PL EN
Opinia rodziców o gotowości szkolnej dzieci w zakresie czytania i pisania – przykłady z praktyki pedagogicznej
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 31-01-2020
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Marchel   

Joanna Marchel, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):127-136
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Powszechnie wiadomo, że edukacja przedszkolna odgrywa kluczowe znaczenie w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej. Jednocześnie uznaniu roli tej edukacji towarzyszą od dawna dyskusje, często w formie przeciwstawnych koncepcji, jak organizować edukację przedszkolną, by była ona zgodna ze współczesnymi trendami dydaktycznymi i wychowawczymi z jednej strony, a z drugiej strony pomagała dziecku nabyć kompendium umiejętności niezbędnych w przyszłej edukacji szkolnej. Obok naukowych dyskusji na temat roli edukacji przedszkolnej, nie mniej ważna jest ocena i oczekiwania rodziców. Poznanie opinii rodziców dotyczącej znajomości koncepcji pracy przedszkola, ze szczególnym uwzględnieniem ich wiedzy i oczekiwań na temat osiągania przez dzieci gotowości szkolnej w zakresie czytania i pisania, stało się przyczynkiem do przeprowadzenia badań sondażowych wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Ten cel główny zrealizowano w wybranych przedszkolach wśród rodziców na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska w woj. lubelskim. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety. Wyniki badań pozwoliły poznać opinię badanej grupy rodziców na założony cel badań. Na uwagę zasługuje fakt, że rodzice z jednej strony pozytywnie oceniają pracę nauczycieli, którzy realizując Podstawę programową wychowania przedszkolnego uwzględniają w stopniu równomiernym wszystkie wymagane umiejętności, z drugiej zaś strony oczekują, aby w przedszkolu było więcej zajęć wzmacniających umiejętności czytania i pisania. Wydaje się, że rodzice te umiejętności uważają za kluczowe w szkolnej edukacji, gdyż prawie wszyscy pracują w domu z dziećmi nad ich doskonaleniem.
 
REFERENCJE (17)
1.
Brzezińska, A.I. (2002). Współczesne ujęcie gotowości szkolnej. O pomyślny start ucznia. Biuletyn Informacyjny PTD, nr 23.
 
2.
Brzezińska, A.I. (2007). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia Rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Czub, M. (2003). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: Brzezińska A. I., Jabłoński S., Marchow M (red.),Ukryte możliwości. Szanse rozwoju w okresie dzieciństwa. Poznań: Wydawnictwo Fundacji ,,Humaniora”.
 
4.
Górowska-Fells, M. (2014). Wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w Europie – nowy raport Eurydice.Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Polskie Biuro Eurydice.
 
5.
Jaszczyszyn, E. (2010). Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
6.
Jaszczyszyn, E., Dąbrowska, J. (2012). Psychological and Pedagogical Assistance to Children in Public Kindergartens and I-III Classes of Primary School in the Light of Polish Legal Regulations. Journal of Preschool and Elementary School Education, No. 2/2012.
 
7.
Kamińska, K. (1999). Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: WSiP.
 
8.
Klim-Klimaszewska, A. (2012). Testing the children’s school readiness in Poland. In: Shoniregun Ch. A.,Akmayeva G.A. (eds.), CICE-2012 Proceedings, Canada International Conference on Education, June 18-21, 2012, University of Guelph, Ontario, Canada, Published by Infonomics Society.
 
9.
Krasowicz-Kupis, G. (2006). Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. W: Pawlina M. (red.), Badanie gotowości szkolnej sześciolatków. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
 
10.
Lupuleac, V. (2014). Physical education for the correction of dysgraphia in primary school pupils. Palestrica of the third millennium-Civilization and Sport, Vol. 15, no. 2, p.122-126.
 
11.
Łobocki, M. (2001). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
12.
Łobocki, M. (2006). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo Impuls.
 
13.
Matejczuk, J. (2014). Rozwój dziecka, wiek przedszkolny. W: Brzezińska A. I. (red.), Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria I, T.2. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 
14.
Michalczyk, P. (1986). O gotowości dziecka do czytania i pisania. Wychowanie w Przedszkolu, nr 7- 8, s.434- 435.
 
15.
Minczakiewicz, E. M. (2000). Logopedia. Mowa-rozwój- zaburzenia- terapia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
16.
Nazaruk, S., Marchel, J. (2016). Gotowość szkolna dzieci wyniki badań z wybranych przedszkoli z terenu Białej Podlaskiej. Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II.
 
17.
Załącznik nr 1 do R ozporządzenia M inistra E dukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. P odstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top