PL EN
REVIEW ARTICLE
Analysis of home education historical roots in the world and in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji, Uniwerstytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2021-06-09
 
 
Final revision date: 2021-08-25
 
 
Acceptance date: 2021-08-26
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Maria Racewicz   

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji, Uniwerstytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, M. Oczapowskiego 2, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):1-9
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction: The article presents the results of research on the analysis of the home education development over the centuries. Particular emphasis has been placed on the development of this form of education in Poland in recent years. It also mentions the importance of teaching in the home environment as a method of natural and child-friendly acquisition of knowledge about the world and the transmission of moral values professed by parents. Conclusions: The research conclusions indicate the constant presence of homeschooling, despite the changing nomenclature over the centuries. Material and Methods: The collected scientific materials from various periods, concerning the issues of homeschooling in Poland and in the world, were subjected to a critical analysis. Results: As a result of the conducted research, a uniform historical outline was obtained, and the collected information was presented in a chronological order. Conclusions: The research conclusions indicate the constant presence of homeschooling, despite the changing nomenclature over the centuries.
 
REFERENCES (17)
1.
Bartnikowska, U. (2012). Edukacja domowa jako alternatywa w kształceniu i wychowaniu zranionego dziecka. Pobrane z: http://polskadzieciom.home.pl/....
 
2.
Co to jest edukacja domowa?. Pobrane z: http://edukacjadomowa.pl/co-to....
 
3.
Davis, A. (2011). Evolution of Homeschooling. Distance Learning, T. 8, nr. 2, 29-35.
 
4.
Dzieciątko, J. M. (2011). Zjazd edukatorów domowych w Hiszpanii. pobrane z: http://edukacjadomowa. pl/zjazd-edukatorow-domowych-w-hiszpanii.
 
5.
Elective home education (2019) Departmental guidance for local authorities, Department for Education UK, 4, Pobrane z: https://assets.publishing.serv....
 
6.
Fortune-Wood, M. (2005). A Short History of Home Education. Educational Heretics Press, Pobrane z: http://www.home-education.org.....
 
7.
Jakubiak, K. (2017). Polskie tradycje edukacji domowej. Studia Paedagogica Ignatiana, nr. 3, 19-30.
 
8.
Jakubiak, K., Nawrot-Borowska, M. (2018). Idee i postulaty wychowania rodzinnego oraz edukacji domowej w świetle polskiego piśmiennictwa pedagogicznego od końca XVIII do początku XX wieku. Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowanie edukacyjne. T. 6, 22-45.
 
9.
Minczanowska, A. (2018). Homeschooling po polsku, czyli kilka refleksji o stanie edukacji domowej w Polsce. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 13 4(50), 129-140.
 
10.
Nowosielska, P., Klinger, K. (2020). Rodzice zabrali się za naukę dzieci. Edukacja domowa bije rekordy. Pobrane z: https://edukacja.dziennik.pl/a....
 
11.
Plutarch, (50-125). Wychowanie dzieci. c. 110 CE, Pobrane z: https://sourcebooks.fordham.ed....
 
12.
Racewicz, M. (2020). Analysis of legal acts regarding home education in Poland – historical approach. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, tom XXXIX, z. 3, 105-117.
 
13.
Ray, B. (2011). Historia, rozwój i filozofia edukacji domowej. Szkoła domowa. Między wolnością a obowiązkiem,19-26. Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 
14.
Ray, B. (2021). Homeschooling: The Research. Pobrane z: www.nheri.org/research-facts-on-homeschooling/.
 
15.
Rochovská, I., Mazur, P. (2019). Theoretical Basis of Individual (Home) Education in Slovakia, the Czech Republic and Poland. Pedagogika.sk 10, 254-273.
 
16.
Seelhoff, Ch. (1993). A homeschooler’s history of homeschooling. Gentle Spirit Magazine – Volume 6 Number 11, 38-47.
 
17.
Słownik język polskiego, PWN, https://sjp.pwn.pl/.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top