PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wpływ wartości chrześcijańskich na jakość komunikacji rodziców z dzieckiem w perspektywie społeczno-religijnej.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-09-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-10-2020
 
 
Data akceptacji: 12-10-2020
 
 
Data publikacji: 02-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Dawid Wiech   

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet, Kanonicza 25, Kraków, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):34-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza wpływu wartości chrześcijańskich na jakość komunikacji między rodzicami a dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społeczno-religijnego. W artykule omówiono społeczne konsekwencje braku uporządkowanych więzi dzieci z rodzicami, które unaoczniają się w: niezrozumieniu przez dorastające dzieci siebie i świata, braku zdolności do odnalezienia własnego miejsca w świecie, ról życiowych z nim powiązanych, a także wybrakowaniu co do autonomiczności w sferze psychiki. Następnie, omówiono aspekty religijne więzi rodziców z dziećmi, przy czym odniesiono się do wychowania w perspektywie religijnej, które pozytywnie wpływają na jakość rodzicielstwa. Powyższe aspekty to: rozwój pojęcia Boga w percepcji dziecka, przekazywanie wiary, kształtowanie osobowości w rodzinie, środowisku sprzyjającemu rozwojowi miłości ofiarnej i modlitwy, a także wychowanie do życia z Jezusem w Kościele. Ponadto, podjęto analizę odpowiedzialnego rodzicielstwa, omówiono rodzaje jego - dalsza część w pliku. Materiał i metody: Monograficzna. Wyniki: Pozytywny wpływ wartości chrześcijańskich na jakość komunikacji rodziców z dzieckiem w perspektywie społeczno-religijnej. Wnioski: W podsumowaniu.
 
REFERENCJE (22)
1.
Borutka, T. (2000). Prawa osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 
2.
Braun-Gałkowska, M. (2010), Dialog w rodzinie. Pedagogia Christiana, nr 1 (25), 161-173.
 
3.
Braun-Gałkowska, M. (2002), Metody poznawania systemu rodzinnego, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
4.
Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
5.
Braun-Gałkowska, M. (2018). Psychologia domowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 
6.
Brągiel, J. (2012). Znaczenie przemian społecznych dla współczesnego rodzicielstwa, (w:) J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych 13-21. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
7.
Cekiera, C. M. (2007). Niektóre wymiary oddziaływań psychologiczno-pastoralnych na rzecz małżeństwa i rodziny (w:) B. J. Soiński (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej 237-245. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
8.
Dziewiecki, M. (2006). Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 
9.
Gałkowska, A. (1999). Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców, a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
10.
Geldard, K. (2009). Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, Warszawa: Parpamedia.
 
11.
Głaz, S., Grzeszek, K., Wiśniewska, I. (1996). Rodzina. Biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego.
 
12.
Grygielski, M. (1999). Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
13.
Kostrubiec, B. (2004). Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
14.
Kościelska, M. (2011). Odpowiedzialni rodzice z doświadczenia psychologa, Kraków: Impuls.
 
15.
Krzysteczko, H. (2000). Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice: Powiernik Rodzin.
 
16.
Kvale, S. (1992). Psychology and postmodernism. London: Sage Publications.
 
17.
Łuczyński, A. (2008). Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
18.
Noah, Ch. (1993). World Postmodern Fiction, London: Longmann.
 
19.
Różańska, A. (2007). Odkładanie jako wynik niewłaściwych stosunków rodzinnych i zagrożenie rozwojowe, (w:) W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik (red.), Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji 44-54. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
20.
Skrzydlewski, W. B. (1998). Planowanie rodziny – wyzwanie moralne, Kraków: Wydawnictwo M.
 
21.
Stepulak, M. Z. (2007). Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny, (w:) B. J. Soiński (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej 151-161, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,.
 
22.
Wolicki, M. (1999). Wychowanie do wartości, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top