PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Satysfakcja z życia u osób chorych na cukrzycę
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Socjologii, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Polska
 
2
Zakład Pielęgniarstwa, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-03-2022
 
 
Data akceptacji: 21-03-2022
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Tomczyszyn   

Zakład Socjologii, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska Street 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):92-103
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem artykułu jest pokazanie jak w materiałach źródłowych przedstawiona została satysfakcja z życia u osób chorujących na cukrzycę. W prezentowanej pracy określono pojęcie satysfakcji z życia oraz czynniki na nią wpływające. Cukrzycą (diabetes mellitus – słodkie przeciekanie z łacińskiego: diabetes – płynący, mellitus – słodki jak miód) nazywamy zespół chorób metabolicznych objawiających się hiperglikemią, która może być wywołana defektem w wydzielaniu lub działaniu insuliny. Cukrzyca staje się coraz większym wyzwaniem dla współczesnego świata. W ostatnim dwudziestoleciu liczba osób chorujących na cukrzycę potroiła się i niestety stale rośnie. Według Z. Juczyńskiego satysfakcja z życia rozumiana jest jako wynik porównania własnej sytuacji z osobistymi normami. Przeprowadzono wiele badań dotyczących satysfakcji z życia osób chorujących na cukrzycę, a ich wyniki okazały się bardzo interesujące. Satysfakcja z życia kształtowała się na poziomie przeciętnym. Badania potwierdziły, że chorzy na cukrzycę aktywni fizycznie odczuwali większą satysfakcję z życia. Materiał i metody: - Wyniki: - Wnioski: -
 
REFERENCJE (46)
1.
Atkinson, M.A., Eisenbarth, G.S., (2001). Type 1 diabetes: new perspectives on disease pathogenesis and treatment. Lancet, nr 358, s. 221-229.
 
2.
Bendíková, E., Nemček, D., Kurková, P., i in., (2018). Satisfaction with life scale analyses among healthy people, people with noncommunicable diseases and people with disabilities. Family Medicine and Primary Care Review, nr 20(3), s. 210–213, doi: 10.5114/fmpcr.2018.76917.
 
3.
Bendíková, E., Nemček, D., Kurková, P., i in., (2018). Satisfaction with life scale analyses among healthy people, people with noncommunicable diseases and people with disabilities. Family Medicine and Primary Care Review, nr 20(3), s. 210–213, doi: https://doi.org/10.5114/ fmpcr.2018.76917.
 
4.
Dąbrowska, A., Jurkowska, B., Nowicki, G., i in., (2012). Ocena wybranych elementów psychicznej jakości życia pacjentów leczonych z powodu cukrzycy typu 2. Current Problems of Psychiatry, nr 13(2), s. 128-133.
 
5.
Fiłon, J., (2019). Cukrzyca - wyzwanie zdrowia publicznego w XXI wieku. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
6.
Fiodorenko – Dumas, Ż., Paprocka – Borowicz, M., Rabczyński, M., i in., (2013). Interakcja czynników ryzyka oraz ocena jakości życia u osób chorych na cukrzycę w zależności od podjętego leczenia. Chirurgia Polska, nr 15(1), s. 33–45.
 
7.
Fowler, M.J., (2010). Rozpoznawanie, klasyfikacja i leczenie cukrzycy przez zmianę stylu życia. Diabetologia po Dyplomie, nr 7(3), s. 43-49.
 
8.
Gacek, M., Wojtowic,z A., (2019). Life satisfaction and other determinants of eating behaviours among women aged 40-65 years with type 2 diabetes from the Krakow population. Menopause Review, nr 18(2), s. 74-8, doi: 10.5114/pm.2019.86832.
 
9.
Glińska, J., Binkiewicz, M., Lewandowska, M., i in., (2016). Poziom satysfakcji z życia dzieci leczonych za pomocą pomp insulinowych. Problemy Pielęgniarstwa, nr 24(2), s. 112–117, doi: 10.5603/PP.2016.0018.
 
10.
Gniadek, A., Lewko, J., (2020). Procedury pielęgniarskie w obliczu pandemii Covid 19, Sars-Cov-2. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.
 
