PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zachowania żywieniowe i wiedza na temat żywności i żywienia studentów kierunku trener personalny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filii w Białej Podlaskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Polska
2
KATEDRA SPORTU DLA WSZYSTKICH, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Polska
3
Katedra Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Helena Popławska   

Katedra Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500, Biała Podlaska, Polska
Data nadesłania: 07-12-2021
Data ostatniej rewizji: 14-01-2022
Data akceptacji: 21-01-2022
Data publikacji: 20-06-2022
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):104–116
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy było porównanie zachowań żywieniowych i wiedzy na temat żywności i żywienia studentów pierwszego i trzeciego roku kierunku trener personalny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Materiał i metody: Badaniami objęto 27 studentów rozpoczynających i 29 studentów kończących studia. Jakość diety oceniono obliczając „indeks prozdrowotnej diety” oraz „indeks niezdrowej diety” z wykorzystaniem ankiety KomPAN. Oceniono także wiedzę badanych studentów na temat żywności i żywienia. Wyniki: Badani studenci, niezależnie od etapu studiów, charakteryzowali się najczęściej małym nasileniem zarówno prozdrowotnych, jak i antyzdrowotnych zachowań żywieniowych. Większość badanych studentów charakteryzowało się dostatecznym poziomem wiedzy na temat żywności i żywienia. Wnioski: Istnieje potrzeba dalszego podejmowania działań edukacyjnych służących do poprawy zachowań żywieniowych młodzieży akademickiej.
 
REFERENCJE (17)
1.
Badrasawi, M.M., Shraim, N.Y., Al-Atrash, M.H. (2018). Knowledge of physical education students about nutrition: a cross-sectional study from Palestine. International Journal of Nutrition Pharmacology Neurological Diseases, 8, 101-107.
 
2.
Gawęcki, J. (red.) (2014). Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych. Warszawa: Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
 
3.
Gosh, S., Bouchard, C. (2017). Convergence between biological, behavioural and genetic determinants of obesity. Nature Reviews Genetics, 18, 731-748.
 
4.
Kitajewska, W., Szelag, W., Kopański, Z., Maslyak, Z., Sklyarov, I. (2014). Choroby cywilizacyjne i ich prewencja. Journal of Clinical Healthcare 1, 3-7.
 
5.
Kłos, A., Tomczak, A., Kłos, K., Kęska, A., Bertrandt, J. (2016). Ocena stanu odżywienia oraz zachowań żywieniowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIX, 2, 138-144.
 
6.
Kołłajtis-Dołowy, A., Boniecka, I. (2007). Zachowania prozdrowotne wybranej grupy studentów Akademii Medycznej w Warszawie. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 58(1), 273-278.
 
7.
Mazurek Melnyk , B., Slevin, C., Militello, L., Teall, A., McGovern, C. (2016). Physical health, lifestyle beliefs and behaviors, and mental health of entering graduate health professional students: Evidence to support screening and early intervention. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 28, 204-211.
 
8.
Mędrela-Kuder, E. (2012). Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (40), 223-225.
 
9.
Misiarz, M., Malczyk, E., Zołoteńka-Synowiec, M., Rydelek, J., Sobota, O. (2013). Ocena zachowań żywieniowych studentów kierunków medycznych i niemedycznych z województwa świętokrzyskiego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 3(3), 265-272.
 
10.
Myszkowska-Ryciak, J., Kraśniewska, A., Harton, A., Gajewska, D. (2011). Porównanie wybranych zachowań studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Higieny i Epidemiologii 92(4), 931-934.
 
11.
Ozdoğan, Y., Ozcelik, A.O. (2011). Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. Journal of the International Society of Sports Nutrition 8, 11-19.
 
12.
Pérusse-Lachance, E., Treblay, A., Drapeau, V. (2010). Lifestyle factors and other measure in Canadian university community. Applied Physiology, Nutrition Metabolism, 35, 498-506.
 
13.
Popławska, H., Dmitruk, A., Kunicka, I., Dębowska, A., Hołub, W. (2018). Nutritional habits and knowledge about food and nutrition among physical education and physical activity. Polish Journal of Sport and Tourism 25, 35-41.
 
14.
Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health 46(1), 89-93.
 
15.
Szczerbiński, R., Karczewski, J., Maksymowicz-Jaroszuk, J. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki – zachowania żywieniowe. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV, 3, 409-414.
 
16.
van den Berg, V., Okeyo, A., Dannhauser, A., Nel, M. (2012). Body weight, eating practices and nutritional knowledge among university nursing students, Eastern Cape, South Africa. The African Journal of Primary Health Care & Family Medicine, 4(1), 323-332.
 
17.
Wądołowska, L., Krusińska, B. (2014). Procedura opracowania danych żywieniowych z kwestionariusza. [W]: Gawęcki J. (red.) Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych. Warszawa: Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081