PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wychowawcze znaczenie pracy w świetle nauczania Św. Jana Pawła II
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Edukacji Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 
 
Data nadesłania: 30-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-12-2021
 
 
Data akceptacji: 07-12-2021
 
 
Data publikacji: 28-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Nadachewicz   

Wydział Nauk o Edukacji Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328, Białystok, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):42-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: W artykule przedstawiono poglądy na temat wychowawczego znaczenia pracy wybranych pedagogów oraz Św. Jana Pawła II . Materiał i metody: metoda analiza dokumentów Wyniki: Po wnikliwej analizie przemówień wygłoszonych przez Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Austrii w 1982,1983 roku i Szwajcarii w 1984 roku można w wychowawczym znaczeniu pracy wyodrębnić sześć elementów na które zwraca uwagę nasz Święty: praca świadczy o godności człowieka i jego wartości, praca jednoczy, uczy solidarności, jest sensem ludzkiego życia, jest źródłem sprawiedliwości społecznej, jest elementem budowy nowego świata. Wnioski: Nauka Ojca Św. Jana Pawła II uzupełnia wcześniejsze historyczne ujęcie wychowawczej roli pracy w rozwoju człowieka, społeczności, cywilizacji. W epoce takiej jak nasza, w której wielkie przemiany społeczne i kulturowe zdają się czasem zagrażać nawet najbardziej podstawowym wartościom moralnym, przyswojenie sobie i wdrożenie zaprezentowanych wartości pracy, stworzy warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi wszystkich wymiarów osobowości człowieka: wymiaru fizycznego i duchowego, kulturalnego i społecznego.
 
REFERENCJE (12)
1.
Fryckowski E.., (1992), U źródeł wychowania przez pracę w polskiej myśli społecznej i filozoficznej, [w:] Z. Wiatrowski (red.), Studia Pedagogiczne, nr 8, Bydgoszcz, s. 108- 118.
 
2.
Korczak J., ( 1958), Pamiętnik, [w:] Wybór pism, Nasza Księgarnia, Warszawa, t.
 
3.
Kot S., (2010), Historia wychowania, t.1, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 
4.
Nowacki T., W., (2008), Praca ludzka. Analiza pojęcia, Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 
5.
Sobiepan J., (1988), Jan Paweł II w Austrii i Szwajcarii, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
6.
Solak A., (2004), Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 
7.
Wiatrowski Z., (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
8.
Wróbel A., (2013), Encyklika rerum novarum —Magna charta katolickiej nauki społecznej, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (2013), nr 33.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top