PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Różnice w zadowoleniu z życia między osobami stosującymi diety roślinne a osobami spożywającymi produkty zwierzęce
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-06-2023
 
 
Data akceptacji: 26-06-2023
 
 
Data publikacji: 22-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Dominik Nesterok   

Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Jana Karola Chodkiewicza 30, 85-064, Bydgoszcz, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):97-113
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu diety na poziom zadowolenia z życia. Wyniki dowodzą, że osoby stosujące dietę roślinną wykazują wyższy poziom zadowolenia z życia niż osoby jedzące mięso. Wnioski wskazują na pozytywny wpływ zdrowej i zbilansowanej diety roślinnej na zdrowie psychiczne. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono na 332 osobach. W tym celu autor wykorzystał Kwestionariusz Zadowolenia z Życia autorstwa Jochena Fahrenberga w adaptacji Jana Chodkiewicza. Próbę badawczą zebrano w sposób losowy metodą kuli śnieżnej. Wyniki: Analiza odpowiedzi badanych pozwala na potwierdzenie hipotezy, iż osoby stosujące dietę roślinną uzyskują statystycznie istotne wyższe wyniki ogólne w poziomie zadowolenia z życia niż osoby wszystkożerne oraz wyższe w porównaniu z nimi wyniki w części czynników. Wnioski: Znaczenie diety dla zadowolenia z życia jest kluczowe dla funkcjonowania biopsychospołecznego. Powinno nas to motywować do podejmowania świadomych wyborów żywieniowych i modyfikowania tych szkodzących zdrowiu. Dieta nie tylko zapewnia pożywienie i doznania smakowe, ale wpływa na zachowania, emocje i postrzeganie siebie.
 
REFERENCJE (25)
1.
Boldt, P., Knechtle, B., Nikolaidis, P., Lechleitner, C., Wirnitzer, G., Leitzmann, C., Rosemann, T., Wirnitzer, K. (2018), Quality of life of female and male vegetarian and vegan endurance runners compared to omnivores – results from the NURMI study (step 2), pobrane z: https://www.researchgate.net/ publication/326454326_Quality_of_life_of_female_and_male_vegetarian_and_vegan_endurance_runners_compared_to_omnivores_-_results_from_the_NURMI_study_step_2/fulltext/5b4e8d8a0f7e9b240fe8a387/Quality-of-life-of-female-and-male-vegetarian-and-vegan-endurance-runners-compared-to-omnivores-results-from-the-NURMI-study-step-2.pdf.
 
2.
Campbell, T. (2011), Nowoczesne zasady odżywiania. Przełomowe badanie wpływu żywienia na zdrowie, Warszawa: Wydawnictwo Galaktyka.
 
3.
Chodkiewicz, J. (2009), Adaptacja polska Kwestionariusza Zadowolenia z Życia (FLZ), Studia Psychologiczne, 47 (3), 5–21.
 
4.
Cliceri D., Spinelli S., Dinnella C., Prescott J., Monteleone E. (2018), The influence of psychological traits, beliefs and taste responsiveness on implicit attitudes toward plant– and animal–based dishes among vegetarians, flexitarians and omnivores, Food Quality and Preference, 68, 276–291.
 
5.
Corfe, B., Owen, L. (2017), The role of diet and nutrition on mental health and wellbeing, Proceedings of the Nutrition Society, 76, 425–426.
 
6.
Dhont, K., Hodson, G. (2014), Why do right–wing adherents engage in more animal exploitation and meat consumption?, Personality and Individual Differences, 64, 12–17.
 
7.
Diener, E. (2006), Guidelines for national indicators of subjective well–being and ill–being, Journal of Hapiness Studies, 7 (4), 397–404.
 
8.
Esselstyn, C., Ellis, S., Medendorp, S., Crowe, T. (1995), A strategy to arrest and reverse coronary artery disease: a 5–year longitudinal study of a single physicians practice, The Journal of Family Practice, 41 (6), 560–568.
 
9.
Esselstyn, C., Favaloro, R. (1998), Introduction: more than coronary artery disease, The American Journal of Cardiology, 82 (10), 5–9.
 
10.
Fahrenberg, J. (2000), Fragebogen zur Lebenszufriedenheit. Handanweisung, Gottingen: Hogrefe–Verlag.
 
11.
Forestell, C., Spaeth, A., Kane, S. (2012), To eat or not to eat red meat. A closer look at the relationship between restrained eating and vegetarianism in college females, Appetite, 58, 319–325.
 
12.
Hardcastle S., Thøgersen–Ntoumani C., Chatzisarantis N. (2015), Food Choice and Nutrition: A Social Psychological Perspective, Nutrients, 7 (10), 8712–8715.
 
13.
Jollife, N., Archer, M. (1959), Statistical associations between international coronary heart disease death rates and certain environmental factors, Journal of Chronic Diseases, 9 (6), 636–652.
 
14.
Kasprzak, E. (2012), Zadowolenie z życia jako kategoria emocjonalna i poznawcze, Polskie Forum Psychologiczne, 1/2012, 187–199.
 
15.
Keys, A., Menotti, A., Aravanis, C., Blackburn, H., Djordevic, B., Buzina, R., Dontas, A., Fidanza, F., Karvonen, M., Kimura, N. (1984), The seven countries study: 2,289 deaths in 15 years, Preventive Medicine, 13 (2), 141–154.
 
16.
Koszowska A., Dittfeld A., Zubelewicz–Szkodzińska B. (2013), Psychologiczny aspekt odżywiania oraz wpływ wybranych substancji na zachowania i procesy myślowe, Hygeia Public Health, 48 (3), 279–284.
 
17.
Larrieu, T., Layé, S. (2018), Food for Mood: Relevance of Nutritional Omega–3 Fatty Acids for Depression and Anxiety, Frontiers in Physiology, 9 (1047).
 
18.
Maidon D., Stasiuk K. (2017), Psychologia konsumenta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Mills, M. (1996), The Comparative Anatomy of Eating, pobrane z: http://adaptt.org/documents/Mi... (10.05.2021).
 
20.
Nezlek J., Cypryańska, M., Forestell, C. (2020), Dietary similarity of friends and lovers: Vegetarianism, omnivorism, and personal pelationships, pobrane z: https://www.researchgate.net/p... (10.04.2021).
 
21.
Nezlek, J., Forestell, C. (2020), Vegetarianism as a social identity, Current Opinion in Food Science, 33, 45–51.
 
22.
Ormish, D., Brown, S., Billings, J., Scherwitz, L., Armstrong, W., Ports, T., McLanahan, S., Kirkeeide, R., Gould, K., Brand, R. (1990), Can lifestyle changes reverse coronary heart disease? The Lifestyle Heart Trial, Lancet, 336 (8708), 129–133.
 
23.
Şengül, P., Kasten, E. (2018), The influence of plant–based nutrition and level of oestrogen on life satisfaction, World Nutrition, 9 (3), 241–253.
 
24.
Strack, F., Argyle, M., Schwarz, N. (1991), Subjective well–being: an interdisciplinary perspective, Oxford: Pergamon Press.
 
25.
Wilthley C., Gunderson R. (2016), Public receptiveness to policies promoting plant–based diets: framing effects and social psychological and structural influences, Journal of Environmental Policy and Planning, 20, 45–63.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top