PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Influence of Christian values on the quality of communication between parents and children in the socio-religious perspective.
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet, Polska
 
 
Submission date: 2020-09-04
 
 
Final revision date: 2020-10-11
 
 
Acceptance date: 2020-10-12
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Dawid Wiech   

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet, Kanonicza 25, Kraków, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):34-48
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to analyze the influence of Christian values on the quality of communication between parents and children, with particular emphasis on the socio-religious aspect. The article discusses the social consequences of the effects of lack of orderly ties between parents and children, which are visible in: misunderstanding of themselves and the world by adolescent children, their inability to find their own place in the world and in life roles associated with it, as well as in deficiency in their autonomy in the sphere of the psyche. Then, the religious aspects of the bond between parents and children were discussed, with reference to the...- dalszy ciąg jest w pliku. Material and methods: Monograph. Results: Positive influence of Christian values ​​on the quality of communication between parents and children in the socio-religious perspective. Conclusions: In summary.
 
REFERENCES (22)
1.
Borutka, T. (2000). Prawa osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.
 
2.
Braun-Gałkowska, M. (2010), Dialog w rodzinie. Pedagogia Christiana, nr 1 (25), 161-173.
 
3.
Braun-Gałkowska, M. (2002), Metody poznawania systemu rodzinnego, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
4.
Braun-Gałkowska, M. (1992). Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
5.
Braun-Gałkowska, M. (2018). Psychologia domowa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 
6.
Brągiel, J. (2012). Znaczenie przemian społecznych dla współczesnego rodzicielstwa, (w:) J. Brągiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych 13-21. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
7.
Cekiera, C. M. (2007). Niektóre wymiary oddziaływań psychologiczno-pastoralnych na rzecz małżeństwa i rodziny (w:) B. J. Soiński (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej 237-245. Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.
 
8.
Dziewiecki, M. (2006). Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 
9.
Gałkowska, A. (1999). Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców, a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
10.
Geldard, K. (2009). Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, Warszawa: Parpamedia.
 
11.
Głaz, S., Grzeszek, K., Wiśniewska, I. (1996). Rodzina. Biologiczne i psychiczne podstawy jej funkcjonowania, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego.
 
12.
Grygielski, M. (1999). Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
13.
Kostrubiec, B. (2004). Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
14.
Kościelska, M. (2011). Odpowiedzialni rodzice z doświadczenia psychologa, Kraków: Impuls.
 
15.
Krzysteczko, H. (2000). Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny, Katowice: Powiernik Rodzin.
 
16.
Kvale, S. (1992). Psychology and postmodernism. London: Sage Publications.
 
17.
Łuczyński, A. (2008). Dzieci w rodzinach zastępczych i dysfunkcjonalnych, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
18.
Noah, Ch. (1993). World Postmodern Fiction, London: Longmann.
 
19.
Różańska, A. (2007). Odkładanie jako wynik niewłaściwych stosunków rodzinnych i zagrożenie rozwojowe, (w:) W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik (red.), Rodzina w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji 44-54. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
20.
Skrzydlewski, W. B. (1998). Planowanie rodziny – wyzwanie moralne, Kraków: Wydawnictwo M.
 
21.
Stepulak, M. Z. (2007). Duchowość chrześcijańska małżeństwa i rodziny, (w:) B. J. Soiński (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej 151-161, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie,.
 
22.
Wolicki, M. (1999). Wychowanie do wartości, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top