PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Categorization of the concept of identity in a socio-cultural perspective
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 
 
Submission date: 2021-04-30
 
 
Final revision date: 2021-07-21
 
 
Acceptance date: 2021-07-21
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Aneta Nowicka   

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, 20-950, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):10-27
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Identity is an issue raised in various scientific fields. It is a multifaceted phenomenon seen from many perspectives. The most general definition of identity concerns the definition of "oneself" in social reality. When referring to the phenomenon, two types of identity should be emphasized: individual and collective. Taking into account the various aspects of identity, it is worth identifying different points of view of the phenomenon. The article aims to categorize identities in terms of various scientific fields. By distinguishing between the perspectives of identity on the basis of literature, it will be possible to get acquainted with the diverse scientific background defining the same phenomenon. The analytical-synthetic method will allow to capture the entire phenomenon in relation to individual planes. Material and methods: analytical-synthetic method based on the literature Results: analysis Conclusions: the entirety of the phenomenon of identity from the point of view of various scientific categories
 
REFERENCES (32)
1.
Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 
2.
Caruso, I. A. (1953). Psicoanalisi e sintesi dell’esistenza. Torino: Marietti.
 
3.
Cencini, A. (1988). Amerai il Signore Dio Tuo. Psicologia dell’incontro con Dio. Bologna: Edizioni Dehoniane.
 
4.
Dziewiecki, M. (1999). Psychologiczne interpretacje tożsamości człowieka, pobrane z: https://opoka.org. pl/biblioteka/I/IP/tozsamosc_czlowieka.html.
 
5.
Elias, N., Scotson, J. (1965). The Estabilished and the Outsiders. London: Frank Cass.
 
6.
Feldman, S. (2009). Spinoza, Historia filozofii żydowskiej. Kraków 2009.
 
7.
Forrest, P. P. (2010). The Identity of Indiscernibles. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford: Stanford University.
 
8.
Frankl, V.E. (1959). Grundriss der Existenzanalyse und der Logotherapie. Munchen-Berlin: Urban u. Schwarzenberg.
 
9.
Gebstattel, V. (1959). Gedanken zu einer anthropologischen Psychoterapie. Munchen-Berlin: Urban u. Schwarzenberg.
 
10.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: PWN.
 
11.
Goffman, E. (1971). Il comportamento in publico. Torino: Einaudi.
 
12.
Heller, M, Pabjan, T. (2014). Elementy filozofii przyrody. Kraków: Copernicus Center Press.
 
13.
Kapiszewski, A. (1978). Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia. Warszawa: Zakład Narodowy im Ossolińskich.
 
14.
Krappmann, L. (1978). Soziologische Dimension der Identitat. Stuttgart: Klett-Cotta.
 
15.
Latoszek, M. (1990). Kaszubi-grupa etniczna o statusie autochtonicznym. W: Kaszubi. Monografia socjologiczna. Rzeszów: TNOiK.
 
16.
Malinowski, B. (1937). Kultura jako wyznacznik zachowania się, RPEiS 17(1), 1937, 101-127.
 
17.
Mead, G.H. (1968). Mind, self and socjety. Chicago: University of Chicago Press.
 
18.
Nowaczyk, A. (2003). O dekonstruowaniu pojęcia tożsamości, Principia XXXIV, 2003, 153-167.
 
19.
Ossowski, S. (1946). Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny. Łódź: Zakłady graficzne „Książka”.
 
20.
Ossowski, S. (1967). Zagadnienie więzi regionalnej i narodowej na Śląsku Opolskim. Warszawa: PWN.
 
21.
Paleczny,T. (2008). Socjologia tożsamości. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne-Oficyna Wydawnicza AFM.
 
22.
Parsons, T. (1951). The social system. Illinois: The Free Press.
 
23.
Piórczyński, J. (2011). Filozofia życia Schellinga. Łódź: Acta Universitatis Lodziensis.
 
24.
Rogers, C.R. (1951). Atheory of therapy, personality, and interpersonal relationship,as developed in the Client-Centered framework. New York: McGraw-Hill.
 
25.
Schelling, F.W.J. (1856-1861). Sämitliche Werke. Sttudgart: JG Cotta.
 
26.
Staszczak, Z. (1987). Słownik etnologiczny. Terminy ogólne. Warszawa-Poznań: PWN.
 
27.
Szyfer, A. (1997). Tożsamość kulturowa: implikacje teoretyczne i metodologiczne, Poznań: Muzeum Historii Polski.
 
28.
Tatarkiewicz, W. (2003a). Historia filozofii. t. 1. Warszawa: PWN.
 
29.
Tatarkiewicz, W. (2003b). Historia filozofii. t. 2. Warszawa: PWN.
 
30.
Turner, J.H. (2019). Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: PWN.
 
31.
Veelken, L. (1978). Eingfuhrung in die Identitatherapie. Stuttgart: Enke.
 
32.
Vitz, P. (1987). Psicologia e culto di Sé: Studio critico. Bologna: Centro Editoriale Dehoniano.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top