PL EN
Collective memory - its funcions and mechanisms of transmission in the context of research by Barbara Szacka and Andrzej Szpociński
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2020-01-31
 
 
Corresponding author
Grażyna Gliwka   

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(3):13-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
What is memory? Is it just simple recording of events which are running through our lives, recorded just as on a film tape? Is memory a purely individual possession or can we talk about collective memory as well? Memory of the past is one of the inherent aspects of humanity. It constitutes the basis, by which human finds fixing in the world and, above all, in the environment in which he or she lives. Societies last thanks to the memory of the past passed down through generations. The problem is the fact that remembered past is not homogeneous. The same event is differently perceived by its participant, and differently by outsiders. Moreover, events are described differently from the perspective of the years. This article presents theoretical recognition of collective memory, according to Barbara Szacka and Andrzej Szpociński. The positions of the above mentioned authors regarding to the relationship between collective memory and history have been presented and research prospects applied in studies on collective memory have been discussed. The attention was drawn to the most important functions of memory about the past and its carriers.
 
REFERENCES (19)
1.
Drewniak, A., Sępoch, A. (2014). Kultura pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. Lublin: Wydawca:Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 
2.
Kula, M. (2002). Nośniki pamięci historycznej. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 
3.
Kula, M. (2004). Krótki raport o użytkowaniu historii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
4.
Kwiatkowski, P.T. (2008). Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji. Warszawa:Wydawnictwo Scholar.
 
5.
Szacka, B. (2006). Czas przeszły, pamięć mit. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
6.
Szpociński, A., Kwiatkowski, P. T. (2006). Przeszłość jako przedmiot przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
7.
Szpociński, A. (red.), (2005). Wobec przeszłości. Pamięć przeszłości jako element kultury współczesnej, Warszawa: Wydawnictwo: Narodowe Centrum Kultury.
 
8.
Traba, R. (2006). Historia – przestrzeń dialogu. Warszawa: Wydawnictwo: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 
9.
Nowak, J. (2011). Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej. Kraków: NOMOS.Artykuł w czasopiśmie:.
 
10.
Gubała, J. (2012). Metodologiczna refleksja nad badaniami pamięci zbiorowej. Próba wstępnego ujęcia problemu na przykladzie rozważań Jeffreya Olicka, Wulfa Kansteinera oraz Alona Confino. A C TA U N I V E R S I TAT I S L O D Z I E N S I S FOLIA SOCIOLOGICA 42, s. 63-82.
 
11.
Jones, A. (2008). History 2.0: Interactive Vietnam Wall as a place for reflection, online, „Content News” 2008, nr 5, s. 12–13. za: Magdalena Kołodzińska, Cyberpamięć i inne formy upamiętniania w przestrzeni Internetu jako czynnik kształtowania kultur pamięci miast. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 2015, 11/3, s. 15).
 
12.
Szpociński, A. (2014). Nośniki pamięci, miejsca pamięci. Sensus Historiae. Vol. XVII (4), s.23.
 
13.
Badowski, M. (2013). Czy to już czwarta era internetu? Pobrane z: http://networkmagazyn.pl/czy-t..., dostęp: 20.04.2013.
 
14.
Gubała, J. (2012). Zróżnicowanie podejść badawczych w dziedzinie socjologicznych badań pamięci zbiorowej– wyższość metod jakościowych nad ilościowymi?. Pobrane z: www.palimpsest.socjologia.uj.edu.pl.
 
15.
Malicki, K. (2001). Wirtualne wspólnoty pamięci. Przeszłość i pamięć zbiorowa w przestrzeni Internetu.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top