PL EN
Parents’ opinion on school readiness of children for reading and writing - examples of pedagogical practice
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2020-01-31
 
 
Corresponding author
Joanna Marchel   

Joanna Marchel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):127-136
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Preschool education is considered to be a key factor in preparing children for the commencement of school education. However, the recognition of the crucial role of this kind of education has been accompanied by discussions on how to organize preschool education so that, on the one hand, it reflects current trends in education and upbringing and, on the other hand, helps children to acquire a compendium of basic skills necessary for future school education. Apart from scientific discussions on the role of preschool education, the evaluation and parents’ expectations with regard to this first stage of education are of equal importance. Identifying parents’ opinion on how preschools fulfill their fundamental responsibility for preparing children to achieve school readiness for reading and writing led to the performance of a survey among parents of preschool children. The research was conducted among parents of children from selected preschools in the town and municipality of Biała Podlaska, Lublin province. The research method of a diagnostic survey, with the use of a questionnaire, was employed. The results made it possible to learn the opinion of the surveyed group of parents with respect to the objective pursued. The research confirmed that, on the one hand, parents are positive about the work of preschool and didactic activities of teachers who, while implementing the Core curriculum for preschool education, take due account of all required skills. The parents, at the same time, expect preschools to lay even greater emphasis on teaching reading and writing to children. Those skills are considered by parents to be especially important in further school education. The research results also reveal that almost all parents work with their children at home on improving the skills.
 
REFERENCES (17)
1.
Brzezińska, A.I. (2002). Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. O pomyślny start ucznia. Biuletyn Informacyjny PTD, nr 23.
 
2.
Brzezińska, A.I. (2007). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia Rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Czub, M. (2003). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: Brzezińska A. I., Jabłoński S., Marchow M (red.),Ukryte możliwości. Szanse rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji ,,Humaniora”.
 
4.
Górowska-Fells, M. (2014). Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w Europie – nowy raport Eurydice.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polskie Biuro Eurydice.
 
5.
Jaszczyszyn, E. (2010). Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
6.
Jaszczyszyn, E., Dąbrowska, J. (2012). Psychological and Pedagogical Assistance to Children in Public Kindergartens and I-III Classes of Primary School in the Light of Polish Legal Regulations. Journal of Preschool and Elementary School Education, No. 2/2012.
 
7.
Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.
 
8.
Klim-Klimaszewska, A. (2012). Testing the children’s school readiness in Poland. In: Shoniregun Ch. A.,Akmayeva G.A. (eds.), CICE-2012 Proceedings, Canada International Conference on Education, June 18-21, 2012, University of Guelph, Ontario, Canada, Published by Infonomics Society.
 
9.
Krasowicz-Kupis, G. (2006). Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. W: Pawlina M. (red.), Badanie gotowości szkolnej sześciolatków. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
10.
Lupuleac, V. (2014). Physical education for the correction of dysgraphia in primary school pupils. Palestrica of the third millennium-Civilization and Sport, Vol. 15, no. 2, p.122-126.
 
11.
Łobocki, M. (2001). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
12.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
13.
Matejczuk, J. (2014). Rozwój dziecka, wiek przedszkolny. W: Brzezińska A. I. (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria I, T.2. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 
14.
Michalczyk, P. (1986). O gotowości dziecka do czytania i pisania. Wychowanie w Przedszkolu, nr 7- 8, s.434- 435.
 
15.
Minczakiewicz, E. M. (2000). Logopedia. Mowa-rozwój- zaburzenia- terapia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
16.
Nazaruk, S., Marchel, J. (2016). Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.
 
17.
Załącznik nr 1 do R ozporządzenia M inistra E dukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. P odstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top