PL EN
ELEMENTS OF POLISH SOCIO-CULTURAL IDENTITY IN A POLISH LANGUAGE TEXTBOOK. AN EXAMPLE OF AN ANALYSIS OF BIOGRAPHICAL NOTES IN THE TEXTBOOK BY W. BOBIŃSKI “ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH” (“THE WORLD IN WORDS AND IMAGES”)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):55-69
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper addresses the issue of using the content of the Polish language textbooks for lower secondary school students in studies on socio-cultural identity. It presents the circumstances leading to raising the topic: the relationship of the educational process with identity formation, the youth development phase, the specific content of these textbooks and the political context that is put forth. Then, an analysis of parts of the textbook by W. Bobiński Świat w słowach i obrazach (The world in words and images), particularly, information about the authors of texts contained in the textbook is undertaken. This reveals selected elements of Polish socio-cultural identity, including the age of the authors, the way of description, the readers exposure to individual authors and the occurring patterns of learning behaviour.
 
REFERENCES (9)
1.
Bobiński W. (2012), Świat w słowach i obrazach, Warszawa WSIP.
 
2.
Dyczewski L. (1997), Kultura polska w procesie przemian, Wyd. Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
3.
Dyczewski L. (1993), Polacy w Bawarii. Tożsamość etniczno-kulturowa. Wchodzenie w społeczeństwo niemieckie, Wyd. Tow. Nauk. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
4.
Griese H. M. (1996), Socjologiczne teorie młodzieży. Wprowadzenie, Znak, Kraków.
 
5.
Lorenz K. (1986), Regres człowieczeństwa, PWN, Warszawa .
 
6.
Słownik terminów literackich (1989), red. J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk –Łódź.
 
7.
Strelau J. (2003), Psychologia, t. 1, GWP Gdańsk.
 
8.
Witkowski L. (1989), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wydawnictwo WAREX, Toruń.
 
9.
Wnuk-Lipińska E. (1967), Metody analizy treści w socjologii amerykańskiej, Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Studiów Programowych Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top