PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The educational significance of work in the light of the teaching of St John Paul II
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Edukacji Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 
 
Submission date: 2021-11-30
 
 
Final revision date: 2021-12-06
 
 
Acceptance date: 2021-12-07
 
 
Publication date: 2022-04-28
 
 
Corresponding author
Katarzyna Nadachewicz   

Wydział Nauk o Edukacji Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Uniwersytet w Białymstoku, Świerkowa 20, 15-328, Białystok, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(4):42-54
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article presents views on the educational importance of the work of selected educators and John Paul II. Material and methods: method of analysis of documents Results: After a careful analysis of the speeches given by John Paul II during his pilgrimage to Austria in 1982, 1983 and Switzerland in 1984, in the educational meaning of work, we can distinguish six elements that our Saint draws attention to: work testifies to human dignity and its value, work unites , it teaches solidarity, it is the meaning of human life, it is the source of social justice, it is an element of building a new world. Conclusions: Teachings of the Holy Father John Paul II complements the previous historical approach to the educational role of work in the development of man, community and civilization. Acquiring and implementing the presented values of work will create conditions conducive to the harmonious development of all dimensions of human personality.
 
REFERENCES (12)
1.
Fryckowski E.., (1992), U źródeł wychowania przez pracę w polskiej myśli społecznej i filozoficznej, [w:] Z. Wiatrowski (red.), Studia Pedagogiczne, nr 8, Bydgoszcz, s. 108- 118.
 
2.
Korczak J., ( 1958), Pamiętnik, [w:] Wybór pism, Nasza Księgarnia, Warszawa, t.
 
3.
Kot S., (2010), Historia wychowania, t.1, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 
4.
Nowacki T., W., (2008), Praca ludzka. Analiza pojęcia, Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 
5.
Sobiepan J., (1988), Jan Paweł II w Austrii i Szwajcarii, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
6.
Solak A., (2004), Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka, Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 
7.
Wiatrowski Z., (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
8.
Wróbel A., (2013), Encyklika rerum novarum —Magna charta katolickiej nauki społecznej, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (2013), nr 33.
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top