PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Nationalism – the main component of the fan identity on the example of fans of the local club Korona Kielce
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-26
 
 
Final revision date: 2020-07-02
 
 
Acceptance date: 2020-07-07
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Gabriela Kamecka   

Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Karowa 18, 00-927, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):126-140
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: To examine the impact of nationalism on the creation of identity by supporters of the local football club Korona Kielce. The work consists of theoretical inspirations regarding nationalism, national and local identity, and data from empirical research. Material and methods: Analysis of content contained in the official discourse of the fans of the football club Korona Kielce - based on the fanzine Złocisto-Krwiści. Results: The study showed the fundamental impact of nationalism on creating the identity of supporters of the local sports club. Conclusions: Empirical research has shown supporters as a complex community with a strong supporter identity, strong attachment to the nation and nationalist values, and antinomical at the level of fundamental ideological aspects.
 
REFERENCES (43)
1.
Anderson, B. (1997). Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
2.
Antonowicz, D., Wrzesiński, Ł. (2009). Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii. Studia Socjologiczne, 192 (1), 115-149.
 
3.
Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
4.
Besta, T., Kossakowski, R. (2018). Football, Conservative Values, and a Feeling of Oneness with the Group: A Study of Polish Football Fandom. East European Politics and Societies, 32 (4), 866-891.
 
5.
Billig, M. (2008). Banalny nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Znak.
 
6.
Boguszewski, R., Głowacki, A. (2016). Między patriotyzmem a nacjonalizmem. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO....
 
7.
Brey, E., Tuñón J. (2012). Sports and Politics in Spain – Football and Nationalist. Attitudes within the Basque Country and Catalonia. European Journal for Sport and Society, 9 (1+2), 7-32. DOI:10.1080/16138171.2012.11687887.
 
8.
Budyta-Budzyńska, M. (2010). Socjologia narodu i konfliktów etnicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Brubaker, R. (1998). Nacjonalizm inaczej: struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Durkheim, É. (2010). Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
11.
Edensor, T. (2004). Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
12.
Gellner, E. (2009). Narody i nacjonalizm. Warszawa: Wydawnictwo Difin SA.
 
13.
Greenfeld, L. (1992). Nationalism : five roads to modernity. Cambridge: Harvard University Press.
 
14.
Grodecki, M. (2015). Trzecia strona trybun : działalność stowarzyszeń kibiców piłkarskich w Polsce. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 16 (4), 100-115.
 
15.
Gulianotti, R. (1995). Football and the Politics of Carnival: an ethnographic study of Scottish football fans in Sweden. International Review for the Sociology of Sport, 30 (2), 191-223. https://doi.org/10.1177/101269....
 
16.
Heywood, A. (2007). Ideologie polityczne: wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Hobsbawm, E. (1990). Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press.
 
18.
Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Kowalski, R. (2002). Potomkowie hooligana - szalikowcy : społeczno-kulturowe źródła agresji widowni sportowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
20.
Maj, E. (2008). Myśl narodowa i nacjonalistyczna. W: E. Maj, A. Wójcik (red.), Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe (s. 113-148). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
21.
Małczyński, P. (2013). Mecz jako święto narodu. Nacjonalizm i etniczność w piłce nożnej. W: R. Kossakowski, K. Stachura, A. Strzałkowska, M. Żadkowska (red.), Futbol i cala reszta. Sport w perspektywie nauk społecznych (s. 197-209). Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior.
 
22.
Małczyński, P. (2015). Gra o samostanowienie. Futbol jako narzędzie polityki międzynarodowej. W: M. Rączkiewicz (red.), Państwo w państwie? Terytoria autonomiczne, państwa nieuznawane oraz ruchy separatystyczne w przestrzeni międzynarodowej (s. 126-141). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Milcarz, T. (2006). Rycerze w szalikach. Subkultura chuliganów piłkarskich w świetle koncepcji Ericha Fromma. Szczecin: Wydawnictwo My Book.
 
24.
Piotrowski, P. (2000). O zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
25.
Prabucki, B. (2013). Sport, globalizacja i etniczna tożsamość. Przykład baskijski. Kultura – Historia – Globalizacja, 14, 261-278.
 
26.
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage Publications.
 
27.
Sahaj, T. (2012). Aktywność stadionowa kibicowskich grup „ultras”, jako przejaw specyficznej komunikacji społecznej. Kultura i społeczeństwo. Sport w kulturze, 56 (3), 27-49.
 
28.
Smith, A. D. (2007). Nacjonalizm: teoria, ideologia, historia. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
29.
Tamir, I. (2014). The Decline of Nationalism among Football Fans. Television & New Media, 15 (8), 741-745. DOI: 10.1177/1527476414541968.
 
30.
Wojtaszak, A. (2015). Nacjonalizm. Ewolucja myśli politycznej. Zarys problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ACTA POLITICA, 32, 5-28. DOI: 10.18276/ap.2015.32-01.
 
31.
Woroniecki, J. (2013). Katolicka etyka wychowawcza. T. III. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: Lublin.
 
32.
Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
33.
22 osoby zatrzymane po skandalicznym meczu Wisły z Koroną. Zniszczony stadion, wyrwane krzesełka!, Pobrane z: https://echodnia.eu/swietokrzy....
 
34.
1973-2013. Złocisto-Krwiści, wydanie specjalne 1973-2013.
 
35.
Barwy to rzecz święta!. Złocisto-Krwiści, (5), 17 września 2011.
 
36.
Czarny rasizm, Złocisto-Krwiści, (50), 12 marca 2010.
 
37.
Dzień Niepodległości – refleksja. Złocisto-Krwiści, (62), 11 listopada 2012.
 
38.
Jestem samotny, czy w twórczej wspólnocie?. Złocisto-Krwiści, (67), 16 marca 2013.
 
39.
Kibic to kibic. Złocisto-Krwiści, (27), 30 maja 2009.
 
40.
Korona patriotycznie. Złocisto-Krwiści, wydanie specjalne 1973-2013.
 
41.
Kwestia naturalizacji. Złocisto-Krwiści, wydanie specjalne Biało Czerwoni, 1 kwietnia 2009.
 
42.
Wykopmy politykę ze stadionów!. Złocisto-Krwiści, (67), 16 marca 2013.
 
43.
Zawód: kibol. Ale człowiek jaki?. Złocisto-Krwiści, (67), 16 marca 2013.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top