PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Ocena nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej studentów polskich i hiszpańskich w kontekście profilaktyki chorób cywilizacyjnych
 
Więcej
Ukryj
1
Chair of Health Promotion, AWF Warsaw, Branch Biała Podlaska, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-04-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-06-2021
 
 
Data akceptacji: 11-06-2021
 
 
Data publikacji: 31-08-2021
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Huk-Wieliczuk   

Chair of Health Promotion, AWF Warsaw, Branch Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):84-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Zachowania prozdrowotne są ważnym predytorem wpływającym na stan zdrowia człowieka. Szczególnie narażone na nieprawidłowości w zakresie zachowań prozdrowotnych są osoby studiujące, co związane jest w dużym stopniu z nieregularnym trybem zajęć. Celem pracy była analiza nawyków żywieniowych studentów AWF w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej i Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz charakterystyka podejmowanej przez nich aktywności fizycznej w czasie wolnym. Materiał i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety, wśród 200 osób. Wyniki: W dietach obu grup odnotowano niedostateczną ilość spożywanych warzyw i owoców, sięganie po napoje energetyzujące i produkty gotowe. Młodzież hiszpańska popełnia mniej błędów żywieniowych – odżywia się bardziej regularnie, spożywa więcej ryb i potraw z nasion strączkowych, ich dieta jest bogatsza w fermentowane napoje mleczne. W zakresie aktywności ruchowej studenci z Madrytu i Białej Podlaskiej prezentują pozytywne postawy - zdecydowana większość badanych ćwiczy regularnie. Wnioski: Istnieje potrzeba intensyfikacji działań w zakresie edukacji zdrowotnej wśród badanych studentów.
 
REFERENCJE (28)
1.
Baj-Korpak, J., Korpak, F., Szepeluk, A., Sudoł, G. (2016), Czynniki warunkujące motywy i bariery aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne. Rozprawy Społeczne, 4 (10), 60-72.
 
2.
Bartosiuk, E., Markiewicz-Żukowska, R., Puścion, A., Mystkowska, K.(2012). Ocena spożycia żywności typu „fast food” oraz napojów energetyzujących i alkoholu wśród grupy studentek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV, 3, 766-770.
 
3.
Cauley, J.A., Giangregorio L. (2020). Physical activity and skeletal health in adults. Lancet Diabetes & Endocrinology, 8(2), 150-162. https://doi: 10.1016/S2213-8587(19)30351-1.
 
4.
Czenczek-Lewandowska, E., Grzegorczyk, J., Mazur A. (2018) Physical activity in children and adolescents with type 1 diabetes and contem-porary methods of its assessment. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 24(4), 179-184, https://doi.org./10.5114/pedm.....
 
5.
Dapcich, V., Castell, G.S., Ribas-Barba, L., Perez-Rodrigo, C., Aranceta- Bartrina, J., Serra-Majem, L. (2004). Guía de la alimentación saludablem. Madrid: Editado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, https://doi.org./DOI: 10.1109/SSCI47803.2020.9308353.
 
6.
GUS. (2013). Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Warszawa: GUS.
 
7.
Hosker, D.K., Elkins, R.M., Potter, M.P. (2019). Promoting Mental Health and Wellness in Youth Through Physical Activity, Nutrition, and Sleep, Child and Adolescent. Psychiatric Clinics of North America, 28(2), 171-193.
 
8.
Jarosz, M. (red.). (2012). Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Warszawa: POLHEALTH. Instytut Żywności i Żywienia.
 
9.
Katz, P., Andonian, B.J., Huffman, K.M. (2020).Benefits and promotion of physical activity in rheumatoid arthritis. Current Opinion in Rheumatology, 32(3), 307-314, https://doi.org./10.1097/BOR.0....
 
10.
Khyoi N., Touati, T., Buddhadev, S., Sun, R., Smuck, M., Song, I.H.J. (202). Who is physically active? Classification and Analysis of Physical Activity using NHANES data. (Conference Paper). Conference: 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 527-533, https://doi.org/10.1016/ j.jand.2015.12.012.
 
11.
Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2012). Słone przekąski w diecie młodych konsumentów, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3,733–738.
 