11.
Grygiel, S., Błachnio – Zabielska, A., (2019). Cukrzyca typu 2 epidemiologia i farmakologia. Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 100(2), s. 75-81.
 
12.
Iaffaldano, M.T., Muchinsky, P.M., (1985). Job satisfaction and job performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, nr 97(2), s. 251–273, doi: 10.1037/0033-2909.97.2.251.
 
13.
DF DIABETES ATLAS Ninth edition 2019.
 
14.
Jachimowicz, V., Kostka, T., (2009). Satysfakcja z życia starszych kobiet. Ginekologia Praktyczna, nr 17(3), s. 27–32.
 
15.
Jakubowska, E., Jakubowski, K., Cipora, E., (2010). Satysfakcja z życia chorych z cukrzycą. Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 91(2), s. 308-313.
 
16.
Jalil, A., Usman, A., Akram, S., i in., (2020). Life satisfaction, disease management attitudes and nutritional status of diabetes mellitus patients in Azad Kashmir, Pakistan: a hospital based cross-sectional study. Diabetes Mellitus, nr 23(1), s. 46-55, doi: 10.14341/DM10154.
 
17.
Januszewicz, W., Kokot, F., (2006). Choroby układu wydzielania wewnętrznego. W: Januszewicz, W., Kokot, F., [red.], Interna. Warszawa: PZWL, s. 1337-1353.
 
18.
Jaracz, K., (2001). Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. Próba kategoryzacji. Pielęgniarstwo Polskie, nr 2(12), s. 219–226.
 
19.
Juczyński, Z., (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
20.
Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E., Patton, G.K., (2001). The job satisfaction – job performance relationship: A qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin, nr 127, s.: 376–407, doi: 10.1037/0033-2909.127.3.376.
 
21.
Kokoszka, A., Santorski, J., (2004). Psychodiabetologia dla lekarzy, postępowanie psychoterapeutyczne w cukrzycy. Narodowy Program Wsparcia Osób z Cukrzycą. Warszawa: Novo Nordisk.
 
22.
Kupcewicz, E., Abramowicz, A.. (2015). Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na stopień akceptacji choroby i poziom satysfakcji z życia u pacjentów leczonych z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Hygeia Public Health, nr 50(1), s. 142-148.
 
23.
Kurpas, D., Czech, T., Mroczek, B., (2012). Akceptacja choroby pacjentów z cukrzycą oraz jej wpływ na jakość życia i subiektywną ocenę zdrowia. Family Medicine and Primary Care Review, nr 14(3), s. 383–388.
 
24.
Kurpiel, D., (2015). Satysfakcja z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży z niepełnosprawnością. Psychologia-Rozwojowa, nr 20(1), s. 75–89, doi:10.4467/20843879PR.15.004.3476.
 
25.
Ławnik, A., Pańczuk, A., Kubińska, Z., i in., (2021). Physical activity in cognitive and practical competences of individuals with diabetes type 1. Clinical Diabetology, nr 10(2), s. 155–160, doi: 10.5603/DK.a2021.0008.
 
26.
Malipa, M.N., Menon, J.A., (2013). The Relationship between Compliance and Quality of Life among Adolescents with Diabetes Mellitus Type1. Medical Journal of Zambia, nr 40(3), s. 93-103.
 
27.
Mądrzyck,i T., (2002). Osobowość jako system tworzący i realizujący plany. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
28.
Mroczkowska, D., Białkowska, J., (2014). Style radzenia sobie ze stresem jako zmienne determinujące jakość życia młodych dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, nr 20(3), s. 265–269, doi: 10.5604/20834543.1124655.
 
29.
Mudyń, K., Pietras, K., (2007). Preferowane wartości a zdrowie i satysfakcja z życia. Psychoterapia, nr 140(1), s. 5-25.
 
30.
Pastwa – Wojciechowska, B., Piechowicz, M., Bidzan, M., (2015). Satysfakcja z życia a empatia i poczucie umiejscowienia kontroli bezdomnych kobiet. Doniesienia wstępne. Polskie Forum Psychologiczne, nr 20(1), s. 16-30, doi: 10.14656/PFP20150102.
 
