PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE CULTURAL DIMENSION OF THE SECURITY OF POLAND — CHALLENGES AND THREATS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Tomasz Kośmider   

Tomasz Kośmider, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl, tel. (22) 68 13 150
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):28-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A new cosmopolitan lifestyle causes significant weakening of values such as patriotism, independence traditions and the tradition of the Polish army, or Christian values that are at the core of the European-Atlantic world. In such outlined perspective the most likely threats to the cultural security of Poland for the coming years will concern the growing crisis of national identity, internalization of risks of social nature, cultural dependence and even restraining the sovereignty of the state. The phenomena and social processes that may help to slow down or stop the process of democratization of the country and the process of building up the civil society, slow down the development of civilization, or cause disturbances in the process of social reproduction seem threatening. This forces the necessity to maintain a balance between internal development, built on the basis of native values, and protection against unwanted influences and simultaneous internalization of culturally enriching elements.
 
REFERENCES (26)
1.
Aleksandrowicz T.R. (2011), Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Zarządzanie bezpieczeństwem, Oficyna Wydawnicza Difin, Warszawa.
 
2.
Bauman Z. (1994), Kryzys państwa narodowego we współczesnej Europie, Przegląd Zachodni, nr 4, Instytut Zachodni w Poznaniu.
 
3.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 
4.
Buksiński T. (2001), Moderność, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
5.
Czaja J. (2003), Bezpieczeństwo kulturowe Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 
6.
Czaja J. (2008), Kulturowe czynniki bezpieczeństwa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 
7.
Czaja J. (2011), Ochrona kultury narodowej, w: R. Jakubczak, J. Marczak (red.), Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Bellona, Warszawa.
 
8.
Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Oficyna Wydawnicza Difin, Warszawa.
 
9.
Huntington S. (1997), Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 
10.
Jemioło T. (2001), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej, nr 3, Warszawa.
 
11.
Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, Warszawa.
 
12.
Kołakowski L. (1995), O tożsamości narodowej, w: E.W. Bockenforde, K. Michalski, S. Amsterdamski (red.), Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 
13.
Krzysztofek K., Szczepański M.S., Ziemilski A. (1993), Kultura a modernizacja społeczna, Instytut Kultury, Warszawa.
 
14.
Krzysztofek K. (2002), Kulturowa ścieżka globalizacji, w: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
15.
Kubiak H. (2003), Tożsamość kultury i integracja europejska, w: R. Rybiński (red.) Kultura polska w zintegrowanej Europie – szanse czy zagrożenia?, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
16.
Kuźniar R. (2001), Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000, Warszawa.
 
17.
Loranty K. (2007), Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa państwa. Identyfikacja zagrożeń, praca badawcza AON, Warszawa.
 
18.
Malinga J. (2002), Globalizacja. Między zagubioną a odzyskaną tożsamością, w: M. Pietraś (red.), Oblicza procesów globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
19.
Michałowska G. (1997), Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych, w: D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba (red.), Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, Fundacja Studiów Międzynarodowych Scholar, Warszawa.
 
20.
Pruszyński J. (2001), Dziedzictwo kultury polskiej, jego straty i ochrona prawna, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków.
 
21.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, (2007) Warszawa.
 
22.
Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, (2009) Warszawa.
 
23.
Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 przyjęta przez Radę Ministrów 9 IV 2013 r.
 
24.
Waluch K. (2004), Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 
25.
Wnuk-Lipiński E. (2004), Świat międzyepoki. Globalizacja. Demokracja. Państwo narodowe, Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków.
 
26.
Zięba R. (1999), Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych Scholar, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top