PL EN
ORIGINAL ARTICLE
MORAL EDUCATION IN SPORT
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Nauk Społecznych, Zakład Pedagogiki
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Jan Czechowski   

Jan Czechowski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, ul. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, j.czechowski@onet.pl, tel. 12 683 10 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):77-86
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The goal of this study is to learn about and explore the issues concerning morality in sport and effective ways of implementing this morality among players. The research material, which was obtained through the diagnostic survey, consists of statements made by respondents - coaches and trainers in the number of 40 people, students of such fields of studies like: sport and physical education (40 people), active athletes from various fields of sport (40 people), physical education teachers (30 people) and sport college lecturers (30 people). The method used during the research is diagnostic survey and the technics that were employed are: an interview and a poll. The issue has been presented in the following questions: How are the requirements and moral advice presented to the athletes? Which moral recommendations are given to modern athletes?
 
REFERENCES (11)
1.
Gniewkowski W., Wlaźnik K. (1990), Wychowanie fizyczne. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
2.
Hiszpańska B. (2010), Prawda u podstaw samowychowania. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
3.
Lipiec J. (1999), Filozofia Olimpizmu. PWS „Sprint”, Warszawa.
 
4.
Nowocień J. (2001), Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym współczesnej szkoły. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa.
 
5.
Williams T. (1985), School health education in Europe. A monograph concerning profiles of school health education in 15 European countries. University of Southampton.
 
6.
Siwiński W. (1992), Pedagogika kultury fizycznej w zarysie. PWN, Warszawa-Poznań.
 
7.
Skorowski H. (2000), Etyczny i edukacyjny wymiar sportu, W: Z. Dziubiński (red.), Sport na przełomie tysiącleci: szanse i nadzieje. Salezjańska Organizacja Sportowa RP, Warszawa, s. 227-229.
 
8.
Krawczyk Z., Kaniuk R, Kosiewicz J. (red.) (1986), Społeczne wartości kultury fizycznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Warszawa.
 
9.
Wolańska T. (red.) (1994), Sport dla wszystkich. część I, Warszawa.
 
10.
Starnawski W. (2011), Bycie osobą. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 
11.
Żukowski R. (1999), Zawód i praca trenera. „Spar”, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top