PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The educational significance of rituals inspired thought and pedagogical activity of Edmund Bojanowski
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
2
Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Submission date: 2020-06-03
 
 
Final revision date: 2020-08-16
 
 
Acceptance date: 2020-09-03
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Katarzyna Braun   

Katedra Historii Wychowania, Opieki i Pedagogiki Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):15-26
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The purpose of this article will be to remind you how important rituals occupy in the process of education. The text consists of three parts. The first one analyzes the rituals phenomenon, presents its typology and functions. The second part is devoted to the process of upbringing and pointing out the elements in which we can talk about rituals. The third part is an indication of the areas of education in which rituals can play a special role. The end of the article is to indicate the principles of upbringing, which may condition the educational value of rites. Material and methods: Source materials - compendium of Edmund Bojanowski. Document analysis. Results: Showing the educational significance of the participation of children and youth in rites. Conclusions: Indication of the rules of upbringing, which may condition the educational value of rites.
 
REFERENCES (16)
1.
Dąbrowska T.E. (1997), Metody wychowania, W: T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak (red.), Między praktyką a teorią wychowania, (35-46), Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
2.
Krzyżanowski J. (1965), Słownik folkloru polskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 
3.
Kunowski S. (2001), Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
4.
Kustra Cz. (2009), Podstawy michalickiego systemu wychowania, Marki: Michalineum.
 
5.
Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
6.
Opiela M. L. (2012), Pedagogika bł. Edmunda Bojanowskiego, W: J. Kostkiewicz (red.), Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. T. 1 (445-497), Kraków: Impuls.
 
7.
Opiela M. L. (2013), Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
8.
Opiela M. L. (2016), Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, Lublin: Episteme.
 
9.
Pełka L. (1989), Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 
10.
Piekarz M.E. (2013), Formy integralnego wychowania w przedszkolu integracyjnym, W: D. Bis, M. L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej (233-243), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
11.
Staszczak Z. (1987), Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa-Poznań: PWN.
 
12.
Sztumski J. (2006), Rytuał, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. V, (567), Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
13.
Wojciechowska-Charlak B., W: T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak (red.), Między praktyką a teorią wychowania, (59-72), Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
14.
Zając K., Wspomaganie, integrowanie i wspieranie działań wychowawczych środowiska rodzinnego i przedszkolnego, W: D. Bis, M. L. Opiela (red.), Wychowanie integralne w teorii i praktyce pedagogicznej (217-131), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
15.
 
16.
Trukszyn A., Obrzęd. Znaczenie, klasyfikacja i funkcja, http://www.wdk-kielce.pl/index... (17.04.2020).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top