PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wychowawcze znaczenie obrzędowości inspirowane myślą i działalnością pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
2
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data nadesłania: 03-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-08-2020
 
 
Data akceptacji: 03-09-2020
 
 
Data publikacji: 10-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Braun   

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):15-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł poświęcony jest obrzędowości, która w głównym nurcie życia często bywa pomijana. Można jednak zadać pytanie – czy mamy świadomość jaka wartość wychowawcza tkwi w obrzędowości. Na pewno miał tego pełną świadomość bł. Edmund Bojanowski, który w opracowanych przez siebie materiałach pozostawił nam wiele wskazówek jak z obrzędowości czynić środek wychowawczy. Celem artykułu będzie przypomnienie jak ważne miejsce w procesie wychowania zajmuje obrzędowość. Tekst składa się z trzech części. W pierwszej znajduje się analiza zjawiska obrzędowości, zaprezentowana jest jego typologia oraz funkcje. Druga poświęcona jest procesowi wychowania i wskazaniu elementów, w których możemy mówić o obrzędowości. Trzecią część stanowi wskazanie dziedzin wychowania, w których obrzędowość może odgrywać szczególną rolę. Zakończeniem artykułu jest wskazanie zasad wychowania, które mogą warunkować wychowawczą wartość obrzędów. Materiał i metody: Materiały źródłowe - kompendium Edmunda Bojanowskiego. Analiza dokumentów. Wyniki: Ukazanie wychowawczego znaczenia udziału dzieci i młodzieży w obrzędach. Wnioski: Wskazanie zasad wychowania, które mogą warunkować wychowawczą wartość obrzędów.
 
REFERENCJE (16)
1.
Dąbrowska T.E. (1997), Metody wychowania, W: T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak (red.), Między praktyką a teorią wychowania, (35-46), Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
2.
Krzyżanowski J. (1965), Słownik folkloru polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
3.
Kunowski S. (2001), Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
4.
Kustra Cz. (2009), Podstawy michalickiego systemu wychowania, Marki: Michalineum.
 
5.
Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
6.
Opiela M. L. (2012), Pedagogika bł. Edmunda Bojanowskiego, W: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. T. 1 (445-497), Kraków: Impuls.
 
7.
Opiela M. L. (2013), Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
8.
Opiela M. L. (2016), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Episteme.
 
9.
Pełka L. (1989), Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 
10.
Piekarz M.E. (2013), Formy integralnego wychowania w przedszkolu integracyjnym, W: D. Bis, M. L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej (233-243), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
11.
Staszczak Z. (1987), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań: PWN.
 
12.
Sztumski J. (2006), Rytuał, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. V, (567), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
13.
Wojciechowska-Charlak B., W: T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak (red.), Między praktyką a teorią wychowania, (59-72), Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
14.
Zając K., Wspomaganie, integrowanie i wspieranie działań wychowawczych środowiska rodzinnego i przedszkolnego, W: D. Bis, M. L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej (217-131), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
 
16.
Trukszyn A., Obrzęd. Znaczenie, klasyfikacja i funkcja, http://www.wdk-kielce.pl/index... (17.04.2020).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top