PL EN
PHYSICAL AND INTELLECTUAL EDUCATION AS ELEMENTS OF SOCIAL LIFE IN ANCIENT GREECE
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):64-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the theoretical foundations for the physical and intellectual education of young people in Ancient Greece and demonstrates the views of Ancient Greek philosophers on physical and intellectual education in the context of the social life in Hellenistic Greece. It describes the way the idea of physical and intellectual education in Ancient Greek philosophy evolved, and the correlation of physical and intellectual development and their connections to spirituality. Moreover, this article demonstrates the process of the development of theories positively empirically verified and the directions of concept modification which did not pass the test of practical verification. The article pinpoints the meaning of the workings of Ancient Greek thought in the sphere of broadly-understood physical culture and intellectual education for the development of these areas of social life in the modern era, and provides insight into the heritage of classic philosophical thought in the science of intellectual education and the physical culture of the modern and the postmodern era.
 
REFERENCES (31)
1.
Arystoteles (1996), Metafizyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Lublin.
 
2.
Arystoteles (2010), Polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
3.
Czerwińska J. (1986), Koncepcja arete w ujęciu sofistów i Tukidydesa. „Meander”, nr 6.
 
4.
Dembińska-Siury D. (2005), Filozoficzne duszpasterstwo. O religijnej myśli Sokratesa. „Roczniki Filozoficzne”, Lublin, t. II, s. 208-218.
 
5.
Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Jaeger W. (2001), Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Fundacja Aletheia, Warszawa.
 
7.
Jan Paweł II (2001), Sport misją i świadectwem. Rozważania przed modlitwą Anioł Pański oraz Rachunek sumienia dla sportu. Msza św. Na Stadionie Olimpijskim w Rzymie z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, „L’Osservatore Romano”, nr 1.
 
8.
Kowalczyk S. (2002), Elementy filozofii i teologii sportu. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
9.
Kowalczyk S. (2005), Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
10.
Krasnodębski M. (2008), Formowanie doskonałego człowieka w filozofii wychowania Sokratesa i Platona. „Opieka – Terapia – Wychowanie”, nr 1-2 (73-74), s. 10-22.
 
11.
Krasnodębski M. (2009), Arystotelesa teoria wychowania. „Cogitatus Collegium Varsaviense”, nr 8, Warszawa.
 
12.
Krasnodębski M. (2009), Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa.
 
13.
Krasuski J. (1985), Historia wychowania, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
14.
Laertios D. (1982), Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
15.
Legutko R. (1998), Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Wydawnictwo Arcana, Kraków.
 
16.
Marrou H.-I. (1969), Historia wychowania w starożytności. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
17.
Mireaux E. (1962), Życie codzienne w Grecji w epoce homeryckiej. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 
18.
Platon (1991), Menon. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
19.
Platon (1992), Obrona Sokratesa. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
20.
Platon (1997), Prawa. Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 
21.
Platon (2001), Państwo. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
22.
Platon (2002), Fileb. Wydawnictwo Andrzej Żurawski, Warszawa.
 
23.
Platon (2005), Gorgiasz. Wydawnictwo Antyk, Warszawa.
 
24.
Plotyn (2000), Enneady. Wydawnictwo AKME, Warszawa.
 
25.
Reale G. (2002), Historia filozofii greckiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
26.
Reichenbach H. (1960), Powstanie filozofii naukowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
27.
Tischner J. (1996), Droga Sokratesa i perć Sabały. Uwagi o filozofii wychowania. „Znak”, nr 48 (498), Kraków, s. 41-45.
 
28.
Turasiewicz R. (1991), Demokracja ateńska a kwestia tolerancji światopoglądowej w V w. p.n.e. „Meander”, nr 7-8, s. 269-285.
 
29.
Wasilewski M. (2007), Paideutyka Protagorasa i Platona. Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań.
 
30.
Weiss P. (1969), Sport: A Philosophic Inquiry. Southern Illinois University Press, Carbondale.
 
31.
Zubielewicz J. (2002), Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm. Wydawnictwo Znak, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top