PL EN
ORIGINAL ARTICLE
FATHERHOOD AS A HEALTH FACTOR OR RISK FACTOR IN CHILD DEVELOPMENT
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel. (83) 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):22-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It estimated that every nine child in Poland is brought up without father. From the health promoter`s point of view, the role of man as a father often raises incomprehension or even disrespect. The aim of the article is to answer the questions as follows: What is the duties of a father in a family nowadays? The research was conducted twice, in 2000 and 2007. 95 students were examined with the use of two methods as follows: the literature query and the authors` questionnaire. The results revealed that children growing up without father lose their identity. Such females have more often early sexual intercourse, they have more often illegitimate children and divorce. The majority of the examined students are not ready to become a father.
 
REFERENCES (20)
1.
Augustyn J. (2002), Ojcostwo Aspekty pedagogiczne i duchowe. Wyd. WAM, Kraków.
 
2.
Booth A, Scott M E, King W. (2010), Father Residence and Adolescent Problem Behavior: Are Youth Always Better Offin Two-Parent Families? Journal of Family Issues, May: 31,585-605.
 
3.
Canfield, K. http://tato.net/engine.php? (stan z 10.05.2012).
 
4.
Canfield, K. (2007), Serce ojca. Jak być dobrym ojcem. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 
5.
Chęcińska I. Rodziny niepełne w Polsce (04.07.2007), W stronę ojca-portal o ojcostwie i ojcostwie w kryzysie http://wstroneojca.pl/ (stan z 30.05.2012).
 
6.
Cordes P J. (2005), Zagubione ojcostwo. Wyd. Bernardinum, Pelplin.
 
7.
Izdebska J. (2000), Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Wyd. Trans Humana Białystok.
 
8.
Kawczyńska-Butrym Z. (1987), Funkcjonowanie rodziny, a choroba. Analiza socjologiczna. Wyd. KUL, Lublin.
 
9.
Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Wyd. Makmed, Lublin.
 
10.
Kornas-Biela D. (2002), Wokół początku życia ludzkiego. Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 
11.
Krocz K. Kim jest tata? http://parenting.pl/portal/wyc... (stan z10.05.2012).
 
12.
Kubińska Z. (2004), Ojciec ukazujący walory wychowawcze rekreacji fizycznej w rodzinie. W: U. Parnicka red. Rekreacja w rodzinie. Wyd. TKKF, Warszawa.
 
13.
Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. red(2011), Wyniki badan HBSC 2010 Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 
14.
Morman M.T. Floyd K. (2006), Good Fathering: Father and Son Perceptions of What it Means to Be a Good Father. Fathering,: 2, 121-122.
 
15.
Półtawska W. (2009), Eros et iuventus ! Edycja Świętego Pawła, Częstochowa,.
 
16.
Półtawska W. (1994), Samo życie. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
17.
Pulikowski J. (2002), Warto być ojcem najważniejsza kariera mężczyzny. Inicjatywa Wyd. Jerozolima, Poznań.
 
18.
Risĕ C. (2005), Ojciec. Niezgoda na nieobecność. Wyd. Jedność, Kielce.
 
19.
Risĕ C. (2006), Sztuka ojcostwa. Wyd. W drodze, Poznań.
 
20.
Slany K. (2006), Główne czynniki przemian dotychczasowego wzoru małżeństwa i rodzin. W: K. Slany.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wyd. NOMOS, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top