PL EN
RELIGIA I RELIGIJNOŚĆ JAKO PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(2):101-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki badawczej socjologii religii w zakresie religijności. W pracy ukazano różnice pomiędzy socjologią religii, a innymi naukami o religii, a w szczególności pomiędzy teologią i religioznawstwem. Przedstawiono problemy związane z definiowaniem religii i religijności w kontekście różnorodnych ujęć teoretycznych. Na tle tak skomplikowanych ustaleń autor w końcu artykułu ukazuje różne perspektywy prowadzenia badań nad religijnością we współczesnych społeczeństwach.
 
REFERENCJE (23)
1.
Berger P.L.(1997), Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii, Nomos, Kraków.
 
2.
Boguszewski R.,(2007) „Polak-katolik” casus polskiej religijności w warunkach globalizacji na podstawie badań empirycznych CBOS, [w:] M. Libiszowszka-Żółtkowska(red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, Nomos, Kraków.
 
3.
Borowik I.(1997), Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce, Wyd. UJ, Kraków.
 
4.
Borowik I.(2006), Religia jako konstrukt. Jamesa Beckforda analiza społecznego tworzenia religii, [w:] J. Beckford, Teoria społeczna a religia, Nomos, Kraków.
 
5.
Borowik I., Doktór T. (2001), Pluralizm religijny i moralny w Polsce, Nomos, Kraków.
 
6.
Durkheim E.(1983), Elementarne formy życia religijnego, [w:] F. Adamski(red.), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków.
 
7.
Geertz C.(1992), Religijność jako system kulturowy, [w:] E. Mokrzycki (red.), Racjonalność i styk myślenia, PWN Warszawa.
 
8.
Grotowska S.(1999), Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Nomos, Kraków.
 
9.
Kehrer G.(1997), Wprowadzenie do socjologii religii, Nomos, Kraków.
 
10.
Libiszowska-Żółtkowska M.(1991), Postawy inteligencji wobec religii, Studium socjologiczne, PWN, Warszawa.
 
11.
Maciuszko J. T.(1992), Wprowadzenie do nauk o religii, ChAT, Warszawa.
 
12.
Malinowski B.(1990), Mit, magia, religia, PWN, Warszawa.
 
13.
Mariański J.(2004), Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej, Nomos, Kraków.
 
14.
Piwowarski W.(1996), Socjologia religii, RW KUL, Lublin.
 
15.
Piwowarski W., Zdaniewicz W.(1986), Z badań nad religijnością polską. Studia i materiały, Pallottinum, Poznań- Warszawa.
 
16.
Robertson R.(1983), Podstawowe problemy definicyjne, [w:] F. Adamski(wybór), Socjologia religii. Wybór tekstów, WAM, Kraków.
 
17.
Robertson R.(1998), Główne zagadnienia analizy religii, [w:] W. Piwowarski(wybór), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
 
18.
Stark RGlock., Ch.(1998), Wymiary zaangażowania religijnego,[w:] W. Piwowarski(wybór), Socjologia religii. Antologia tekstów, Nomos, Kraków.
 
19.
Weber M.(1984), Szkice z socjologii religii, Książka i wiedza, Warszawa.
 
20.
Wójtowicz A. (2002), Badania jakościowe i ich związek z badaniami ilościowymi. Projekt morfologii religijności. [w:] J. Mariański i S. Zaręba(red.), Metodologiczne problemy badań nad religijnością, Apostolicum, Ząbki.
 
21.
Wójtowicz A.(2004), Socjologia religii [w:] Leksykon socjologii religii, Verbinum, Warszawa.
 
22.
Wysocka E.(2000), Religijność a tolerancja. Obszary zależności, Nomos, Kraków.
 
23.
Zdybicka Z. J.(1988), Religia i religioznawstwo, RW KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top