PL EN
THE ROLE OF TEACHERS IN PROTECTING THE CHILDREN AND THE YOUTH AGAINST THE THREATS OF CYBERSPACE
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Anna Andrzejewska   

Anna Andrzejewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, e-mail: an.andrzejewska@tlen.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):13-24
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The threats of cyberspace have become a common phenomena within the information society. The development of technology - the information revolution stimulate the scope and the quality of socio-economic transformations. They are also the cause of many new problems, which not only create new opportunities but also new risks. The actions of teachers, educationists should be based on identifying, understanding and solving problems not only related to the real world but also those which take place in cyberspace. They should possess the knowledge about the dangers of cyberspace and skillfully integrate it into the process of education and upbringing of those they teach. The following points were the subject of analysis: 1. The specificity of cyberspace created by digital media. 2. Cyberspace as basic environment for the functioning of children and adolescents. 3. The importance of teachers’ competence in the scope of cyber threats.
 
REFERENCES (17)
1.
Andrzejewska A. (2009), Świat wirtualny – kreatorem rzeczywistości dziecka, [w:] Andrzejewska A., Bednarek J. (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
2.
Augustynek A. (2010), Uzależnienia komputerowe diagnoza, rozpowszechnianie, terapia, DIFIN, Warszawa.
 
3.
Bednarek J. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni, [w:] Bednarek J., Andrzejewska A.(red.) , Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 
4.
Bednarek J. (2010), Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli. Teoria, badania, praktyka, Wyd. WSP TWP, Warszawa.
 
5.
Bębas S. (2013), Patologie społeczne w sieci, Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.
 
6.
Furmanek M. (2002), Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, [w:] Juszczyk S. (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Kwiatkowski S.M., Woźniak I.(red.) (2004), Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych . Kontekst Europejski, Warszawa.
 
8.
Olczak R. (2008), Internet – wiarygodne czy niewiarygodne źródło informacji, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
9.
Siemieniecki B. (2001), Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
10.
Strzała D. (2009), Cyberprzestrzeń jako nowe źródło zaburzeń i zagrożeń, [w:] Massalski A., Wiatr K. (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, Wyd. Kancelaria Senatu, Warszawa.
 
11.
Surina I. (2008),Konstruowanie społeczności wirtualnych w systemie internetowej komunikacji. Możliwości i zagrożenia,[w:] Nowak J. (red.), Meandry wykluczenia społecznego, WSP TWP, Warszawa.
 
12.
Szempruch J. (2003), Poziom kompetencji nauczycielskich w samoocenie studentów pedagogiki, [w:] Kuźma J., Morbitzer J. ( red), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
13.
Szlosek F.(2001), Kompetencje czy kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, [w:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 
14.
Szmigielska B.(2008), Całe życie w sieci, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
15.
Ziemia A.M. (2007), Rzeczywistość wirtualna [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. V., Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Kopański J. (2010), Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia, „Meritum”, nr 4.
 
17.
Róziewicz G. (2011), Dzieci sieci – specyfika pokolenia, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top