12.
Kościuczuk, J., Krajewska-Kułak, E., Okurowska-Zawada, B. (2016). Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i dietetyki. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22(1) 51-58, https://doi. org/10.5604/20834543.1198724 16.
 
13.
Kotowski, P., Ostrowska, B. (2017). Aktywność fizyczna studentów kierunku fizjoterapia. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 56, 26 –35.
 
14.
Litwiniuk, A., Cieśliński, R., Huk-Wieliczuk, E., Cieśliński, I., Grants, J. (2016). Physical activity and physical fitness of students at university of physical education and sport in Biala Podlaska. Polish Journal of Applied Sciences, 2(4), 133 – 138.
 
15.
Litwiniuk, A., Cieśliński, R., Huk-Wieliczuk, E., Jagiełło, W., Barczyński ,B. (2016). Physical activity and health behavior of students of University of Physical Education and Sport in Biala Podlaska. Lase Journal of Sport Science, 7( 2), 44-55.
 
16.
Losasso, C., Cappa, M., Neuhouser, M.L., Giaccone, V., Andrighetto, I., Ricci A. (2015). Students' consumption of beverages and snacks at school and away from school: a case study in the North East of Italy. Frontiers in Nutrition, https://doi. org/10.3389 / fnut.2015.00030.
 
17.
Mędrela-Kuder, E. (2011). Ocena stylu życia studentów fizjoterapii i edukacji techniczno – informatycznej na podstawie żywienia i aktywności fizycznej. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 62( 3), 315 – 318.
 
18.
Mohammadbeigi, A., Asgarian, A., Moshir, E., Heidari, H., Afrashteh, S., Khazaei, S., Ansari, H. (2018). Fast food consumption and overweight/obesity prevalence in students and its association with general and abdominal obesity. Journal of Preventive Medicine and Hygiene, 4(3), 236-240. https://doi. org/10.15167 / 2421-4248 / jpmh2018.59.3.830.
 
19.
Mojka, K., Biel, W. (2012). Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez młodzież akademicką - doniesienie wstępne. Hygeia Public Health, 47(3), 371-377.
 
20.
Murakami, K., Livingstone, M.B. (2016). Associations between meal and snack frequency and diet quality in us adults: National health and nutrition examination survey 2003–2012. The Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 116, 1101-1113, https://doi. org/10.1016 / j.jand.2015.12.012.
 
21.
Palica, D., Karkoszka, G., Wołkowycka, B. (2010). Motywy podejmowania przez studentów aktywności ruchowej. W: Z. Barabasz, E. Zadarko (red.), Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą. (s.199-210). Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.
 
22.
Stefańska, E., Ostrowska, O., Kardasz, M., Czapska, D. (2010). Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Nowa Medycyna, 4, 125-129.
 
23.
Stępień, E., Stępień, J., Olesiejuk, M. (2019). Motywy podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym przez studentów trenujących i nietrenujących. Rozprawy Społeczne, 13(1), 64-71, https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
24.
Stupnicki, R.(2003). Analiza i prezentacja danych ankietowych. Warszawa: AWF.
 
25.
Wischmeyer, P.E. (2017). Tailoring nutrition therapy to illness and recovery. Critical Care, 21(3),17-25, https://doi. org/10.1186/s13054-017-1906-8.
 
26.
Woźniak, M., Mierzejewska, K., Huk-Wieliczuk, E. (2015). Ryby jako żywność funkcjonalna.W: D. Kozłowska, L. Kozłowski L. (red.), Rekreacja, turystyka i tradycja na obszarach wiejskich (s.288-295). Białystok: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Toruniu.
 
27.
Wójtowicz-Chomicz, K., Czeczuk, A., Huk-Wieliczuk E., Borzęcki A. (2015), Konsumpcja napojów energetyzujących wśród studentów kierunku fizjoterapii, Family Medicine Forum, 9(3), (2015), 191 – 193.
 
28.
Zołoteńka-Synowiec, M., Malczyk, E., Misiarz, M., Wyka, J., Całyniuk, Z., Mełech M. (2016). Ocena nawyków żywieniowych dotyczących spożycia fermentowanych napojów mlecznych wśród mieszkańców terenów pogranicznych Polski i Czech, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLIX, 3, 685 – 689.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top