PL EN
RELIGION AND RELIGIOSITY AS SUBJECTS OF SOCIOLOGICAL STUDIES
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):101-114
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article aims to present the study issues in the sociology of religion related to religiosity. It points to the differences between the sociology of religion and other fields concerned with religion, particularly theology and religious studies, presenting problems associated with defining religion and religiosity in the context of various theoretical approaches. In the context of these complex issues, the author describes a variety of approaches to studying religiosity in contemporary societies.
 
REFERENCES (23)
1.
Berger P.L.(1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków.
 
2.
Boguszewski R.,(2007) „Polak-katolik” casus polskiej religijności w warunkach globalizacji na podstawie badań empirycznych CBOS, [w:] M. Libiszowszka-Żółtkowska(red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, Nomos, Kraków.
 
3.
Borowik I.(1997), Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Wyd. UJ, Kraków.
 
4.
Borowik I.(2006), Religia jako konstrukt. Jamesa Beckforda analiza społecznego tworzenia religii, [w:] J. Beckford, Teoria społeczna a religia, Nomos, Kraków.
 
5.
Borowik I., Doktór T. (2001), Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Nomos, Kraków.
 
6.
Durkheim E.(1983), Elementarne formy życia religijnego, [w:] F. Adamski(red.), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków.
 
7.
Geertz C.(1992), Religijność jako system kulturowy, [w:] E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styk myślenia, PWN Warszawa.
 
8.
Grotowska S.(1999), Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Nomos, Kraków.
 
9.
Kehrer G.(1997), Wprowadzenie do socjologii religii, Nomos, Kraków.
 
10.
Libiszowska-Żółtkowska M.(1991), Postawy inteligencji wobec religii, Studium socjologiczne, PWN, Warszawa.
 
11.
Maciuszko J. T.(1992), Wprowadzenie do nauk o religii, ChAT, Warszawa.
 
12.
Malinowski B.(1990), Mit, magia, religia, PWN, Warszawa.
 
13.
Mariański J.(2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Nomos, Kraków.
 
14.
Piwowarski W.(1996), Socjologia religii, RW KUL, Lublin.
 
15.
Piwowarski W., Zdaniewicz W.(1986), Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały, Pallottinum, Poznań- Warszawa.
 
16.
Robertson R.(1983), Podstawowe problemy definicyjne, [w:] F. Adamski(wybór), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków.
 
17.
Robertson R.(1998), Główne zagadnienia analizy religii, [w:] W. Piwowarski(wybór), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
 
18.
Stark RGlock., Ch.(1998), Wymiary zaangażowania religijnego,[w:] W. Piwowarski(wybór), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
 
19.
Weber M.(1984), Szkice z socjologii religii, Książka i wiedza, Warszawa.
 
20.
Wójtowicz A. (2002), Badania jakościowe i ich związek z badaniami ilościowymi. Projekt morfologii religijności. [w:] J. Mariański i S. Zaręba(red.), Metodologiczne problemy badań nad religijnością, Apostolicum, Ząbki.
 
21.
Wójtowicz A.(2004), Socjologia religii [w:] Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa.
 
22.
Wysocka E.(2000), Religijność a tolerancja. Obszary zależności, Nomos, Kraków.
 
23.
Zdybicka Z. J.(1988), Religia i religioznawstwo, RW KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top