PL EN
REVIEW ARTICLE
Human rights as children’s rights in the international space – document analysis
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2021-04-12
 
 
Final revision date: 2021-06-28
 
 
Acceptance date: 2021-06-28
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Żołnierska 14, 10-561, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):75-85
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the article is to present human rights and the rights of the child in the international sphere. The adopted research problems relate to the following documents: the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Declaration of the Rights of the Child and the Convention on the Rights of the Child. Children’s rights should be regarded as the subjective rights of every child. The awareness of the problem is essential to implement the regulations in the field of international and national law. It will normalize all the issues related to children’s rights. Knowledge of the rights should be used not only by parents but also by people who are professionally involved in caring for children. Material and methods: -- Results: -- Conclusions: --
 
REFERENCES (18)
1.
Czyż, E. (2002). Prawa dziecka. Warszawa: Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
 
2.
Deklaracja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku (2015a), W: P.J. Jaros, M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, http://brpd.gov.pl/sites/defau... (data dostępu: 06.12.2020).
 
3.
Deklaracja Praw Dziecka uchwalona 20 listopada 1959 roku (2015b). W: P.J. Jaros, M. Michalak (red.),.Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Dziecka, http://brpd.gov.pl/sites/defau... (data dostępu: 06.12.2020).
 
4.
Durczak, K., Długa droga do Konwencji Praw Dziecka, http://pokojadwokacki.pl/dluga... (data dostępu: 01.12.2020).
 
5.
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności uchwalona 4 listopada 1950 roku, https://www.echr.coe.int/Docum... (data dostępu: 28.11.2020).
 
6.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (2010), w: L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do artykułów 1-18, Tom I, Warszawa: Wydawnictwo C.H. BECK.
 
7.
Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta 20 listopada 1989 roku (2015c). W: P.J. Jaros, M. Michalak (red.),Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, http://brpd.gov.pl/sites/defau... (data dostępu: 04.12.2020).
 
8.
Krawczak-Chmielecka, A. (2017). O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 16(2).
 
9.
Michalak, M. (2015a). Wstęp. W: S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
10.
Michalak, M. (2015b). Korczakowskie prawo do społecznej partycypacji dziecka. Dziecięce obywatelstwo, W: S.L. Stadniczeńko (red.). Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
11.
Polski Komitet ds. UNESCO, https://www.unesco.pl (data dostępu: 15.11.2020).
 
12.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 roku (2015d). W: P.J. Jaros, M. Michalak (red.), Prawa dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka, http://brpd.gov.pl/sites/defau.... pdf (data dostępu: 04.12.2020).
 
13.
Smolińska-Theiss, B. (2003), Plich, T. (red.). Dzieciństwo, W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Akademicki „Żak”.
 
14.
Smolińska-Theiss, B. (2015). Korczakowskie źródła praw dziecka: prawo naturalne, prawo natury, prawidła życia. W: Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
15.
Stadniczeńko, S.L. (2015). Prawa dziecka częścią składową systemu praw człowieka i obywatela. W: S.L. Stadniczeńko (red.), Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze). Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
 
16.
 
17.
Wielka Encyklopedia PWN, (2002), Tom 7, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top