PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rola nieadaptacyjnych schematów J. Younga w odniesieniu do wsparcia społecznego oraz poczucia własnej skuteczności
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-04-2023
 
 
Data akceptacji: 12-04-2023
 
 
Data publikacji: 16-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Patrycja Anna Konopka   

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk, Stefana Jaracza 1, 00-378, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2023;17(1):76-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest wykazanie związków pomiędzy schematami Younga ze wsparciem społecznym i poczuciem własnej skuteczności oraz wykazaniu schematów Younga jako uwarunkowania relacji przemocowej i problemów z nią związanych. Materiał i metody: W tym celu przeprowadzono badanie na grupie 86 badanych z uwzględnieniem podgrup diagnozowanych i nie diagnozowanych pod kątem zaburzeń psychologicznych. W badaniu wykorzystano polską adaptację i walidację krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-S3-PL), Wielowymiarową Skalę Wsparcia Społecznego oraz Skalę Poczucia Własnej Skuteczności. Wyniki: Z wyników badania można wnioskować, ze wikłanie się w relacje przemocowe oraz związane z tym problemy psychiczne jest uwarunkowane przez schematy Younga, wsparcie rodziny odgrywa niewielką rolę zabezpieczającą, która zanika w połączeniu z wpływem schematu. Kluczową rolę odgrywa tu schemat podporządkowania, a następie schemat zahamowania emocjonalnego. Wnioski: W przeprowadzonych badaniach wykazano, że uwikłanie w relację przemocową współwystępuje wyraźnie z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności z depresją i lękiem.
 
REFERENCJE (24)
1.
Ak M., Lapsekili, N., Haciomeroglu, B. i in. (2012). Early maladaptive schemas in bipolar disorder. Psychology and Psychotherapy, 85, 3, s. 260-267.
 
2.
Alonso, P., Menchón, J.M., Mataix-Cols, D. i in. (2004). Perceived parental rearing style in obsessive-compulsive disorder: relation to symptom dimensions. Psychiatry Research, 127, 3, s. 267-278.
 
3.
Buszman, K., Przybyła-Basista, H. (2017). Polska Adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego. Polskie Forum Psychologiczne, 22, 4, s. 581-599.
 
4.
Catanzaro, de D. (1995). Reproductive status, family interactions, and suicidal ideation: Surveys of the general public and high-risk groups. Ethology and Sociobiology, 16, 5: ss. 385-394.
 
5.
Corral, C., Calvete, E. (2014). Early maladaptive schemas and personality disorder traits in perpetrators of intimate partner violence. The Spanish journal of psychology,17.
 
6.
Estévez, A., Ozerinjaureg,i N., Herrero-Fernández, D. (2016). Maladaptive schemas as mediators in the relationship between child sexual abuse and displaced aggression. Journal of child sexual abuse, 25, 4, s. 449-465.
 
7.
Falahatdoost, M., Dolatshahi, B., Mohammadkhani, P., Nouri, M. (2013). Identifying the role of early. maladaptive schemas in variety of domestic violence against women with the experience of violence. Practice in Clinical Psychology, 1, 4, s. 219-225.
 
8.
Flink, N., Honkalampi, K., Lehto, S.M. i in. (2018). Comparison of early maladaptive schemas between borderline personality disorder and chronic depression. Clinical Psychology and Psychotherapy, Pubmed: 29542265.
 
9.
Halvorsen, M., Wang, C.E., Eisemann, M. (2010). Dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas as predictors of depression: A 9-year follow-up study. Cognitive Therapy and Research, 34, 4: s. 368-379.
 
10.
Halvorsen, M., Wang, C.E., Richter, J. i in. (2009). Early maladaptive schemas, temperament and character traits in clinically depressed and previously depressed subjects. Clinical Psychology & Psychotherapy, 16, 5, s. 394-407.
 
11.
Hyun, M., Friedman, S.D., Dunner, D.L. (2000). Relationship of childhood physical and sexual abuse to adult bipolar disorder. Bipolar Disorders, 2, 2, s. 131-135.
 
12.
Joiner, T.E., Hom, M.A., Hagan, C.R. i in. (2016). Suicide as a derangement of the self-sacrificial aspect of eusociality. Psychological Review, 123, 3: s. 235-254.
 
13.
Khosravani, V., Alvani, A., Seidisarouei, M. (2016). The relation of early maladaptive schemas and behavioral inhibition/approach systems to defense styles in abusers of synthetic drug: a cross-sectional study. Journal of Substance Use, 21, 6, s. 652-661.
 
14.
Kim, J.E., Lee, S.W., Lee, S.J. (2014). Relationship between early maladaptive schemas and symptom dimensions in patients with obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Research, 215, 1, s. 134-140.
 
15.
Mącik, D. (2016). Wczesne nieadaptacyjne schematy Younga i ich związki z rysami zaburzeń osobowości w populacji nieklinicznej – badania wstępne, Psychiatria i Psychoterapia, 12, 1, s. 3-24.
 
16.
Mącik, D. (2018). W pułapce schematów? Wczesne nieadaptacyjne schematy Jeffreya Younga a funkcjonowanie psychospołeczne osób dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
 
17.
Mącik, D., Shchehelska, K. (2015). Związki wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga z samopoczuciem i sensem życia w zaburzeniu lękowym i depresyjnym. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 24, 4, s. 208-216.
 
18.
Pinto-Gouveia, J., Castilho, P., Galhardo, A. i in. (2006). Early maladaptive schemas and social phobia. Cognitive Therapy and Research, 6, 30(5), s. 571-584.
 
19.
Pulay, A.J., Stinson, F.S., Dawson, D.A. i in. (2008). Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV borderline personality disorder: results from the Wave 2 National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 69, 4, s. 533-545.
 
20.
Rahme, C., Haddad, Ch., Akel, M., Khoury, Ch., Obeid, H., Hallit, S., Obeid, S. (2020). Correlation between early maladaptive schemas and violence against women among a representative sample from a Lebanese population: Results of a cross-sectional study, https://www.researcher-app.com....
 
21.
Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F. i in. (2012). Early maladaptive schemas in depressed patients: stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. Journal of Affective Disorders, 136, 3, s. 581-590.
 
22.
Staniaszek, K., Popiel, A. (2017). Opracowanie i walidacja eksperymentalnej polskiej wersji skróconej Kwestionariusza Schematów Younga (YSQ-ES-PL) do badania wczesnych schematów dezadaptacyjnych. Roczniki Psychologiczne, XX, 2, s. 373-399.
 
23.
Talarowska, M., Gałecki, P. (2017). Teoria wczesnych nieadaptacyjnych schematów Younga z perspektywy teorii neurorozwojowej depresji. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 12, 3, s. 101-107.
 
24.
Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2013). Terapia schematów. Przewodnik Praktyka. GWP, Kraków: s. 26-51.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top