31.
Pavot, W., Diener, E., Colvin, C.R., i in., (1991). Further validation of the Satisfaction with Life Scale: evidence for the cross method convergence of well-being measures. Journal of Personality Assesment, nr 57, s. 149-161, doi: 10.1207/s15327752jpa5701_17.
 
32.
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (2021). Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2021. Diabetologia Praktyczna, nr 7(1), s. 19-24, doi:10.5603/DK.2021.0001.
 
33.
Rosiek, A., Kornatowski, T., Frąckowiak- Maciejewska, N., i in., (2016). Health behaviors of patients diagnosed with type 2 diabetes mellitus and their influence on the patients’ satisfaction with life. Therapeutics and Clinical Risk Management, nr 12, s. 1783–1792, doi: 10.2147/TCRM.S118014.
 
34.
Sharma, D., Kaur, J., Rani, M., i in., (2018). Efficacy of Pilates based mat exercise on quality of life, quality of sleep and satisfaction with life in type 2 diabetes mellitus. Romanian Journal Diabetes Nutrrition and Metabolic Diseases, nr 25(2), s. 149-156, doi: 10.2478/rjdnmd-2018-0017.
 
35.
Sirgy, M.J., (1998). Materialism and quality of life. Social Indicators Research, nr 43(3), s. 227–260, doi: 10.1023/A:1006820429653.
 
36.
Skupień, J., Małeczki, M.T., (2007). Rozbudowywanie podziału cukrzycy-nowe podtypy I możliwości lecznicze. Diabetologia Praktyczna, nr 8(1), s. 1-12.
 
37.
Stanowisko American Diabetes Association (2017). Classification and Diagnosis of Diabetes. Diabetes Care, nr 40(1), s. 11-24, doi:10.2337/dc17-S005.
 
38.
Stanowisko American Diabetes Association (2004). Rozpoznanie i klasyfikacja cukrzycy. Diabetologia Praktyczna, nr 5(A), s. 9–17.
 
39.
Tatoń, J., Bernas, M., Czech, A., (2020). Podręcznik intensywnej samoopieki i samokontroli dla osób z cukrzycą: samoopieka i samokontrola jest podstawą partnerskiej współpracy Pacjenta z Lekarzem w ulepszaniu jakości wyników leczenia i życia osób z cukrzycą. Warszawa: Towarzystwo Edukacji Terapeutycznej w cukrzycy, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
 
40.
Tatoń, J., (2000). Organizacyjne zasady i zadania w kształtowaniu dobrej opieki diabetologicznej zorientowanej na problemy pacjenta. Nowa Medycyna, nr 6, s. 2-7.
 
41.
Thorpe, K., Loo, R., (2003). Balancing professional and personal satisfaction of nurse managers: current and future perspectives in a changing health care system. Journal Nuring Management, nr 11, s. 321–330, doi: 10.1046/j.1365-2834.2003.00397.x.
 
42.
Trojanowska, A., Trojanowska, P., Stadnicka, S., i in., (2018). Ocena jakości życia dzieci chorych na cukrzycę typu 1. Endokrynologia Pediatryczna, nr 17(4), s. 219-226, doi: 10.18544/EP-01.17.04.1705.
 
43.
Uchmanowicz, I., Manulik, S., Lomper, K., i in., (2019). Life satisfaction, job satisfaction, life orientation and occupational burnout among nurses and midwives in medical institutions in Poland: a cross-sectional study. BMJ Open., nr 9(1), s. 1-9, doi: 10.1136/bmjopen-2018-024296.
 
44.
Walęcka – Matyja, K., Kurpiel, D., (2015). Satysfakcja z życia a poczucie skuteczności i styl wychowania w percepcji matek młodzieży z niepełnosprawnością. Psychologia Rozwojowa, nr 20(1), s. 75–89, doi: 10.4467/20843879PR.15.004.3476.
 
45.
Włodarczyk, K., Zagier – Koziara, K., Balkiewicz, H., i in., (2014). Ocena jakości życia przez pacjentów diabetologicznych w wybranych radomszczańskich placówkach. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 12(3), s. 127-144.
 
46.
Zasady postępowania w cukrzycy – zalecenia dla lekarzy POZ (aktualizacja 2019). Medycyna Praktyczna, nr 1, s. 13-15.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top