PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY WŚRÓD STUDENTÓW UCZELNI LUBELSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego
 
3
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Zdrowia
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kropornicka   

Beata Kropornicka, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-950 Lublin, e-mail: beatak_1966@o2.pl, tel. 817187318
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):87-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Palenie tytoniu należy do najpoważniejszych problemów obecnej medycyny. Polska pozostaje wciąż w czołówce krajów, w których liczba osób uzależnionych od nikotyny jest stosunkowo duża, a palenie tytoniu stanowi istotny problem w środowiskach młodzieży akademickiej. Celem pracy jest poznanie i porównanie przyczyn, stopnia uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do rzucenia palenia papierosów studentów z uczelni medycznej i niemedycznej. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety do oceny stopnia uzależnienia od nikotyny Fagerstrӧma i kwestionariusz do oceny motywacji do rzucenia palenia Schneider. Badania zostały przeprowadzone anonimowo od kwietnia do czerwca 2013 roku. Objęto nimi 200 studentów z Politechniki Lubelskiej i z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Badania wykazały istotne różnice między studentami z uczelni medycznej i niemedycznej w zakresie inicjacji nikotynowej i czasu trwania nałogu. Najczęstszą przyczyną sięgania po papierosy przez ankietowanych z obu uczelni jest stres, a sytuacją, w której studenci najczęściej palą papierosy są spotkania towarzyskie. Respondenci z uczelni niemedycznej częściej sięgają po papierosa z nudy i w celu nawiązania kontaktów. Są w wyższym stopniu uzależnieni od nikotyny, odczuwają większą satysfakcję z palenia, a przy tym ich nałóg zyskuje większą akceptację ze strony znajomych. Studenci z uczelni medycznej mają większą świadomość, iż uzależnienie od nikotyny wywiera ujemny wpływ na zdrowie i są bardziej zmotywowani do rzucenia palenia niż ich rówieśnicy. Czynniki socjodemograficzne, takie jak: płeć, miejsce zamieszkania, sytuacja ekonomiczna nie mają wpływu na stopień motywacji do rzucenia palenia przez respondentów z obu typów uczelni. Natomiast na stopień uzależnienia od nikotyny studentów z uczelni o profilu medycznym ma wpływ jedynie ich sytuacja ekonomiczna.
 
REFERENCJE (14)
1.
Binkowska-Bury M., Hejda G., Januszewicz P. (2009), Czynniki sytuacyjne a zachowania związane ze zdrowiem wśród studentów. Medycyna Ogólna, 15 (XLIV), 1, s. 139-151.
 
2.
Boratyn-Dubiel L., Binkowska-Bury M., Gugała B., (2008), Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej w Polsce. Zdrowie Publiczne, 118 (4), s. 474-478.
 
3.
Dżugan M., Juszczyk M. (2006), Rakotwórcze substancje w dymie tytoniowym. Zdrowie Publiczne, 116 (4), s. 126.
 
4.
Kołłątaj W., Kołłątaj B., Karwat I.D. i in. (2010), Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91 (3), s. 495-500.
 
5.
Kołpa M., Grochowska A., Kubik B. i in. (2007), Palenie tytoniu wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie kierunek pielęgniarstwo i informatyka. Problemy Higieny i Epidemiologii, 88 (3), s. 75-80.
 
6.
Kozielski J., Górecka D., Gorzelewska-Rzymowska I. i in. (2005), Rozpoznawanie i leczenie choroby tytoniowej: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Pneumonologia i Alergologia Polska, 73 (4), s. 2–39.
 
7.
Rybakowski F., Ziółkowska A., Czech A. i in. (2003), Palenie tytoniu wśród dziewcząt w wieku adolescencyjnym – rola temperamentu i charakteru – badanie pilotażowe. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3 (1), s. 19–26.
 
8.
Sochacka L., Mastalerz - Migarz A., Czernik K. i in. (2005), Problem uzależnień w środowisku młodzieży akademickiej – badania własne. Family Medicine and Primary Care Review, 7 (2), s. 154-158.
 
9.
Stelmach W. (2009), Palący problem - czyli prawie wszystko o tytoniu i skutkach jego używania. Postępy Fizjoterapii, 10 (4), s. 265-271.
 
10.
Stokłosa A., Skoczylas A., Rudnicka A. i in. (2010), Ocena motywacji do rzucenia palenia u pacjentów poradni nikotynowej. Pneumonologia i Alergologia Polska, 78 (3), s. 211-215.
 
11.
Szwed A. (2012), Ocena stopnia motywacji i uzależnienia od nikotyny u palaczy podejmujących próbę zerwania z nałogiem. Pneumonologia i Alergologia Polska, 80 (6), s. 516–522.
 
12.
WHO, Global Adult Tobacco Survey (GATS), Poland 2009-2010.
 
13.
Wójtowicz-Chomicz K., Borzęcki A. (2010), Postawa studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec nałogu palenia tytoniu członków ich rodzin w domu. Family Medicine and Primery Care Review, 12 (3), s. 861-863.
 
14.
Zielonka T.M. (2010), Kulturowe uwarunkowania palenia papierosów. Pneumonologia i Alergologia Polska, 78 (2), s. 176-181.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top