PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Stan odżywienia i zachowania żywieniowe dzieci uczęszczających do szkoły muzycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański
 
2
Zakład Nauk Biologicznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Filia w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-07-2022
 
 
Data akceptacji: 16-08-2022
 
 
Data publikacji: 16-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Justyna Barbara Forjasz   

Zakład Nauk Biologicznych, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Filia w Gorzowie Wielkopolskim, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):273-287
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Bardzo istotnym czynnikiem występowania otyłości wieku dziecięcego są nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz niedostateczny poziom aktywności fizycznej. Celem pracy jest określenie poziomu rozwoju fizycznego, stanu odżywienia i aktywności fizycznej dzieci w wieku szkolnym, które ze względu na obowiązki wynikające z uczestniczenia w zajęciach w szkole muzycznej, mają ograniczony czas wolny Materiał i metody: Materiał do pracy stanowią pomiary antropometryczne oraz składu ciała dzieci w wieku 11-13 lat, będących uczniami szkoły muzycznej oraz ich rówieśników, uczęszczających tylko do szkoły podstawowej. Wyznaczono wskaźniki odżywienia oraz przeprowadzono kwestionariusz ankiety dotyczący żywienia i aktywności fizycznej dzieci. Materiał opracowano metodami statystyki opisowej oraz wykorzystano test t Studenta dla prób niezależnych. Wyniki: Wykazano masywną budowę ciała i znaczne otłuszczenie ciała uczniów szkoły muzycznej. Dzieci nieregularnie spożywają posiłki, przy niewłaściwie zbilansowanym jadłospisie oraz nie uczestniczą w zorganizowanych pozaszkolnych zajęciach sportowych. Wnioski: Duże otłuszczenie ciała dzieci ze szkoły muzycznej można wiązać z niewłaściwym odżywianiem i ograniczeniem aktywności fizycznej.
 
REFERENCJE (39)
1.
Batyk, I.,M. (2012). Zwyczaje żywieniowe wśród młodzieży. Journal of Health Science. 2(5), 7-13.
 
2.
Białkowska, M. (2011). Etiopatogeneza otyłości. Etiopathogenesis of obesity. Postępy Nauk Medycznych, 9, 765-769.
 
3.
Cauley, J., A., Giangregorio, L. (2020). Physical activity and skeletal health in adults. Lancet Diabetes & Endocrinology, 8(2), 150-162. https://doi: 10.1016/S2213-8587(19)30351-1.
 
4.
Chrzanowska, M., Koziel, S., Ulijaszek, S.J. (2007). Changes in BMIand the prevalence of overweight and obesity in children and adolescents in Cracow, Poland, 1971–2000. Economics and Human Biology, 5, 370-378.
 
5.
Chrzanowska, M., Suder, A., Kruszelnicki, P. (2012). Tracking and risk of abdominal obesity in the adolescence period in children aged 7-15. The Cracow longitudinal growth study. American Journal of Human Biology, 24, 62--67. https://onlinelibrary.wiley.co....
 
6.
Ekelund, U., Sardinha, L.B., Anderssen, S.A., Harro, M., Franks, P.W., Brage, S. et al. (2004). Associations between objectively assessed physical activity and indicators of body fatness in 9- to 10-y-old European children: a population-based study from 4 distinct regions in Europe (the European Youth Heart Study). American Journal of Clinical Nutrition, 80, 3, 584-590. PMID: 15321796.
 
7.
Erermis, S., Cetin, N., Tamar, M., Bukusoglu, N., Akdeniz, F., Goksen, D. (2004). Is obesity a risk for psychopathology among adolescents? Pediatrics International, 46, 3, 296-301. https://onlinelibrary.wiley.co....
 
8.
Felińczak, A., Hama, F. (2011). Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 1 (1), 11-18.
 
9.
Huk-Wieliczuk, E. (2021). Ocena nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej studentów polskich i hiszpańskich w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Rozprawy Społeczne, 15 (2), 84-99 https://doi.org/10.29316/rs/13....
 
10.
Jarosz, M., Kłosiewicz-Latoszek, L., Charzewska, J., Białkowska, M. (2010). Diagnozowanie zaburzeń stanu odżywiania w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej. Warszawa, Instytut Żywności i Żywienia.
 
11.
Kasley, M., M., Zaepfel, A., A., Bjornstad, P., Nadeau, K.,J. (2014). Age-related consequences of childhood obesity. Gerontology. 60, 222-228.
 
12.
Katz, P., Andonian, B., J., Huffman, K., M. (2020). Benefits and promotion of physical activity in rheumatoid arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 32(3), 307-314, https://doi.org./10.1097/BOR.0....
 
13.
Kędzior, A., Jakubek-Kipa, K., Brzuszek, M., Mazur, A. (2017). Trendy w występowaniu nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w Europie i w Polsce. Endokrynol. Ped. 16.1.58, 41-48. https://endokrynologiapediatry....
 
14.
Kiess W., Muller, G., Kapellen, T., Bottner, A. (2001). Obesity in childhood and adolescence: epidemiology, etiology, clinical diagnosis and management. Academic Journal., International Seminars in Pediatric Gastroenterology & Nutrition, 10, 4, 3.
 
15.
Kocka, K., Bartoszek, A., Fus, M., Rząca, M., Łuczyk, M., Bartoszek, A., Muzyczka, K., Nowicki, G., Ślusarska, B. (2016). Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży szkół ponadgimnazjalnych jako czynniki ryzyka wystąpienia otyłości = School students’ dietary habits and physical activity as a risk factor of the obesity. Journal of Education, Health and Sport. 6(7), 439-452 http://dx.doi.org/10.5281/zeno....
 
