PL EN
BUSINESS ETHICS AND ITS HISTORICAL AND SOCIAL CONDITIONS: SHOULD “GREED” BE LIMITED?
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):31-38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Business ethics is based on limitations. As far as economic activity is concerned, the limitation pointed out both by Aristotle and Adam Smith is morality, with its controlling function in relation to the category of “profit”. This implies that profit has to be the means, not the end. This attitude towards business is deeply rooted in Christianity, especially in Protestantism, which aims at the limitation of consumption, while work is intended to become ascesis (Weber). The requirement that there should be a shift in the point of reference of business ethics should also be taken into consideration. Both to the present day and in the past, it has been focused on the greed of businessmen. However, the category of the “common risk” of all market participants, including consumers and employees, should also be considered. This will extend the scope of shared responsibility for the market, which in turn will make business ethics “more sensitive”.
 
REFERENCES (14)
1.
Arystoteles, Ekonomika, [w:] Arystoteles, Działa wszystkie, tłum. L. Piotrowicz, t. 6.
 
2.
Arystoteles, Polityka, [w:] Arystoteles, Działa wszystkie, tłum. L. Piotrowicz, t. 6.
 
3.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Warszawa 2002.
 
4.
Hare R.M., Myślenie moralne. Jego płaszczyzny, metody i istota, tłum. J. Margański, Warszawa 2001.
 
5.
Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2002.
 
6.
Jarco J., Kalita Z., Semp M., Etyka. Świat wartości moralnych, Warszawa-Wrocław 1994.
 
7.
MacIntyre A., Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2002.
 
8.
Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, tłum. W.J. Bober i inni, Warszawa 2002.
 
9.
Rau Z., Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
 
10.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, tłum. O. Einfeld i S. Wolff, Z. Sadowski, t. 1 i 2., Warszawa 2007.
 
11.
Smith A., Teoria uczuć moralnych, tłum. D. Petach, Warszawa 1989.
 
12.
Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995.
 
13.
Tocqueville A. de, O demokracji w Ameryce, tłum. B. Janicka i M. Król, Warszawa 2005.
 
14.
Sedláček T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, tłum. D. Bakalarz, Warszawa 2012.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top