PL EN
EARLY EDUCATION IN THE AREA OF THE EQUALISATION OF OPPORTUNITIES – REALITY AND CONCERNS
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):39-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The equalisation of educational opportunities is a particularly important area in the overall education process. It is important at every education stage. However, it takes on a special meaning when it is implemented from the very beginning of education, i.e. from the pre-school education stage. This study aims at the presentation of certain shortcomings in the area of the equalisation of educational opportunities for children and pupils receiving pre-school and early-school education. When considering the existing conditions for the equalisation of educational opportunities for early-school children, we can state that it is still insufficient and incomplete. Any actions undertaken in this area require deep reflection and further improvements in the field of conscious and prospective educational investments in children and pupils who are in need of support and assistance.
 
REFERENCES (11)
1.
Górniak K., Kalbarczyk A., Tarkowska E. (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania. Raport z badań.
 
2.
Kwiatkowska H. (1997), Edukacja nauczycieli, konteksty, kategorie, praktyki, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
3.
Przetacznik M., Makieło-Jarża G. (1985), Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, PWN, Warszawa.
 
4.
Reber: A. S. (2008), Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.
 
5.
Schaffer H.R.(2005), Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
6.
Szymański M. (2000), Szkice z socjologii edukacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
7.
Szymański M. (2001), Kryzys i zmiana, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 
8.
Tyluś U. (2012), Wyrównywanie szans edukacyjnych jako aktualny problem społeczny W: E. Jagiełło, R. Matysiuk, U. Tyluś, Edukacja-wczoraj, dziś i jutro t. III, Dyskurs wokół wybranych problemów społecznych i oświatowych, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 92-115.
 
9.
Więckowski R. (1993), Pedagogika wczesnoszkolna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 
10.
Witkowski L.(1989), Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń.
 
11.
Żebrowska M. (1969), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top