16.
Kosti, R.I., Panagiotakos, D.B. (2006). The epidemic of obesity in children and adolescents in the world. Central European Journal of Public Health, 14, 4, 151-159. PMID: 17243492.
 
17.
Krzyżaniak, A. (red.) (2009). Zdrowie poznańskich uczniów. Wydawnictwo Miejskie.
 
18.
Kuczmarski, R.J., Ogden, C.L., Grummer-Strawn, L.M., Flegal, K.M., Guo, S.S., Wei, R., Mei, Z., Curtis, L.R., Roche, A.F., Johnson, C.L. (2000). CDC Growth Charts. Advance Data, 8, 314, 1-27. PMID: 11183293.
 
19.
Lenart-Domka, E., Kwolek, A. (2007). Rehabilitacja dzieci otyłych– czy jest rzeczywiście potrzebna? Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 1, 99-105.
 
20.
Levy, T.S., Ruán, C.M., Castellanos, C.A., Coronel, A.S., Aguilar, A.I. Humarán, I.M.G. (2012). Effectiveness of a diet and physical activity promotion strategy on the prevention of obesity in Mexican school children. BMC Public Health, 12, 152. https://bmcpublichealth.biomed....
 
21.
Litwin, S.E. (2014). Childhood obesity and adulthood cardiovascular disease: quantifying the lifetime cumulative burden of cardiovascular risk factors. J. Am. Coll. Cardiol. 64, 1588-1590.
 
22.
Malinowski, A., Sienkiewicz, R., Tatarczuk, J., Stuła, A., Wandycz, A. (2005). Dziecko lubuskie. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
23.
Mazur, A., Małecka−Tendera, E (2004). Overweight and obesity in Polish schoolchildren established by the national and IOTF criteria. In: Childhood Obesity - From Basic Sciences to Public Health. Giuseppe de Nicola.,101-108.
 
24.
Mazur, A. (2011). Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świecie, w Europie i w Polsce, Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Rzeszów, 149-159.
 
25.
Mei, Z., Grummer-Strawn, L.M., Pietrobelli, A., Goulding, A., Goran, M.I., Dietz, W.H. (2002). Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of body fatness in children and adolescents. American Journal of Clinical Nutrition, 75, 6, 978-985. PMID: 12036802.
 
26.
Mikoś, M., Mikoś, M., Mikoś, H., Obara-Moszyńska, M., Niedziela, M. (2010). Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. Nowiny Lekarskie, 79,5, 397-402.
 
27.
Must, A., Anderson, S.E. (2003). Effects of obesity on morbidity in children and adolescents. Nutrition in Clinical Care, 6, 1, 4–12. PMID:12841425.
 
28.
Nader, P.R., O’Brien, M., Houts, R., Bradley, R., Bielskiego, S., Crosnoe, R., Friedman, S., Mei, Z., Susman, E. J. (2006). Identifying risk for obesity in early childhood. Pediatrics.118, e594-601, DOI: 10.1542/peds.2005-2801F.
 
29.
Pieszko-Klejnowska, M.,Stankiewicz, M., Niedoszytko, M., Kozanecka, I., Łysiak-Szydłowska, W. (2007). Ocena sposobu odżywiania się gimnazjalnej młodzieży zamieszkującej wieś i miasto. Pediatr. Współcz. 9 (1), 59-62.
 
30.
Power, T.G., Bindler, R. C., Goetz, S., Daratha, K.B. (2010). Obesity prevention in early adolescence: student, parent, and teacher views. Journal of School Health, 80, 1, 13–19. https://onlinelibrary.wiley.co....
 
31.
Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M. (2001). Farmakologia kliniczna (wyd. 1). Lublin: Wydawnictwo Medyczne Czelej.
 
32.
Socha, P, Socha ,J. (2003). Otyłość prosta i możliwości jej zapobiegania. Pediatria Polska, 78, 1, 7-13.
 
33.
Sosnowska-Bielicz, E., Wrótniak, J. (2013). Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. T. XXXII, 1947-165.
 
34.
Stankiewicz, M., Pieszko, M., Śliwińska, A., Małgorzewicz, S., Wierucki, Ł., T. Zdrojewski, Wyrzykowski, B., Łysiak¬ Szydłowska, W. (2010). Występowanie nadwagi i otyłości oraz wiedza i zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży małych miast i wsi – wyniki badania Polskiego Projektu 400 Miast, Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, t. 6, nr 2.
 
35.
Steinberger, J., Moran, A., Hong, C.P., Jacobs, D.R. Jr, Sinaiko, A.R. (2001). Adiposity in childhood predicts obesity and insulin resistance in young adulthood. Journal of Pediatrics, 138, 4, 469-473. http://dx.doi.org/10.1067/mpd.....
 
36.
Woynarowska, B. (2004). Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11 - 15 lat w Polsce i ich niektóre skutki zdrowotne i społeczne. Stand. Med. Pediatr. 1, 87-94.
 
37.
Woynarowska, B., Mazur, J. (2002). Zachowania zdrowotne, zdrowie i postrzeganie szkoły przez młodzież w Polsce w 2002 roku. Raport techniczny z badań, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Epidemiologii IMiD, Warszawa, 46-108.
 
38.
Wajszczyk, B., Charzewska, J., Chabros, E., Rogalska-Niedźwiedź, M., Chwojnowska, Z., Fabiszewska, J. (2008) Jakościowa ocena sposobu żywienia młodzieży w wieku pokwitania. Probl. Hig. Epidemiol. 89 (1), 85-89.
 
39.
Ziora, D., Sitek, P., Machura, E., Ziora, K. (2012). Otyłość a astma oskrzelowa — czy istnieje odrębny fenotyp astmy? Pneumonologia i Alergologia Polska. tom 80, 5, 454-462.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top