PL EN
ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Anna Andrzejewska   

Anna Andrzejewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, e-mail: an.andrzejewska@tlen.pl
Data publikacji: 24-07-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):13–24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagrożenia cyberprzestrzeni stały się zjawiskami powszechnymi w społeczeństwie wiedzy. Rozwój technologii – rewolucja informatyczna stymulują skale i jakość różnorodnych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych. One też są przyczyną wielu nowych problemów, które nie tylko stwarzają nowe możliwości, ale i zagrożenia. Działania nauczycieli, pedagogów powinny opierać się na rozpoznawaniu, rozumieniu i rozwiązywaniu problemów nie tylko związanych ze światem realnym ale także mających miejsce w cyberprzestrzeni. Powinni oni posiadać wiedzę o zagrożeniach cyberprzestrzeni oraz umiejętnie ją wkomponować w proces kształcenia i wychowania swoich podopiecznych. Przedmiotem analiz uczyniono następujące zagadnienia: 1. Specyfika cyberprzestrzeni tworzonej przez media cyfrowe. 2. Cyberprzestrzeń podstawowym środowiskiem funkcjonowania dzieci i młodzieży. 3. Znaczenie kompetencji nauczycieli w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni.
 
REFERENCJE (17)
1.
Andrzejewska A. (2009), Świat wirtualny – kreatorem rzeczywistości dziecka, [w:] Andrzejewska A., Bednarek J. (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
2.
Augustynek A. (2010), Uzależnienia komputerowe diagnoza, rozpowszechnianie, terapia, DIFIN, Warszawa.
 
3.
Bednarek J. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań nad człowiekiem w cyberprzestrzeni, [w:] Bednarek J., Andrzejewska A.(red.) , Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 
4.
Bednarek J. (2010), Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli. Teoria, badania, praktyka, Wyd. WSP TWP, Warszawa.
 
5.
Bębas S. (2013), Patologie społeczne w sieci, Wyd. Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń.
 
6.
Furmanek M. (2002), Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, [w:] Juszczyk S. (red.), Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
7.
Kwiatkowski S.M., Woźniak I.(red.) (2004), Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych . Kontekst Europejski, Warszawa.
 
8.
Olczak R. (2008), Internet – wiarygodne czy niewiarygodne źródło informacji, [w:] Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Media w edukacji – szanse i zagrożenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
9.
Siemieniecki B. (2001), Technologia informacyjna w polskiej szkole. Stan i zadania. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
10.
Strzała D. (2009), Cyberprzestrzeń jako nowe źródło zaburzeń i zagrożeń, [w:] Massalski A., Wiatr K. (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku, Wyd. Kancelaria Senatu, Warszawa.
 
11.
Surina I. (2008),Konstruowanie społeczności wirtualnych w systemie internetowej komunikacji. Możliwości i zagrożenia,[w:] Nowak J. (red.), Meandry wykluczenia społecznego, WSP TWP, Warszawa.
 
12.
Szempruch J. (2003), Poziom kompetencji nauczycielskich w samoocenie studentów pedagogiki, [w:] Kuźma J., Morbitzer J. ( red), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
13.
Szlosek F.(2001), Kompetencje czy kwalifikacje zawodowe nauczycieli akademickich, [w:] Sałata E. (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom.
 
14.
Szmigielska B.(2008), Całe życie w sieci, Wyd. Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 
15.
Ziemia A.M. (2007), Rzeczywistość wirtualna [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. V., Wyd. Akademickie Żak, Warszawa.
 
16.
Kopański J. (2010), Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia, „Meritum”, nr 4.
 
17.
Róziewicz G. (2011), Dzieci sieci – specyfika pokolenia, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 1.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081