PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE ATTITUDE TO THE RELIGION OF PEOPLE SERVING THEIR SENTENCES OF IMPRISONMENT AND THE PLACE OF RELIGION IN THE MODERN SOCIETY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Wiesław Romanowicz   

Wiesław Romanowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Zakład Socjologii, 21-500 Biała Podlaska ul. Sidorska 102, e-mail: romanowicz@poczta.onet.pl, tel. 83 344 99 11
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):93-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The social aspect of religion is an integral element of reflection for social scientists. The examination of the specific relationship of the society and religion is validated at least for the fact that there has not yet been described any religion that could function outside a society. Thus, the functioning of humans in various religious conditions and circumstances of life is sometimes a worthwhile target of the cognitive process. In this article we are attempting to present a general religiosity of people serving sentences of imprisonment. The attitude of prisoners to religion has been presented in the context of the transformation of religion in the modern world and the presented analyzes have been based on the collected research material that was obtained by the authors in one of the penitentiary institutions in the Biała Podlaska County. It was noted that in many aspects the declarations towards religion of the ones that are serving a sentence of imprisonment only slightly differ from the declarations towards religion of the rest of Polish society. The results of these studies have confirmed the thesis formulated by sociologists of religion in the 80s that the Polish public attitudes towards religion are two-fold; the first one is of a nationwide character and the second one of an everyday one.
 
REFERENCES (22)
1.
Adamczuk L., Firlit E., Zdaniewicz W. (2013), Postawy społeczno-religijne Polaków 1991-2012. ISKK, Warszawa.
 
2.
Berger. P. L. (1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Nomos, Kraków.
 
3.
Borowik I. (1997), Procesy Instytucjonalizacji i Prywatyzacji Religii w Powojennej Polsce. Nomos, Kraków.
 
4.
Casanova J. (2005), Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Nomos, Kraków.
 
5.
Kehrer G. (1997), Wprowadzenie do socjologii religii. Nomos, Kraków.
 
6.
Kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997, Art. 106, Dz. U. Nr 90, poz. 557.
 
7.
Leszczyńska K. (2004), Sakralizacja, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa, s. 359.
 
8.
Luckmann T. (1996), Niewidzialna religia. Nomos, Kraków.
 
9.
Mariański J. (2004), Sekularyzacja, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański (red.). Leksykon socjologii religii. Verbinum, Warszawa, s. 365.
 
10.
Mariański J. (2011), Katolicyzm polski. Ciągłość i zmiana. WAM, Kraków.
 
11.
McGuire M. B. (2012), Religia w kontekście społecznym. Nomos, Kraków.
 
12.
Nikołajew J. (2009), Specyfika duszpasterstwa więziennego w Polsce. Prezentacja badań własnych. Teologia w Polsce, 3, 1, s. 153-163.
 
13.
Piwowarski W. (1996), Socjologia religii. Wyd. KUL, Lublin.
 
14.
Pol J. D. (2008), Więzienna szansa. Oficyna Wyd. ŁośGraf, Warszawa.
 
15.
Pol J. D. (2010), Czy religia jest w więzieniu potrzebna? W: P. Gołdyn (red.), Religia w procesie resocjalizacji, Wyd. PWSZ, Konin, s. 46-55.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych, Dz. U. Nr 139, poz. 904.
 
17.
Szczygieł G. B. (2002), Społeczna readaptacja skazanych w polskim systemie penitencjarnym. Białystok.
 
18.
Ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, Dz.U. Nr. 79, poz. 523.
 
19.
Wilson B. R. (1998), Religia w zsekularyzowanym społeczeństwie, W: W. Piwowarski (wybór i wprowadzenie), Socjologia religii. Antologia tekstów. Nomos, Kraków, s. 358.
 
20.
Zielińska K. (2006), Karol Marks, Emil Durkheim i Max Weber prekursorzy podejścia sekularyzacyjnego? W: J. Baniak (red.) Socjologia religii. Tom 4, Wyd. UAM, Poznań, s. 32-33.
 
21.
Roczna informacja statystyczna za rok 2014, http://www.sw.gov.pl (cytowany 7 marca 2015).
 
22.
http://www.sw.gov.pl/okregowy-... (cytowany 27 marca 2015).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top