PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Effective staff management in the academic library
 
More details
Hide details
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 
 
Publication date: 2019-10-23
 
 
Corresponding author
Małgorzata Bańkowska   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):81-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: The aim of the article is to discuss the basic determinants of effective human resource management in the sector of academic libraries. The relationships between the university’s organizational culture and the adopted management styles, as well as the impact of staff policy on employees’ attitudes were analysed. Material and methods: The research was carried out using the method of free (uncategorized) participant observation, conducted by the author during her nine years of work as a director of academic library. The obtained data were supplemented and verified on the basis of conversations with the directors of universities, in particular State Higher Vocational Schools (Polish: państwowe wyższe szkoły zawodowe) and Polish and foreign literature on the subject. Conclusions: The organizational culture of a university, including the adopted system of values and norms as well as the leadership skills of senior and middle management affect the attitudes and commitment of library employees, both in a positive and negative way. The style of management also shapes the image of a library and directly affects the type and level of the services it provides.
 
REFERENCES (13)
1.
Brusch, H., Ghoshal, S. (2006). (przekł. E. Zbrońska). Efektywne zarządzanie: jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Cempel, Cz. (2013). Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji. Poznań-Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
3.
Ciekanowski, Z., Nowicka, J., Wyrębek, H. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: CeDeWu.
 
4.
Goleman, D. (2006). (tłum. E. Borówka). Co czyni cię przywódcą?. W: D. Goleman (red.), Atrybuty przywódcy, s. 7-29. Gliwice: Wydawnictwo. HELION.
 
5.
Goleman, D. (2006). (tłum. E. Borówka). Przywództwo, które przynosi efekty, W: D. Goleman (red.), Atrybuty przywódcy, s. 59-95. Gliwice: Wydawnictwo. HELION.
 
6.
Benton, D. (2004). (przekł. Ewa Jusewicz-Kalter). Menadżer z charyzmą. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
7.
Kodeks etyki pracowników Politechniki Wrocławskiej (2006). Politechnika Wrocławska. Wrocław. Pobrane z: http://pwr.edu.pl/pracownicy/k....
 
8.
Król, H, Ludwiczyński, A. (red.). (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Pękaty, W. (2008). Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki, s. 64-75. W: J. Kamińska, B. Żołędowska-Król (red.), Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 
10.
Rącka, I., Zawadzki, J. (2013). Podstawy zarządzania. Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
 
11.
Szymańska, K. (2015). Wprowadzenie do metod i technik zarządzania. W: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarzadzania. Teoria i ćwiczenia, s 13-36. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 
12.
Walecka, A. (2015). Zarządzanie przez delegowanie. W: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, s 391-404. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 
13.
Wieczorek, J. (2008). Efektywne zarządzanie kompetencjami: tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top