PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
OJCOSTWO JAKO CZYNNIK ZDROWIA LUB RYZYKA W ROZWOJU DZIECKA
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Zofia Kubińska   

Zofia Kubińska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska e-mail: zofiakubinska@wp.pl, tel. (83) 344 99 02
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):22-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Szacuje się, że w Polsce, co dziewiąte dziecko wychowuje się bez ojca. Z punktu widzenia promotora zdrowia, rola mężczyzny, jako ojca, we współczesnym świecie często wzbudza niezrozumienie, a nawet lekceważenie. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: kim jest ojciec we współczesnej rodzinie i jakie zadania ma do spełnienia? Badania przeprowadzono dwukrotnie w 2000 i 2007 roku wśród 95 studentów wychowania fizycznego wykorzystując metodę analizy literatury i sondażu diagnostycznego ramach, której zastosowano kwestionariusz ankiety. Wyniki ukazały, że dziecko wychowywane bez ojca traci swoją tożsamość. Kobiety wzrastające bez obecności ojca statystycznie częściej niż wychowywane także przez tatę podejmują wczesne kontakty seksualne, mają nieślubne dzieci i częściej się rozwodzą. Badani studenci w większości, nie czują się przygotowani do pełnienia roli ojca.
 
REFERENCJE (20)
1.
Augustyn J. (2002), Ojcostwo Aspekty pedagogiczne i duchowe. Wyd. WAM, Kraków.
 
2.
Booth A, Scott M E, King W. (2010), Father Residence and Adolescent Problem Behavior: Are Youth Always Better Offin Two-Parent Families? Journal of Family Issues, May: 31,585-605.
 
3.
Canfield, K. http://tato.net/engine.php? (stan z 10.05.2012).
 
4.
Canfield, K. (2007), Serce ojca. Jak być dobrym ojcem. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 
5.
Chęcińska I. Rodziny niepełne w Polsce (04.07.2007), W stronę ojca-portal o ojcostwie i ojcostwie w kryzysie http://wstroneojca.pl/ (stan z 30.05.2012).
 
6.
Cordes P J. (2005), Zagubione ojcostwo. Wyd. Bernardinum, Pelplin.
 
7.
Izdebska J. (2000), Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Wyd. Trans Humana Białystok.
 
8.
Kawczyńska-Butrym Z. (1987), Funkcjonowanie rodziny, a choroba. Analiza socjologiczna. Wyd. KUL, Lublin.
 
9.
Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Wyd. Makmed, Lublin.
 
10.
Kornas-Biela D. (2002), Wokół początku życia ludzkiego. Instytut Wyd. PAX, Warszawa.
 
11.
Krocz K. Kim jest tata? http://parenting.pl/portal/wyc... (stan z10.05.2012).
 
12.
Kubińska Z. (2004), Ojciec ukazujący walory wychowawcze rekreacji fizycznej w rodzinie. W: U. Parnicka red. Rekreacja w rodzinie. Wyd. TKKF, Warszawa.
 
13.
Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. red(2011), Wyniki badan HBSC 2010 Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 
14.
Morman M.T. Floyd K. (2006), Good Fathering: Father and Son Perceptions of What it Means to Be a Good Father. Fathering,: 2, 121-122.
 
15.
Półtawska W. (2009), Eros et iuventus ! Edycja Świętego Pawła, Częstochowa,.
 
16.
Półtawska W. (1994), Samo życie. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa.
 
17.
Pulikowski J. (2002), Warto być ojcem najważniejsza kariera mężczyzny. Inicjatywa Wyd. Jerozolima, Poznań.
 
18.
Risĕ C. (2005), Ojciec. Niezgoda na nieobecność. Wyd. Jedność, Kielce.
 
19.
Risĕ C. (2006), Sztuka ojcostwa. Wyd. W drodze, Poznań.
 
20.
Slany K. (2006), Główne czynniki przemian dotychczasowego wzoru małżeństwa i rodzin. W: K. Slany.: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wyd. NOMOS, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top