PL EN
REVIEW ARTICLE
The modern labour market in Poland and the generation. The differences between generations X, Y and Z.
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Wydział Nauk Medycznych, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Polska
 
4
Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-01
 
 
Final revision date: 2020-07-14
 
 
Acceptance date: 2020-07-24
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Elżbieta Szlenk-Czyczerska   

Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski, Katowicka 68, 45-060, Opole, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):102-125
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The contemporary labour market in Poland is undergoing constant transformations, which result from demographic changes, mainly related to the process of population ageing. There are currently four generations in the structures of companies and institutions. These generations are more and more often operating in the same teams of employees, which may be a significant challenge for the managers of modern organisations. Material and methods: In this paper the method of analysis of current literature was used. Results: Currently, there are four generations on the labour market in Poland: Baby Boomers, X, Y and Z differ in terms of value system, motivation to work, expectations and loyalty to employers. Conclusions: Skilful management of a diverse workforce will make it possible to use the older generations as mentors for young workers, but the so-called reverse mentoring cannot be omitted here, where the older generation will learn from younger employees, e.g. virtual competences, new technologies, etc.
 
REFERENCES (19)
1.
Chip E. (2016). Milenialsi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 
2.
Departament Rynku Pracy MRPiPS. Rynek pracy w Polsce w 2018 roku. Pobrane z : https://psz.praca.gov.pl/docum...,. [dostęp: 27.02.2020].
 
3.
Gen Y and Gen Z Global Workplace Expectations Study, Millennial Branding 2015. Pobrane z: http://millennialbranding.com/... [dostęp 20.01.2020].
 
4.
GUS. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-te...,. [dostęp: 15.01.2020].
 
5.
GUS. Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 r. Pobrane z : https://stat.gov.pl/obszary-te...., [dostęp: 20.02.2020].
 
6.
GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 r. Pobrane z : https://stat.gov.pl/obszary-te... 14., [dostęp: 27.02.2020].
 
7.
Grzesiak M. (2014). 21 różnic pokoleniowych między Baby Boomers, X i Y. Pobrane z: https://mateuszgrzesiak.pl/21-...,. [dostęp: 26.02.2020].
 
8.
Hajec M. (2015). Z-ety i Y-greki. Dwa nowe pokolenia na rynku pracy. Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly...,. [dostęp: 27.02.2020].
 
9.
Hysa B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej (97), 387-396.
 
10.
Kotlarz, D. (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 20.
 
11.
Kryńska, E., Kwiatkowski, E., (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11-13.
 
12.
Raport: The 2018 Deloitte Millennial Survey, Deloitte 2018, Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/p...,. [dostęp: 22.02.2020].
 
13.
Raport z badań Global Entrepreneurship Monitor Polska 2013r. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/storag...,. [dostęp: 29.01.2020].
 
14.
Smolbik-Jęczmień A. (2011). Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi między pracą a życiem. Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu (223), 196–197.
 
15.
Smolbik-Jęczmień A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y. W: Nauki o zarządzaniu, Szynal J. (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
16.
Stachowska S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2(85), 35.
 
17.
Szafraniec K. (2011). Raport Młodzi 2011. Warszawa: Wydawnictwo KPRM, 40–41.
 
18.
Szymczyk J. (2018). Baby Boomers – charakterystyka pokolenia. Pobrane z: https://poradnikprzedsiebiorcy...,. [dostęp 19.02.2020].
 
19.
Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014). Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (350), 406.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top