PL EN
ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA PROGRAMU: SR. MARIA OPIELA, SR. MAŁGORZATA KAPUT, SR. EDYTA PIEKARZ, SR. AGNIESZKA KORNOBIS, SR. ZOFIA ZYMRÓZ, SR. STANISŁAWA CHUDZIK, PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMME BASED ON THE PEDAGOGICAL CONCEPTION BY BL. EDMUND BOJANOWSKI, WYDAWNICTWO WERSET, LUBLIN 2020, SS. 117.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-09-2020
 
 
Data akceptacji: 02-10-2020
 
 
Data publikacji: 10-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Klim-Klimaszewska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Żytnia, 08-110, Siedlce, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):141-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Recenzja dotyczy programu wychowania przedszkolnego Edmunda Bojanowskiego, który poświęcił się poepidemicznym sierotom, zakładając dla nich przytułek, tzw. „Instytut” lub „Dom Miłosierdzia”. Troską wychowawczą objął także inne dzieci wiejskie, organizując dla nich ochronki. Wychowanie oparł na bogatych tradycjach polskiej wsi, jej duchowym bogactwie, związkach z ziemią i zajęciami rolniczymi. Jako niezawodne środki wychowania uznał naturę, religię i historię, które miały splatać się w harmonijną syntezę pracy, miłości Boga i bliźniego oraz praktycznego umiłowania ziemi i kultury polskiej. Materiał i metody: Analiza treści programu. Wyniki: Recenzja Wnioski: Nie dotyczy
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top