inteligencja emocjonalna: Fakty, mity, kontrowersje. W M. Śmieja & J. Orzechowski (Red.), Inteligencja emocjonalna: Fakty, mity, kontrowersje (s. 19–45). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
37.
Tomczyk, J. (2014). Inteligencja emocjonalna: Jak panować nad uczuciami. Warszawa: Edgard.
 
38.
Uysal, R. (2015). The predictive roles of social safeness and flourishing on problematic Facebook use. South African Journal of Psychology, 45(2), 182–193. https://doi.org/10.1177/008124....
 
39.
Wróblewska, H. M. (2018). Kompetencje społeczne przestrzenią i doświadczaniem dialogu. Studia z Teorii Wychowania, (2 (23)), 41–60.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081