PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Współczesny rynek pracy w Polsce a generacja. Różnice między pokoleniami X, Y oraz Z.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski, Polska
 
2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Pielęgniarstwa, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Wydział Nauk Medycznych, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa, Polska
 
4
Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-03-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-07-2020
 
 
Data akceptacji: 24-07-2020
 
 
Data publikacji: 10-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Szlenk-Czyczerska   

Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Opolski, Katowicka 68, 45-060, Opole, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):102-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Współczesny rynek pracy w Polsce ulega stałym transformacjom, które wynikają ze zmian demograficznych, w głównej mierze związanych z procesem starzenia się społeczeństwa. W strukturach firm oraz instytucji występują obecnie cztery pokolenia. Generacje te, funkcjonują coraz częściej w tych samych zespołach pracowniczych, co stanowić może istotne wyzwanie dla zarządzających współczesnymi organizacjami. Materiał i metody: W niniejszej pracy zastosowano metodę polegającą na analizie aktualnego piśmiennictwa. Wyniki: Obecna sytuacja na rynku pracy charakteryzuje się wzrostem liczby osób pracujących w gospodarce narodowej. Aktualnie na rynku pracy w Polsce funkcjonują cztery pokolenia: Baby Boomers, X, Y oraz Z zróżnicowane pod względem systemu wartości, motywacji do pracy, oczekiwań czy poziomu lojalności wobec pracodawców. Wnioski: Umiejętne zarządzanie zróżnicowanym zespołem pracowniczym umożliwi wykorzystanie starszych pokoleń w roli mentorów dla młodych pracowników, ale nie można pominąć tu tzw. odwróconego mentoringu, gdzie starsze pokolenie będzie się uczyć od młodszych pracowników np. kompetencji wirtualnych, nowych technologii itp.
 
REFERENCJE (19)
1.
Chip E. (2016). Milenialsi w pracy. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 
2.
Departament Rynku Pracy MRPiPS. Rynek pracy w Polsce w 2018 roku. Pobrane z : https://psz.praca.gov.pl/docum...,. [dostęp: 27.02.2020].
 
3.
Gen Y and Gen Z Global Workplace Expectations Study, Millennial Branding 2015. Pobrane z: http://millennialbranding.com/... [dostęp 20.01.2020].
 
4.
GUS. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-te...,. [dostęp: 15.01.2020].
 
5.
GUS. Monitoring Rynku Pracy. Kwartalna informacja o rynku pracy w czwartym kwartale 2018 r. Pobrane z : https://stat.gov.pl/obszary-te...., [dostęp: 20.02.2020].
 
6.
GUS, Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 r. Pobrane z : https://stat.gov.pl/obszary-te... 14., [dostęp: 27.02.2020].
 
7.
Grzesiak M. (2014). 21 różnic pokoleniowych między Baby Boomers, X i Y. Pobrane z: https://mateuszgrzesiak.pl/21-...,. [dostęp: 26.02.2020].
 
8.
Hajec M. (2015). Z-ety i Y-greki. Dwa nowe pokolenia na rynku pracy. Pobrane z: https://rynekpracy.pl/artykuly...,. [dostęp: 27.02.2020].
 
9.
Hysa B. (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie Politechniki Śląskiej (97), 387-396.
 
10.
Kotlarz, D. (2011). Współczesny rynek pracy. Wybrane problemy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 20.
 
11.
Kryńska, E., Kwiatkowski, E., (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11-13.
 
12.
Raport: The 2018 Deloitte Millennial Survey, Deloitte 2018, Pobrane z: https://www2.deloitte.com/pl/p...,. [dostęp: 22.02.2020].
 
13.
Raport z badań Global Entrepreneurship Monitor Polska 2013r. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/storag...,. [dostęp: 29.01.2020].
 
14.
Smolbik-Jęczmień A. (2011). Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi między pracą a życiem. Wrocław: Prace Naukowe UE we Wrocławiu (223), 196–197.
 
15.
Smolbik-Jęczmień A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y. W: Nauki o zarządzaniu, Szynal J. (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
16.
Stachowska S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi 2(85), 35.
 
17.
Szafraniec K. (2011). Raport Młodzi 2011. Warszawa: Wydawnictwo KPRM, 40–41.
 
18.
Szymczyk J. (2018). Baby Boomers – charakterystyka pokolenia. Pobrane z: https://poradnikprzedsiebiorcy...,. [dostęp 19.02.2020].
 
19.
Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B. (2014). Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (350), 406.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top