PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Związek między odpornością a samoskutecznością wśród obywateli Nigerii
 
Więcej
Ukryj
1
Istituto di Psicologia, Università Pontificia Salesiana, Italy
 
2
Enugu State University of Science and Technology, Nigeria
 
 
Data nadesłania: 18-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-03-2024
 
 
Data akceptacji: 13-03-2024
 
 
Data publikacji: 24-04-2024
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Szczepan Formella   

Istituto di Psicologia, Università Pontificia Salesiana, Piazza Ateneo Salesiano, 1, 00139, Roma, Italy
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):226-234
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Nigeryjczycy rozwijają odporność i poczucie własnej skuteczności, aby przeciwdziałać skutkom trudności w kraju. To tak, jakby wiedzieli, że silne poczucie własnej skuteczności jest ważnym elementem odporności. Celem tej pracy badawczej jest sprawdzenie związku między odpornością a poczuciem własnej skuteczności. Zbadaliśmy ten konkretny problem, korzystając z teorii własnej skuteczności. Materiał i metody: Celem badań byli obywatele Nigerii wywodzący się z różnych grup etnicznych. Próba badawcza liczyła 343 osoby: 139 mężczyzn (40,5%) i 204 kobiety (59,5%). Wyniki: Wynik pokazuje, że znaczna liczba osób, które odpowiedziały na kwestionariusz, potrafi kierować swoimi niepokojami w obliczu kryzysu i nie unika stawiania czoła konfliktom. Wnioski: W tym celu Nigeryjczycy budują swoją odporność i poczucie własnej skuteczności, ponieważ bez tych cech jednostka naraża się na ryzyko przytłoczenia przeciwnościami losu, kryzysu oraz poddania się poczuciu beznadziejności i rozpaczy.
 
REFERENCJE (27)
1.
Acarsoy, C. (2023). The AI’s Guide to Psychological Well-Being. Independent Publishers: Chicago.
 
2.
Andrews, E. (2023). Faithful minds: A biblical and cognitive behavioral therapy approach to mental health and wellness. Independent Publishers: Chicago.
 
3.
Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press: New York.
 
4.
Bourke, J., & Schott, R. (2022). Resilience: Militaries and Militarization. Springer Nature: Cham-Switzerland.
 
5.
Çetinkaya, S. (2018). Contemporary perspective on child psychology and education. Intechopen Publisher: Rijeka – Croatia.
 
6.
Chaddha, K (2023). The Mind’s Journey: Navigating the pathways of mental health. Independent Publishers: Chicago.
 
7.
Hemming, E. (2013). Scatterlings – A tapestry of afri-expat tales. Xlibris corporation: Bloomington, Indiana.
 
8.
Jarvela, S. (2011). Social and Emotional Aspects of Learning. Academic Press: Oxford.
 
9.
Karabenick, S., & Urdan, T. (2010). Decade Ahead: Theoretical Perspectives on Motivation and Achievement. Emerald Group Publishing Limited: Bingley.
 
10.
Kibbe, M., & Chen, H. (2019). Leadership in surgery. Springer: Cham.
 
11.
Kumar, U. (2017). The Routledge International Handbook of Psychosocial Resilience. Routledge: New York.
 
12.
Kuze, K. (2022). Resilience, Confidence, and Positive Thinking: Manga for Success. John Wiley & Sons Inc: New York City.
 
13.
Meera, K., & Jumana, M. (2015). Self-Efficacy and Academic Performance in English. Original scientific.
 
14.
Miller, E. (2020). Emotional Intelligence – Life Mastery: Practical Self-Development Guide for Success in Business and Your Personal Life-Improve Your Social Skills, NLP, EQ, Relationship Building, CBT & Self Discipline. Ewan Miller: New York.
 
15.
Milner, F. (2017). Academic success formula: How ordinary students get extraordinary results. Friesen press: Victoria.
 
16.
Naz, B., Iqbal, J., Bakhsh, K., & Zaki, Z. (2020). Analysis of Problem-Solving Skills in Secondary School English Textbooks. International Journal of Innovation, Creativity and Change, 14(12) 1324-1333.
 
17.
Oakley, A. (2019). Social Support and Motherhood (Reissue): The Natural History of a Research. Blackwell Publishers: Bristol.
 
18.
Oladipo, S. (2013). Ethnicity and Marginalization within the Nigerian State: A Case Study of the Nigeria Police Force. Research on Humanities and Social Sciences, 3(1), 79-85.
 
19.
Pinto, H., Noronha, T., & Vaz, E. (2018). Resilience and regional dynamics: An International approach to a new research agenda. Springer: Cham.
 
20.
Reich, J, Zautra, A., & Hall, J. (2010). Handbook of Adult resilience. The Guilford Press: New York.
 
21.
Rishi, C. (2023). KASH Principle Your Success Guru. Insta Publishing: Chhattisgarh.
 
22.
Sandua, D. (2023). The art of resilience: How to overcome adversity and develop the ability to adapt and bounce back in the face of life’s challenges. Independent Publishers: Chicago.
 
23.
Singh, A. (2021). Positive Psychology. Psycho information Technologies: Delhi.
 
24.
Souers, K., & Hall, P. (2016). Fostering resilient learners strategies for creating a trauma-sensitive classroom. ASCD: Texas.
 
25.
Swamy, P., & Udayakumar, H. (2021). Communication skills for engineers. Archers & Elavators Publishers: Bangalore.
 
26.
Ugwu, A., & Ugwueze, M. (2020). Strategies for building resilient communities in Nigeria in the era of Covid-19 pandemic. International Journal of Development Research, 10(12) 42905-42911.
 
27.
World Health Organization. (2021). Health promotion glossary of terms 2021. World Health Organization: Geneva.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top