PL EN
ORIGINAL ARTICLE
“A CHILD’S EVANGELISM” – SOME REFLECTIONS ABOUT RELIGIOUS POTENTIAL OF A CHILD
 
More details
Hide details
1
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Lidia Marszałek   

Lidia Marszałek, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa, e-mail: l.marszalek@pedagogium.pl, tel.: 22 620 76 54
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):78-83
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Early and middle childhood is the best time for shaping religiosity of a child because religious structures of holistic character. Childhood is characterised by significant openness and religious readiness. Sensitivity to religion is much stronger in case of children than in case of adults, because this experience is purely intuitive, and it is not contaminated with reasonable intellectualism. The relation with God goes beyond an intellectual ground and it takes place deep inside at the existential level, therefore children, because of their special qualities, have exceptional abilities of experiencing this relation in an intuitive way. The following treatise is to characterise the special character of a child’ religiosity in the context of their natural qualities of development and to determine the aspects which make the direct contact with God so “unique and inimitable” in case of children.
 
REFERENCES (23)
1.
Bielicka I. (1967), Miłość macierzyńska pod mikroskopem. PZWL, Warszawa.
 
2.
Biesinger A. (1998), Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu. tłum. Jopek S., Wyd. WAM, Kraków.
 
3.
Cavaletti S. (2001), Potencjał duchowy dziecka. Doświadczenia z dziećmi od 3 do 6 lat. Wyd. WAM, Kraków.
 
4.
Chlewiński Z. (1982), Rola religii w funkcjonowaniu osobowości. W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii. TN KUL, Lublin, s. 61-76.
 
5.
Chlewiński Z. (1982), Wprowadzenie do psychologii religii, W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii. TN KUL, Lublin, s. 11-59.
 
6.
Cocchini F. (2009), Możliwości religijne dziecka. tłum. Surma B., W: B. Surma (red.), Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Wyd. Pallatum, Łódź – Kraków, s. 207-212.
 
7.
Fromm E. (2006), O sztuce miłości. tłum. A. Bogdański, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 
8.
Geiger H., Donat H. (1979), Co wyrośnie z naszych dzieci? tłum. Szczyrbowski S., Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 
9.
Jakóbik K. (1984), Wychowanie małego dziecka do modlitwy. Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, W: Kubik W. (red.), Jezus Chrystus z nami. t. 2, Wyd. ATK, Warszawa, s. 132-149.
 
10.
Jan Paweł II (1994), List do dzieci. Watykan, 13 grudnia.
 
11.
Keller J. (1986), Religia, W: J. Keller, W. Kotański, W. Tyloch, B. Kupis, Zarys dziejów religii. Wyd. Iskry, Warszawa, s. 132-148.
 
12.
Klink J.L. (1995), Wierzyć z dziećmi. tłum. Szafrańska-Poniewierska D., Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 
13.
Korczak J. (1987), Myśli. Wybrała i wstępem opatrzyła Kirchner H., PIW, Warszawa.
 
14.
Kowalczyk S. (1992), Kim jest człowiek? Elementy antropologii. Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 
15.
Kowalczyk M. (2007), Modlitwa katechety w przedszkolu, W: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Katecheza, rodzina, parafia, szkoła. t. 5, Katecheza w przedszkolu. Wyd. UAM, Poznań, s. 107-116.
 
16.
Kuczkowski S. (1998), Psychologia religii. Wyd. WAM, Kraków.
 
17.
Maciejewska K. (2007), Dziecko w wieku przedszkolnym podmiotem wychowania do Eucharystii, W: J. Szpet, D. Jackowiak (red.), Katecheza, rodzina, parafia, szkoła. t. 5, Katecheza w przedszkolu. Wyd. UAM Poznań, s. 131-139.
 
18.
Montessori M. (1994), La scoperta del bambino. Garzanti, Mediolan.
 
19.
Morszczyńska U., Morszczyński W. (2003), Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, W: B. Dymara (red.), Dziecko w świecie wartości. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 41-162.
 
20.
Parente M. (1997), Pytania religijne dzieci. tłum. A. Gryczyńska, Wyd. Salezjańskie, Warszawa.
 
21.
Sawicki M. (1995), Dziecko jest osobą. Szkice z teorii kształcenia i wychowania. Wyd. Naukowe Semper, Warszawa.
 
22.
Św. Augustyn (1987), Wyznania. Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
 
23.
Walesa C. (1982), Psychologiczna analiza rozwoju religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy, W: Z. Chlewiński (red.), Psychologia religii. TN KUL, Lublin, s. 143-180.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top