PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wychowanie zdrowotne w świetle personalizmu Jana Pawła II
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 18-11-2021
 
 
Data akceptacji: 19-11-2021
 
 
Data publikacji: 28-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Helena Konowaluk-Nikitin   

Zakład Pedagogiki, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):30-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule Autorzy skupili się na rozważaniach Jana Pawła II w następującym porządku: omówienie podstawowych prawd jego filozofii personalistycznej. Następnie podjęto problem wychowania w świetle tejże filozofii personalizmu chrześcijańskiego i omówiono istotne wartości wychowawcze mające ważne miejsce w nauczaniu Papieża. Materiał i metody: Analiza wybranych treści nauczania związanych ze zdrowiem. W analizach wykorzystano dokumenty i nauczanie zwyczajne Jana Pawła II, prace naukowe biskupa i profesora Karola Wojtyły w dziedzinie etyki oraz prace naukowe o nauczaniu Świętego Papieża. Wyniki: Zadanie wychowania młodego pokolenia postrzegał w przekazaniu właściwej hierarchii wartości, gdzie zdrowie jawi się jako dar, a wdzięcznością za ten dar będzie szanowanie go w każdym człowieku i dbanie o pomnażanie jako dobra osobistego i wspólnego. Wnioski: Jana Pawła II akcentował pojęcie godności każdej osoby ludzkiej i na tej godności budował pojmowanie zdrowia w perspektywie zbawienia, a więc nieodłącznie od zdrowia duchowego i moralnego. Papież ujmował zdrowie w ścisłej hierarchii wartości chrześcijańskich.
 
REFERENCJE (33)
1.
Bablak, M. (1995). Zdrowie w systemie wartości człowieka. W: M. Bablak, Z. Dziubiński (red.), Kościół a sport, Warszawa : Wydawnictwo Salezjańskie, s.220-232.
 
2.
Biesaga, T. (2009). Twórca personalizmu realistycznego. W: S. Koperek, (red.), Testi Joannis Pauli II. Kraków: WN PAT.s.217-232.
 
3.
Buttiglione, R. (1996). Myśl Karola Wojtyły, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
4.
Chudy, W. (1996). Prawda człowieka i prawda o człowieku, (w:) Człowiek –wartości –sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria, K. Popielski (red.), Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
5.
Drzeżdżon, W. (2008). Wokół personalistycznej koncepcji wychowania Jana Pawła II, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, s.113-124.
 
6.
Dziwisz, S.(2007), Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim, Warszawa: TBA Komunikacja Markietingowa.
 
7.
Gniazdowski, A. (red.) (1990). Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego, Łódź: Wydawnictwo Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, s. 23–57.
 
8.
Gogacz, M. (1997). Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa: Wydawnictwo NAVO.
 
9.
Jagodziński, M. (2020), Wkład dialogicznego i trialogicznego pojmowania osoby ludzkiej do antropologii komunijne repozytorium.uwb.edu.pl/, dn.14.05.2020.
 
10.
Jagodziński, M.(2021) Trynitologia komunijna, „Teologia w Dialogu” t. 21, Lublin Wydawnictwo KUL.
 
11.
Jan Paweł II (1982). Przyszłość człowieka to ten sam człowiek - homilia w Monte Someiro, 15 maja 1982. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
12.
Jan Paweł II (1986). Katechezy Jana Pawła II, 16.04.1986. opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
13.
Jan Paweł II (1991). Przemówienie pożegnalne do młodzieży. Częstochowa, 15 sierpnia, 1991, pobrane z: opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
14.
Jan Paweł II (1996). Adhortacja Familiaris Consortio, W: Adhortacje Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków: Libreria Editrice Vaticana.
 
15.
Jan Paweł II (2005) W obronie życia i zdrowia każdej osoby ludzkiej. Przesłanie do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita»: pobrane z: https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
16.
Jan Paweł II (2005). Przesłanie do członków Papieskiej Akademii «Pro Vita», 19.02.2005 L’Osservatore Romano, 6 (274), 34-35. Pobrane z: https://opoka.org.pl/biblio-te....
 
17.
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (1986).Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
18.
Kubińska, Z., Konowaluk-Nikitin H., Pańczuk A., Kubińska J. (2020). Aksjologiczne wsparcie kompetencji zawodowych promotora zdrowia przez nauczanie Jana Pawła II na temat istoty zdrowia duchowego człowieka. „Rozprawy Społeczne” 2020, T. 14, nr 2, s. 128-137.
 
19.
Lipiec, J. (2001). Sport jako wartość w kręgu aksjologii esencjalnej, w: Z. Dziubiński (red.), Aksjologia sportu. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
20.
Mastalski, J.(2012). Model wychowania w nauczaniu Bł. Jana Pawła II, Verbum Vitae21, s. 253-271.
 
21.
Nowak, M. (1999). Wychowanie do odpowiedzialności i wolności. w: F. Adamski (red.), Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 133-154.
 
22.
Nowak, M. (2000). Antropologiczne podstawy wychowania zdrowotnego, w: T.B. Kulig (red.), Zdrowie w medycynie i naukach społecznych, Stalowa Wola: Wydawnictwo Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli, s. 107-117.
 
23.
Parzych, K (2004). Pojęcie dialogu według Karola Wojtyły – Jana Pawła II i jego zastosowanie teologiczne – „Filozofia dialogu”, t. 2, Poznań 2004, s.191.
 
24.
Pawłucki, A. (2005). Osoba w pedagogice ciała, Wyd. OSW, Olsztyn.
 
25.
Sendor, J., Kuczaj, H. (red.) (2006). Sport szkołą życia, Jan Paweł II o sporcie. Pobrane z: www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/06-2006/02.htm.
 
26.
Wal, J. (2013). Dialog jako realizacja zasady uczestnictwa. Personalizm komunijny Jana Pawła II. Pobrane z: https://idmjp2.pl/index.php/pl.... Kraków: Instytut Dialogu Międzyreligijnego.
 
27.
Wojtyła, K. (1961). Personalizm tomistyczny, „Znak”, nr 5.s.664-675.
 
28.
Wojtyła, K. (1963). Odezwa do wiernych na rozpoczęcie wielkiej Nowenny, opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/.
 
29.
Wojtyła, K. (1985), Osoba i czyn, , Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
30.
Wojtyła, K. (2001). Miłość i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
31.
Wolny, B. (2007). Edukacja ku wartościom w polskiej szkole a „norma personalistyczna”, w: Rynio, A. (red.). Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
32.
Woynarowska ,B. (red. n.), (2017). Edukacja zdrowotna, Warszawa: PWN.
 
33.
Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna, Podręcznik akademicki, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top