PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Nutritional behaviour and knowledge about food and nutrition among personal trainer students of Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biała Podlaska.
 
More details
Hide details
1
Katedra Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Polska
 
2
KATEDRA SPORTU DLA WSZYSTKICH, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Polska
 
3
Katedra Kosmetologii, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-12-07
 
 
Final revision date: 2022-01-14
 
 
Acceptance date: 2022-01-21
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Corresponding author
Helena Popławska   

Katedra Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, ul. Akademicka 2, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):104-116
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The objective of the paper was to compare the nutritional behaviour and knowledge about food and nutrition of first-year and third-year personal trainer students of Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biała Podlaska Material and methods: The research covered 27 students beginning and 29 students finishing their university education. The method applied in the study was a diagnostic poll with selected questions from the KomPAN questionnaire. Diet quality was assessed by calculating the pro-Healthy-Diet-Index and the non-Healthy-Diet-Index. The authors also evaluated the researched students’ knowledge about food and nutrition. Results: The researched students, regardless of the stage of their studies, were usually characterized by low intensity of both pro-health and anti-health nutritional behaviour. The majority of them demonstrated a sufficient level of knowledge. Conclusions: There is a need for further educational activities aimed at the improvement of academic youth’s nutritional behaviour.
 
REFERENCES (17)
1.
Badrasawi, M.M., Shraim, N.Y., Al-Atrash, M.H. (2018). Knowledge of physical education students about nutrition: a cross-sectional study from Palestine. International Journal of Nutrition Pharmacology Neurological Diseases, 8, 101-107.
 
2.
Gawęcki, J. (red.) (2014). Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych. Warszawa: Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
 
3.
Gosh, S., Bouchard, C. (2017). Convergence between biological, behavioural and genetic determinants of obesity. Nature Reviews Genetics, 18, 731-748.
 
4.
Kitajewska, W., Szelag, W., Kopański, Z., Maslyak, Z., Sklyarov, I. (2014). Choroby cywilizacyjne i ich prewencja. Journal of Clinical Healthcare 1, 3-7.
 
5.
Kłos, A., Tomczak, A., Kłos, K., Kęska, A., Bertrandt, J. (2016). Ocena stanu odżywienia oraz zachowań żywieniowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIX, 2, 138-144.
 
6.
Kołłajtis-Dołowy, A., Boniecka, I. (2007). Zachowania prozdrowotne wybranej grupy studentów Akademii Medycznej w Warszawie. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 58(1), 273-278.
 
7.
Mazurek Melnyk , B., Slevin, C., Militello, L., Teall, A., McGovern, C. (2016). Physical health, lifestyle beliefs and behaviors, and mental health of entering graduate health professional students: Evidence to support screening and early intervention. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 28, 204-211.
 
8.
Mędrela-Kuder, E. (2012). Charakterystyka wybranych zwyczajów żywieniowych i aktywności fizycznej studentów wychowania fizycznego i filologii. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 3 (40), 223-225.
 
9.
Misiarz, M., Malczyk, E., Zołoteńka-Synowiec, M., Rydelek, J., Sobota, O. (2013). Ocena zachowań żywieniowych studentów kierunków medycznych i niemedycznych z województwa świętokrzyskiego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 3(3), 265-272.
 
10.
Myszkowska-Ryciak, J., Kraśniewska, A., Harton, A., Gajewska, D. (2011). Porównanie wybranych zachowań studentek Akademii Wychowania Fizycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Higieny i Epidemiologii 92(4), 931-934.
 
11.
Ozdoğan, Y., Ozcelik, A.O. (2011). Evaluation of the nutrition knowledge of sports department students of universities. Journal of the International Society of Sports Nutrition 8, 11-19.
 
12.
Pérusse-Lachance, E., Treblay, A., Drapeau, V. (2010). Lifestyle factors and other measure in Canadian university community. Applied Physiology, Nutrition Metabolism, 35, 498-506.
 
13.
Popławska, H., Dmitruk, A., Kunicka, I., Dębowska, A., Hołub, W. (2018). Nutritional habits and knowledge about food and nutrition among physical education and physical activity. Polish Journal of Sport and Tourism 25, 35-41.
 
14.
Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health 46(1), 89-93.
 
15.
Szczerbiński, R., Karczewski, J., Maksymowicz-Jaroszuk, J. (2011). Wybrane zachowania zdrowotne studentów Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki – zachowania żywieniowe. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna XLIV, 3, 409-414.
 
16.
van den Berg, V., Okeyo, A., Dannhauser, A., Nel, M. (2012). Body weight, eating practices and nutritional knowledge among university nursing students, Eastern Cape, South Africa. The African Journal of Primary Health Care & Family Medicine, 4(1), 323-332.
 
17.
Wądołowska, L., Krusińska, B. (2014). Procedura opracowania danych żywieniowych z kwestionariusza. [W]: Gawęcki J. (red.) Kwestionariusz do badania poglądów i zwyczajów żywieniowych oraz procedura opracowania danych. Warszawa: Zespół Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia, Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top