PL EN
REVIEW ARTICLE
Communication approach and CLIL as threshold concepts in the training of future foreign language teachers in grades I-III
 
More details
Hide details
1
Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2020-03-02
 
 
Final revision date: 2020-08-23
 
 
Acceptance date: 2020-09-03
 
 
Publication date: 2020-12-10
 
 
Corresponding author
Eliza Gładkowska   

Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Prawocheńskiego 13, 10-447, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(3):76-87
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Actions to address the shortage of foreign language teachers in early education pose some challenges considering the training of future teachers. The purpose of this article is to present communicative approach and CLIL as threshold concepts. Material and methods: Arnold van Gennep's theory of liminality and characteristics of threshold concepts by Jan H. F. Meyer and Ray Land. Results: Grounding the methodological course for non-philological or linguistic graduates in threshold concepts strengthen the course considering the actual pedagogical practice and the challenges posed by the constantly updated documents qualifying pedagogical students for teaching English as a foreign language to children. Conclusions: The specific methodological indications basing on the threshold concepts of early foreign language teaching in general pedagogical studies will help students to combine key recommendations in the field of glottodidactics within their didactic and educational impact.
 
REFERENCES (17)
1.
Badecka-Kuzikowska, M. (2008). Siedem grzewchów głównych nauczycieli języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 
2.
Białek, M. (2015). Podejście komunikacyjne i zakres jego realizacji w nauczaniu języków obcych. Lingwistyka Stosowana (14), 17-29.Hattie, J. (2009). Visible Learning. New York: Routledge.
 
3.
Influences and effect sizes related to student achievement. Diagram:www.visiblelearning.com, dostęp: 14.10.2019.
 
4.
Jaros, I. (2014). Program innowacyjny. Synergia początkowej nauki języka obcego z edukacją wczesnoszkolną oraz technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Pobrane z: http://english-academy.edu.pl/..., dostęp: 1.10.2019.
 
5.
Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, 2012. Key Data on Teaching Languages at School in Europe. (2012). (Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w szkołach w Europie) Raport Eurydice. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej. http://czytelnia.frse.org.pl/m..., dostęp: 7.07.2019.
 
6.
Komorowska, H. (2003). Metodyka Nauczania języków obcych. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna.
 
7.
Meyer, J. H. F., Land, R. (2003). Threshold concepts and troublesome knowledge (1): linkages to ways of thinking and practising within the disciplines. W: C. Rust (red.), Improving student learning theory and practice—10 years on (s. 412–424). Oxford: OCSLD.
 
8.
Meyer, J. H. F., Land, R. (2005). Threshold concepts and troublesome knowledge (2): Epistemological considerations and a conceptual framework for teaching and learning. Higher Education (49), 373-388.
 
9.
Pamula, M. (2002). Wczesne nauczanie języków obcych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25.07.2019 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019., poz. 1450).
 
11.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575), http://prawo.sejm.gov.pl/isap...., dostęp: 5.07.2019.
 
13.
Scheffler, P. (2013). Gramatyczne dryle tłumaczeniowe na nauczaniu języka angielskiego. Pobrane z http://jows.pl/content/gramaty..., dostęp: 15.10.2019.
 
14.
Tokarska-Bakir, J. (2006) Przemiany. W: A. van Gennep, Obrzędy Przejścia. (s.7-24). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
15.
Turner, V. (1969). The Ritual Process. Structure and Anti-Structure. Chicago: Aldine Publishing Company.
 
16.
Van Gennep, A. (2006). Obrzędy Przejścia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
17.
Wieczór, E. (2014). Proces nabywania przez dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych. Studia Dydaktyczne (26), 341-359.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top