PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STOSUNEK DO RELIGII OSÓB ODBYWAJĄCYCH KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI A MIEJSCE RELIGII WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Romanowicz   

Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 102, e-mail: romanowicz@poczta.onet.pl, tel. 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):93-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Społeczny wymiar religii jest nieodłącznym elementem refleksji przedstawicieli nauk społecznych. Rozpatrywanie swoistego związku społeczeństwa i religii jest uprawomocnione chociażby z tego powodu, iż dotychczas nie opisano żadnej religii, która mogłaby funkcjonować poza społeczeństwem. Zatem funkcjonowanie człowieka w różnych uwarunkowaniach religijnych i okolicznościach życiowych bywa interesującym celem procesu poznawczego. W tym artykule zajęliśmy się ukazaniem ogólnej religijności osób odbywających karę pozbawienia wolności w więzieniu. Stosunek osadzonych do religii został przedstawiony w kontekście przemian religii we współczesnym świecie. Zaprezentowane analizy zostały oparte na zebranym materiale badawczym, uzyskanym przez autorów w jednej z jednostek penitencjarnych w powiecie bialskim. Okazało się, że w wielu aspektach deklaracje wobec religii odbywających karę pozbawienia wolności tylko nieznacznie różnią się od deklaracji ogółu społeczeństwa polskiego. Wyniki tych badań potwierdziły sformułowaną przez socjologów religii w latach 80-tych tezę, że postawy społeczeństwa polskiego wobec religii mają wymiar dwupłaszczyznowy. Pierwszy z nich ma charakter ogólnonarodowy, a drugi codzienny
 
REFERENCJE (22)
1.
Adamczuk L., Firlit E., Zdaniewicz W. (2013), Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012. ISKK, Warszawa.
 
2.
Berger. P. L. (1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Nomos, Kraków.
 
3.
Borowik I. (1997), Procesy Instytucjonalizacji i Prywatyzacji Religii w Powojennej Polsce. Nomos, Kraków.
 
4.
Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Nomos, Kraków.
 
5.
Kehrer G. (1997), Wprowadzenie do socjologii religii. Nomos, Kraków.
 
6.
Kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997, Art. 106, Dz. U. Nr 90, poz. 557.
 
7.
Leszczyńska K. (2004), Sakralizacja, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa, s. 359.
 
8.
Luckmann T. (1996), Niewidzialna religia. Nomos, Kraków.
 
9.
Mariański J. (2004), Sekularyzacja, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.). Leksykon socjologii religii. Verbinum, Warszawa, s. 365.
 
10.
Mariański J. (2011), Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. WAM, Kraków.
 
11.
McGuire M. B. (2012), Religia w kontekście społecznym. Nomos, Kraków.
 
12.
Nikołajew J. (2009), Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych. Teologia w Polsce, 3, 1, s. 153-163.
 
13.
Piwowarski W. (1996), Socjologia religii. Wyd. KUL, Lublin.
 
14.
Pol J. D. (2008), Więzienna szansa. Oficyna Wyd. ŁośGraf, Warszawa.
 
15.
Pol J. D. (2010), Czy religia jest w więzieniu potrzebna? W: P. Gołdyn (red.), Religia w procesie resocjalizacji, Wyd. PWSZ, Konin, s. 46-55.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych, Dz. U. Nr 139, poz. 904.
 
17.
Szczygieł G. B. (2002), Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok.
 
18.
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, Dz.U. Nr. 79, poz. 523.
 
19.
Wilson B. R. (1998), Religia w zsekularyzowanym społeczeństwie, W: W. Piwowarski (wybór i wprowadzenie), Socjologia religii. Antologia tekstów. Nomos, Kraków, s. 358.
 
20.
Zielińska K. (2006), Karol Marks, Emil Durkheim i Max Weber prekursorzy podejścia sekularyzacyjnego? W: J. Baniak (red.) Socjologia religii. Tom 4, Wyd. UAM, Poznań, s. 32-33.
 
21.
Roczna informacja statystyczna za rok 2014, http://www.sw.gov.pl (cytowany 7 marca 2015).
 
22.
http://www.sw.gov.pl/okregowy-... (cytowany 27 marca 2015).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top