PL EN
REVIEW ARTICLE
POLISH PEOPLE AND THANATOS – CONTINUATION AND INNOVATION OF CULTURAL PATTERNS RELATED TO DEATH AND DYING
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii
 
 
Publication date: 2019-07-21
 
 
Corresponding author
Emilia Zimnica-Kuzioła   

Emilia Zimnica-Kuzioła, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Socjologii, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41, 90-214 Łódź, e-mail: emilia.zimnica@onet.eu, tel.:42 635-52-52
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):28-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the following article is to provide a sociological reflection focusing on the problems of transience and death. By referring to representative surveys and specialist articles published in journals and on the Internet, I wish to present the specificity of Polish experience of grief, faith traditions, honoring the memory of the dead and, at the same time, note changes such as, for example, a dynamic growth of the funeral industry. Additionally, the paper indicates the existing social support in the form of numerous thematically arranged websites available on the Internet, which offer multidirectional help to those in mourning.
 
REFERENCES (32)
1.
Benedict R. (2008), Wzory kultury. Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 
2.
Drążkiewicz J. (1989), W stronę człowieka umierającego. O ruchu hospicjów w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Instytut Socjologii, Warszawa.
 
3.
Durkheim E. (2011), Samobójstwo. Studium z socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
4.
Gałuszka M., Szewczyk K. (red.) (1996), Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Haber L. (2011), Technologie informacyjne jako źródło patologii w społeczeństwie informacyjnym, W: C. Hales, B. Mikuła (red.), Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologia, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 61-70.
 
6.
Ingarden R. (2000), Człowiek i czas, W: B. Ogrodnik, Ingarden. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 316-338.
 
7.
Jarosz M. (1997), Samobójstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
Kłoskowska A. (1980), Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa.
 
9.
Kolbuszowski J. (red.) (2002), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia Kultury – Humanistyka. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, tom VI, Wrocław.
 
10.
Kolbuszowski J. (red.) (2004), Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia Kultury – Humanistyka. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, tom VIII, Wrocław.
 
11.
Komunikat CBOS, W obliczu śmierci, BS/165/2012, grudzień 2012, opracowała Natalia Hipsz.
 
12.
Kotarbiński T. (1987), Pisma etyczne. red. P. J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław.
 
13.
Kubler-Ross E. (1979), Rozmowy o śmierci i umieraniu. Media Rodzina, Poznań.
 
14.
Ogryzko-Wiewiórowska M. (1992), Rodzina w obliczy śmierci. Studium socjologiczne. Wyd. UMCS, Lublin.
 
15.
Ostrowska A. (2002), Umieranie i śmierć, W: Encyklopedia Socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 271-273.
 
16.
Ostrowska A. (2005), Śmierć w doświadczeniu jednostki i społeczeństwa. Wydawnictwo IFiS, Warszawa.
 
17.
Ritzer G. (2009), Makdonaldyzacja społeczeństwa. Wydanie na nowy wiek. Wydawnictwo Muza, Warszawa.
 
18.
Skrzypek M. (2011), Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej. Wyd. KUL, Lublin.
 
19.
Slouka M. (1995), War of the Worlds: Cyberspace and the High-tech Assault on Reality. Basic Books, New York.
 
20.
Sztopmka P. (2012), Socjologia. Analiza społeczeństwa. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 
21.
Zimnica-Kuzioła E. (2015), Więzi społeczne w społeczności wirtualnej – przykład internetowego forum, W: U. Swadźba, B. Pactwa, M. Żak (red.), Praca-więź-integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa. Monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera, t.1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice, s. 275-288.
 
22.
http://technowinki.onet.pl/akt... (data dostępu: 2.11.2014).
 
23.
http://www.mementopoznan.pl/pl... (data dostępu: 2.11.2014).
 
24.
http://wiadomosci.wp.pl/gid,10... (data dostępu: 2.11.2014).
 
25.
http://wiadomosci.wp.pl/page,3... (data dostępu: 2.11.2014).
 
26.
http://gazetylokalne.pl/a/strz... (data dostępu: 2.11.2014).
 
27.
http://oi.hostoi.com/1_6_O-kre... (data dostępu: 2.11.2014).
 
28.
http://wiadomosci.wp.pl/page,2... (data dostępu: 5.11.2014).
 
29.
http/http://wiadomosci.wp.pl/kat,13... (data dostępu: 5.11.2014).
 
30.
http://ariamemoria.com/kosciol... (data dostępu: 2.11.2014).
 
31.
http//FUNEr/Wszystkich Świętych i Zaduszki ważne dla większości Polaków - Polska - Fakty w RMF24 (data dostępu: 2.11. 2014).
 
32.
http://wiadomosci.wp.pl/kat,15... (data dostępu: 2.11.2014).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top